Algemeen

Thomas’ Café en gemeente naar rechtszaal vanwege terrasuitbreiding

‘Ze meten met twee maten'

Jean-Paul Pronk heeft geen moeite met de uitgebreide terrassen van zijn collega-ondernemers in Edam en Volendam. De eigenaar van Thomas’ Café zou alleen graag ook zijn extra ruimte aan het water willen behouden. De gemeente heeft daar bezwaar tegen en eist dat hij zijn terras vóór 2 mei verwijderd. De ondernemer is het hier niet mee eens en spande daarom een kort geding aan. Deze zaak komt komende dinsdag voor bij de rechtbank in Haarlem.

Door Laurens Tol

Begin dit jaar ontving Jean-Paul een mededeling van de gemeente dat hij zijn terras moest weghalen. Daar ging al een eerdere brief aan vooraf. Hierin werd afgevraagd of het wel verstandig was wat de horeca-eigenaar aan het doen was. De oorzaak dat andere horecazaken deze mogelijkheid kregen, was namelijk de inkomstenderving ten gevolge van corona. Jean-Paul weerspreekt dat hij hier geen recht op zou hebben.
,,Dat de lockdown enorme sporen heeft getrokken binnen onze branche is alom bekend. Ook ons bedrijf heeft zwaar te lijden gehad. Wij waren daarom blij om via via te horen, helaas niet rechtstreeks van onze gemeente, dat wij mogelijk ook ons terras mochten uitbreiden om wat van de gemiste inkomsten terug te verdienen. Daarna benaderden wij de gemeente en leverde een schets aan waarin wij duidelijk maakten wat onze plannen waren. Men gaf er toen toestemming voor in verband met de corona-regelgeving. Zie hier”, wijst de ondernemer op zijn terras.
In de bovengenoemde eerste brief van de gemeente maakte zij duidelijk dat de mogelijkheid tot terrasuitbreiding tijdelijk was. Jean-Paul Pronk zocht daarna op verschillende manieren contact met de gemeente om hierover te praten, maar kreeg geen gehoor. ,,Ik dacht toen: dan zal het wel. Ze namen gewoon geen contact met mij op. Daarom kwam het verzoek met dwangbevel voor de verwijdering als een verrassing. De andere horecabedrijven in onze gemeente hebben niets gehoord of gezien en mogen zeker tot 2023 hun extra terrasruimte houden. Er wordt zelfs gesproken over het permanent vergunnen hiervan als er geen sprake is van overlast. Ik kan dit niet rijmen met de strenge houding ten opzichte van ons.”
Volgens de lokale overheid zou Pronk zich ook niet aan de geldende regels hebben gehouden. Zijn terras is in haar ogen een bouwwerk. De Edamse ondernemer denkt daar anders over. ,,Ik egaliseerde het alleen en legde er een vlonder overheen. De gemeente zegt dat het verankerd is in de grond, maar dit is niet zo. Het hout ligt er los bovenop en daarmee kan het zo worden weggehaald. Ik kan bewijzen dat dit zo is en legde dit geautoriseerde stuk ook al voor aan de rechter. Er ligt al een heel pak met bewijs klaar.”
Het terras zou volgens de gemeente tevens zorgen voor een ‘verkeersgevaarlijke situatie’. Daarbij zou de uitbreiding parkeerruimte in beslag nemen. Pronks advocaat mr. Creemers vindt deze standpunten onvoldoende onderbouwd. Creemers: ,,Geen enkel verkeerstechnisch advies ondersteunt dit. Er is één ambtenaar die zegt dat het verkeersgevaarlijk is, dat is alles. In principe is hier plek voor vijf auto’s en dat was vroeger ook al zo. Er is een stukje van de parkeerruimte afgegaan, maar er is nog genoeg over. Dat kun je zien als je hier komt kijken.”

