Algemeen

Wapenschilden Zeevang krijgen nieuwe plek

Woensdag werd de vergadering van de Dorpsraden in het Vergadercentrum even onderbroken. Burgemeester Lieke Sievers overhandigde aan de vertegenwoordigers van de dorpsraden van Middelie, Hobrede, Oosthuizen, Kwadijk, Schardam, Beets, Warder en Etersheim de wapenschilden van de voormalige gemeente Zeevang.

 

Het oude gemeentehuis van Zeevang in Oosthuizen krijgt een herbestemming en de wapenschilden die er hingen zouden een nieuw onderkomen krijgen. De dorpsraden hebben aan de gemeente Edam-Volendam gevraagd om deze wapenschilden een nieuwe plek te mogen geven in hun dorpskern.

Vanuit de raad werd een motie ingediend met het voorstel om deze schilden terug te geven aan de acht dorpskernen. Deze motie werd aangenomen en zodoende komen de fraai beschilderde houten wapenschilden nu op ereplaatsen in de dorpshuizen te hangen.

|Doorsturen

Uw reactie