Algemeen

Bestuur De Trimaran over huisvestingsplannen:

‘We willen hier wel blijven’

De Edamse basisschool ‘De Trimaran’ wil graag blijven op haar huidige locatie. Daarbij zou wel nieuw- of verbouw noodzakelijk zijn. Onlangs maakte het bestuur van ‘De Piramide’ al duidelijk dat haar wens is dat de school in de Singelwijk blijft. De vraag is wel of alle onderwijsinstellingen een eigen gebouw kunnen houden. Een haalbaarheidsonderzoek moet wat dat betreft uitsluitsel bieden. De Trimaran ziet tal van mogelijkheden op haar locatie in de Molenwijk. Die hoopt het schoolbestuur te kunnen benutten bij een toekomstige verbouwing.
Door Laurens Tol

Erik Abbink is voorzitter van het college van bestuur van stichting CPOW. Daar zijn negentien scholen in de regio Waterland bij aangesloten, waaronder het Edamse De Trimaran. Dat is de enige school van deze organisatie in de gemeente Edam-Volendam. Nieuwbouw en vernieuwbouw is een belangrijk thema voor CPOW, net als voor andere schoolorganisaties. Ook bij de genoemde Edamse basisschool begon hier een tijd geleden al een traject voor.
Abbink vertelt: ,,Een jaar of vijf, zes terug waren we al bezig met het eerste integraal huisvestingsplan voor De Trimaran. We bedachten toen al hoe zoiets eruit zou kunnen zien en wat goede ideeën zouden zijn. Toen keken we naar: wat is de noodzaak hiervoor? Het bleek dat zowel De Trimaran, als De Piramide en De Nieuwe School in aanmerking komen voor nieuw- of verbouw. Ons gebouw komt uit 1974, dus daar moet iets aan gebeuren. We gingen in overleg met de gemeente en bekeken allerlei scenario’s.”
Het vervolg was de start van een haalbaarheidsonderzoek. Dit is nog steeds gaande en aan de hand daarvan wordt bekeken wat de beste optie is. Gaan de scholen afzonderlijk verder in vernieuwde gebouwen of worden er twee ondergebracht in één pand? In het komend najaar worden daarvan de uitkomsten verwacht. Aan de hand daarvan gaan de scholen weer om de tafel met de gemeente om tot een oplossing te komen.
De Trimaran is van oudsher een van de grootste scholen in onze gemeente. Een kwalitatief goede school ook, volgens Abbink. Dat zou blijken uit referenties van de onderwijsinspectie en de ervaringen van ouders. De schoolbestuurder zou dit graag willen voortzetten. ,,Dat is onze wens. En niet dat je in een situatie komt waarin je die kwaliteit moeilijker kunt brengen. Er moet dus nog onderzoek gedaan worden naar wat de beste optie is. Maar ons eerste gevoel is dat wij geankerd zijn hier in de Molenwijk. Niet alleen met onze school, maar ook met de kinderopvang die hier gevestigd is. Kortom, wij zijn sterk verbonden met deze buurt. Daarom is onze eerste reactie: we willen hier wel blijven. Hoe, of en in welke vorm dat kan, moet nog blijken.”

‘Ons eerste gevoel is
dat wij geankerd
zijn hier in de Molenwijk’

Het heeft voor De Trimaran nog meer voordelen om op haar huidige locatie te blijven, merkt Abbink op. Hij stelt dat deze plek een hoop mogelijkheden heeft die nog kunnen worden benut. ,,Het is een grote ruimte en je ziet hier ons patio. Wij hebben er ideeën over om die te overkappen. Je kunt daar bijvoorbeeld leerpleinen ontwikkelen, waarmee je aansluit bij een moderne visie op onderwijs. Er is nu meer behoefte aan plekken waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Dat zou uitstekend kunnen in deze setting. Je kunt je fantasie er wel op loslaten hoe mooi je dit zou kunnen opknappen.”

‘Niet ter sprake
geweest om De
Piramide en De
Nieuwe School op
een plek onder te
brengen’

De goede reputatie van de school, de worteling in haar wijk en de prima bereikbaarheid maken de huidige locatie tot een gewenste. Er valt volgens Abbink na te denken over het idee van twee scholen in één gebouw, maar dan moet dit wel een concurrerend plan zijn. ,,Er moet veel tegenover staan. Een voorstel waarvan je denkt: dit kan ook wel wat moois worden. In dat geval gaan we erover nadenken. Maar voor nu blijft een nieuw of vernieuwd gebouw op de huidige plek voor ons de beste optie.”
Trimaran-directeur Renate Maréchal benadrukt het belang van de huidige goede bereikbaarheid. Het is volgens haar maar de vraag of een nieuwe locatie daarin kan voorzien. Maréchal: ,,Veel van onze leerlingen wonen in het Volendamse Middengebied. Daarnaast komen er een aantal uit Warder, dus de aanrijd-positie is best belangrijk. Die is voor deze plek aan de Stellingmolen uitstekend. Er zijn in het verleden al een aantal locaties genoemd waar een nieuw gebouw zou kunnen komen. Een daarvan ligt aan de Zuidpolderlaan hier iets verderop en op de locatie van De Piramide. Verder is een nieuw pand op onze huidige plek genoemd als een mogelijkheid.”
Bij het idee voor twee scholen in één gebouw noemt men meestal alleen de optie om De Trimaran en De Piramide bij elkaar te brengen. Maréchal begrijpt niet waarom dat zo is. ,,Het is niet eens ter sprake geweest om De Piramide en De Nieuwe School op een plek onder te brengen. Dat zou qua leerlingenaantallen beter bij elkaar kunnen. Qua afstand scheelt dat in ieder geval niks. Hier zou misschien eveneens naar gekeken kunnen worden. Er zijn dus zeker meerdere mogelijkheden.”
Abbink geeft aan dat de samenvoeging van scholen in een gebouw tot problemen kan leiden. Abbink: ,,Het vraagt van directeuren veel overleg over bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw en het gebruik van de gezamenlijke ruimtes. De concurrentiepositie, die er nu eenmaal is, werkt daar vaak niet aan mee. Hopelijk geven de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid en kunnen we daarna om de tafel om ergens voor te kiezen waar we achterstaan.”

 

|Doorsturen

Uw reactie