‘De situatie bij Spaander
past volgens mij naadloos
bij die van Thomas’ Café’

Ooit liet de gemeente opstaande stoepranden maken op het terrein van het terras. Dit om te voorkomen dat auto’s te water zouden gaan. Jean-Paul Pronk koos voor egalisatie in de vorm van een vlonder om gevaarlijke situaties te voorkomen. Die konden volgens hem ontstaan als de tafels en stoelen tussen de drempels zouden staan. Dit is volgens de lokale overheid niet toegestaan, hetzelfde geldt voor het hekwerk aan de waterkant. Creemers gaat vanwege dit alles een beroep doen op het motiveringsbeginsel in het recht. De gedwongen verwijdering van het terras is volgens de advocaat niet gestoeld op een goede motivering.
Volgens Creemers is de gemeente niet minder dan vooringenomen. Dat is in zijn ogen een groot onrecht. ,,Ze meten met twee maten. Als je kijkt achter Spaander wat daar ligt, daar ligt een heel dependance van Zandvoort. Ze hebben daar toegestaan om van een bestaand parkeerterrein 70 procent te laten innemen door een ‘beach club’. Dit terwijl de parkeerruimte duidelijk voorzag in een behoefte. Bij Thomas’ Café blijft het aantal parkeerplaatsen nota bene hetzelfde. Als dit al een argument zou zijn, dan liggen er twee grote parkeerhavens in de buurt. Aan de Singelweg en bij Boon Edam.”
Creemers is benieuwd of er überhaupt wel een vergunning is verstrekt voor de beach club bij Hotel Spaander. Hij verzocht de gemeente al om dit kenbaar te maken. ,,Een van de beginselen die relevant is bij behoorlijk bestuur is het gelijkheidsbeginsel. Als dit geschonden wordt, dan heeft de overheid de plicht om dit uit te zoeken. Dit is belangrijk, want zo komt de voorzieningenrechter erachter hoe het daar gegaan is. Zelf denk ik dat de overheid de komst van dit strand door de vingers heeft gezien, maar dat zal moeten blijken. De situatie bij Spaander past volgens mij naadloos bij die van Thomas’ Café. Ook daar is er sprake van een onderliggend parkeerterrein. Ik vind dat deze zaak dezelfde behandeling verdient.”

‘Ik hoop dat ik net als andere ondernemers
de kans krijg om twee jaar ellende
weg te poetsen’

Volgens Creemers is er sprake van willekeur bij de lokale overheid. Dat er op het terrein van het aangelegde strand bij Spaander een overdekt bouwwerk staat sterkt hem daarin. De advocaat vermoedt dat dit wel een permanent karakter heeft. De situatie op de Volendamse loswal is voor hem eveneens een voorbeeld van waar men wel terrasuitbreiding toestaat op de openbare weg. Creemers maakt onomwonden duidelijk dat hij er met zijn cliënt zeker niet op uit is om andere horeca-ondernemers dwars te bomen.
,,We willen het hen zeker niet moeilijk maken. In deze zaak gaat het erom dat er oneigenlijke argumenten worden gebruikt. Ik zeg: ga praten met elkaar, kijk of er een goede oplossing is. Je kunt er ook voor kiezen om nog eens een tijdelijke vergunning te geven en daarna nog een keer. Zo zijn er nog meer varianten te bedenken. Maar om nu te zeggen: het hele zootje voor 2 mei weg, dat vind ik niet redelijk.”
Het tijdelijke Edamse terras blijft altijd maximaal tot 19.00 uur open, zo maakt Pronk duidelijk. Mogelijk is het vanwege die reden dat de buurt niet klaagt over de extra voorziening. Sterker nog, de horeca-ondernemer beschikt over een ondertekende brief waarin omwonenden hem steunen. Zij beschouwen het terras als een aanwinst voor de buurt. De Edamse horeca-ondernemer hoopt na de uitspraak van de rechter in gesprek te kunnen gaan met de gemeente. ,,Waarom wordt zo’n terras aan iedereen gegund, behalve aan mij en nog een collega? Ik hoop dat ik net als andere ondernemers de kans krijg om twee jaar ellende weg te poetsen. Gelijke monniken, gelijke kappen, zo zou het moeten zijn, vind ik.”
De gemeente Edam-Volendam is om een reactie gevraagd. Zij heeft te kennen gegeven niet te willen reageren zolang de zaak onder de rechter is.

|Doorsturen

Franco

2022-04-23 19:08:07

Spaander exploiteerde dat terrein altijd al door parkeergeld te heffen. Heb wel eens gehoord dat het eigen terrein is. Dan snap ik dat je er eerder een terras van mag maken.

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties