Algemeen

Baggerwerkzaamheden in de hele gemeente

Op diverse locaties in de gemeente vinden baggerwerkzaamheden plaats. Bij de Zuidervesting in Edam werd zand en slib verwijderd. Deze klus is deze week afgerond. Hierna zijn de baggeraars aan de slag gegaan in de sloot naast Tol Plaatwerk, bij het fietspad van de Dijkgraaf de Ruiterlaan.

 

De pontons, waarop de graafmachines komen te staan in de sloot, werden vrijdagmorgen aangevoerd. In Schardam, nabij camping de Eenhoorn, worden enkele sloten uitgebaggerd. Ook in Kwadijk zullen er baggerwerkzaamheden plaatsvinden.

Rond de velden van voetbalvereniging Kwadijk en nabij het aangrenzende natuurpark wordt baggerwerk uitgevoerd. Verder zal ook langs de R. van Brederodestraat en de begraafplaats gebaggerd worden. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag gaan nemen.

|Doorsturen

Uw reactie