Algemeen

Nieuws uit de gemeente

Zeedijk afgesloten van september tot mei 2023

De Alliantie Markermeerdijken start binnenkort met de dijkversterking tussen de Zeesluis Edam en het gemaal Volendam. Daarom is de Zeedijk vanaf maandag 5 september 2022 tot mei 2023 op dit stuk afgesloten voor al het verkeer, behalve het bestemmingsverkeer. Verkeer vanaf de Keetzijde of de Julianaweg/Noordeinde wordt omgeleid door bebording. Het voetpad op de kruin van de dijk blijft tijdens deze periode toegankelijk. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. In deze periode gaat de Alliantie Markermeerdijken aan de slag met de versterking aan de binnenkant van de dijk, later wordt gestart met de buitenkant van de dijk.

De module Broeckgouw begint na de eerste bocht voorbij de jachthaven in Edam en loopt tot aan de kaap bij het Noordeinde Volendam.

Oplossing
De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een binnenwaartse berm met een kruinverhoging. De bestaande dijk blijft zo veel mogelijk intact en de binnendijkse waardevolle bebouwing wordt niet geraakt. In deze module staan drie woningen dicht bij de dijk, waar mogelijk lokaal maatwerk moet worden toegepast. Voor de dijk ten zuiden van gemaal Volendam is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven.

Planning enwerkzaamheden
Inmiddels is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van afrastering op de percelen en het verplaatsen van lichtmasten.

Aanbrengen zand voor voorbelasting
Vanaf 5 september wordt gestart met de binnenwaartse versterking door het aanbrengen van lagen zand voor de voorbelasting. Het zand wordt aangevoerd met trekkers met aanhangwagens vanaf de loswal bij kaap Noordeinde. Aan het eind van dit jaar wordt de tijdelijke weg tussen de percelen Zeedijk 1 en 2 aangebracht, waarna men verder gaat met het aanbrengen van de voorbelasting op de huidige weg. Deze werkzaamheden duren tot mei volgend jaar.

Dijkovergangen
Om de Zeedijk te kunnen bereiken vanaf de loswal en de buitendijkse werkbaan worden er twee tijdelijke dijkovergangen voor het bouwverkeer gemaakt. Eén hiervan is al klaar en ligt ter hoogte van de loswal, de tweede wordt volgend jaar aangelegd ter hoogte van het gemaal.

Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Voor omwonenden wordt getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij overlast kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager.

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties