Algemeen

Young Fire & Rescue Team Markermeergebied de eerste in Nederland

,,Jullie zijn de mensen die het gaan doen. Het is voor het eerst in Nederland dat verschillende organisaties binnen het domein hulpverlening en veiligheid gezamenlijk een programma specifiek voor jonge mensen hebben ontwikkeld”, zegt Burgemeester Lieke Sievers, in de kantine van de Volendamse Brandweer, verheugd bij de lancering en beëdiging van de deelnemers van het ‘Young Fire & Rescue Team Markermeergebied’ (YFRTM) beëdigd. De jongeren worden getraind aan de hand van een multidisciplinair oefenprogramma dat is samengesteld door Brandweer Zaanstreek-Waterland, Politie Noord-Holland, Reddingsstation Warder, Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland en gemeenten in het Markermeergebied. Het YFRTM is het eerste multidisciplinaire team in het land en is daarom uniek te noemen.
Door Kevin Mooijer

,,Geweldig om te zien dat er zoveel enthousiaste mensen aanwezig zijn’’, doelt de burgemeester in haar welkomstwoord op alle trotse ouders en grootouders die de ruimte vullen. De burgemeester is tevens voorzitter van de stuurgroep van het YFRTM: ,,Het YFRTM legt de basis bij jongeren voor een leven lang hulpvaardigheid en betrokkenheid bij de maatschappij.” De Edese is net zo opgetogen als de jonge deelnemers zelf. Een opsomming van situaties waarbij het jeugdteam ingezet kan worden volgt. ,,Ongevallen, brand, verdrinking, onveiligheid op straat, reanimatie en gewonden verzorging. Ga er maar aanstaan op je twaalfde of dertiende jaar. Fantastisch.”
,,De deelnemende jongeren werken aan hun toekomst. Het YFRTM is namelijk naast heel leuk en uitdagend ook een leertraject. Deelname aan het team vergroot namelijk de kans om door te stromen naar vrijwilliger of beroepsmedewerker bij brandweer, politie of andere maatschappelijk betrokken organisaties.” De vijftien jongeren, geheel gekleed in uniform, stralen enthousiasme uit. Sievers: ,,Het YFRTM is een groeibriljant waarvan de basis nu is gelegd, maar zeker nog niet af is. In de nabije toekomst hoop ik dat er nog meer maatschappelijk georiënteerde organisaties aansluiten. Maar ook dat het YFRTM navolging krijgt in andere regio’s zodat nog meer jongeren opgeleid kunnen worden tot professionele betrokken hulpverleners. Samen kunnen we dit tot een succes maken.”

‘Dit betekent dat er jeugd is,
die vooruit stapt als de rest
een stap terugneemt’

Onze burgemeester, zelf voormalig commandant brandweer van Veiligheidsregio IJsselland, is zo trots als een pauw dat er zo’n grote groep voor haar staat. ,,Dit betekent dat er jeugd is die lef heeft. Jeugd die vooruit stapt als de rest een stap terugneemt. Jeugd die de wil heeft om iets te betekenen voor een ander. Jeugd die wil helpen als het nodig is en wil bijdragen om te voorkomen dat dingen in onze samenleving verkeerd gaan.”
De burgemeester stipt aan hoe belangrijk de komende periode gaat worden. ,,De ontwikkeling die nu in gang gezet gaat worden zal voor zowel voor het jeugdteam zelf, als voor de hulpverleningsdiensten en iedere bewoner van de deelnemende gemeenten van betekenis zijn. Ik wil daarom alle betrokkenen enorm bedanken voor de geweldige klus die jullie hebben geklaard. Na een intensieve zoektocht en een spannende periode vol stevige discussies hebben we het doel niet uit het oog verloren.” De burgemeester sluit haar verhaal af met een cadeautje voor alle deelnemers – die gerekruteerd zijn op de diverse scholen – en de jeugdleiders. Allen ontvingen zij een sportshirt met daarop het logo van ‘Young Fire & Rescue Team Markermeergebied’, gesponsord door de gemeente Edam-Volendam.
De regionaal commandant, Hilda Raasing, neemt de microfoon over. ,,Ik vind het ontzettend mooi dat we naast de twee jeugdteams die in Zaandam en in Purmerend actief zijn, de ruimte hebben gekregen om dit bijzondere initiatief ook in bredere zin in het Markermeergebied vorm te geven.”

‘Deze betrokkenheid
op zo’n jonge leeftijd
is uniek te noemen.’

Doelt ze op de jonge brandweerteams, waar het gloednieuwe ‘Young Fire & Rescue Team’ breder inzetbaar is door medewerking van alle eerdergenoemde hulpverleningsdiensten. ,,De leden van dit gemotiveerde team hebben zich aangemeld vanwege betrokkenheid die zij voelen. Deze betrokkenheid op zo’n jonge leeftijd is uniek te noemen.”
Om het jeugdige team scherp te houden voegt commandant Raasing nog een kleine kennisgeving aan haar speech toe: ,,Het is al eerder gezegd; er is keihard gewerkt om tot dit punt te komen. Maar er zal ook keihard gewerkt moeten worden om het team tot een succes te maken én het een succes te houden. Het vraagt namelijk ontzettend veel van de organisaties, jeugdleiders en het jeugdteam. Naast lef en moed is er ook discipline en doorzettingsvermogen nodig. We hebben elkaar als hulpverleners en partners de hand gegeven en we zullen die hand de komende tijd heel stevig vast moeten blijven houden. We hebben elkaar hard nodig om hier de komende jaren een succes van te maken.”
De leden van het jeugdteam lijken onbevreesd wanneer zij door de commandant toegesproken worden. Die onverschrokkenheid zal ze goed van pas komen in het aankomende hoofdstuk van hun leven. Alle YFRTM leden krijgen ondertussen beurtelings het splinternieuwe logo opgespeld. Het Markermeergebied kan de toekomst veilig tegemoet zien met zoveel kanjers die zich inzetten voor de samenleving.

Foto: Burgemeester Lieke Sievers, de professionals én het kersvers beëdigde Young Fire & Rescue Team.

|Doorsturen

Uw reactie