Algemeen

Projectontwikkelaar reageert op ‘verwarring’ bij omwonenden De Botter

‘Beleid wordt overtreden, toch wordt er niks aan gedaan’

Omwonenden van de voormalige Edamse school ‘De Botter’ verwachten deze maand een aangepast bouwplan te zien. Het idee bestaat om het schoolgebouw te slopen en op deze grond achtentwintig woningen te bouwen. In de Nivo van 15 juli jongstleden was te lezen dat wijkbewoners rond dit perceel tot nu toe bij één informatieavond over dit project werden uitgenodigd. Na deze bijeenkomst keerde men zich massaal tegen de bouwplannen en zette een handtekeningenactie op touw. In de wijk men nog niet gerust op de nieuwe plannen.
Door Laurens Tol


Op 2 september ontvingen de bewoners een brief van projectontwikkelaar Van Wijnen. Dit bedrijf speelt een belangrijke rol bij het project ‘De Botter’. In dit schrijven staat dat de informatiebijeenkomst van 23 juni 2020 niet het ‘formele moment’ was voor inspraak. De bewoners konden slechts hun mening geven en dit is volgens Van Wijnen ook gemeld in de uitnodigingsbrief. De projectontwikkelaar wilde de opinie van omwonenden ‘horen’, en deze vervolgens ‘meenemen in de definitieve uitwerking van het plan’. Het bedrijf signaleerde dat hierover ‘verwarring’ is ontstaan en biedt hiervoor haar ‘oprechte excuses’ aan.
Men onderstreept verder dat bewoners altijd inspraakrecht hebben bij een wijziging van het bestemmingsplan. Van Wijnen meldt daarbij dat het Edamse project deze fase nog niet heeft bereikt. Volgens een van de bewoners, Ludo Voorn, handelt het bedrijf hiermee niet conform het participatiebeleid van de gemeente. ,,Daarin staat dat je voorafgaand aan alle procedures met de bewoners moet kijken of je gezamenlijk tot een leuk plan kunt komen. Bij dit project is helemaal niks gedaan wat participatie betreft. Bij de informatiebijeenkomst werd het plan al zo goed als volledig gepresenteerd. Ik ben zelf projectleider geweest in Amsterdam. Deze procedure is bij mij bekend. Er wordt iedere keer voorbijgegaan aan de participatie. Die is er nog steeds niet geweest”, vertelt Ludo.

‘Ze hebben toch niet
voor niks zo’n
participatienota
laten maken?’

In de brief aan de bewoners maakt Van Wijnen verder duidelijk dat ze de inventarisatie van alle reacties heeft afgerond. ‘Alle vragen, ideeën en aandachtspunten worden met de gemeente Edam-Volendam besproken’, vervolgt men. ‘In september zullen wij naar verwachting het aangepaste plan met u delen en wederom met u van gedachten wisselingen over uw bevindingen’. Ludo ziet dit niet als participatie. Volgens hem moet de gemeente ‘ingrijpen’ omdat hun beleid op dit punt niet wordt nageleefd. ,,Ze hebben toch niet voor niks zo’n participatienota laten maken? Die is ook door de gemeenteraad geweest. Het beleid wordt nu overtreden en toch wordt er niks aan gedaan. De gestuurde brief geeft mij geen vertrouwen dat hier een plan uit gaat komen dat door de hele buurt gedragen wordt.”
Ludo vertelt geen woordvoerder te zijn, maar wel te spreken namens het overgrote deel van de buurtbewoners. Daarbij tekent hij aan dat als de mogelijk binnenkort gepresenteerde plannen weer tegenvallen, de wijk zich moet gaan organiseren. ,,Dan moeten we iets officieels gaan oprichten. Een buurtvereniging of zoiets. Bewoners van drie verschillende pleintjes hebben problemen met het plan. Misschien kunnen we bijvoorbeeld van elk pleintje een vertegenwoordiger kiezen welke in overleg gaan met Van Wijnen en de gemeente. Wanneer de nieuwe plannen niet naar tevredenheid zijn van de buurt zijn, dan zijn we helaas genoodzaakt om tot aan de Raad van State te gaan.”
Ludo geeft aan dat deze stap niet de voorkeur heeft van de buurtbewoners. Ze hopen er nog steeds uit te komen zonder ingreep van de rechtsprekende instantie. ,,Ik hoop nog steeds dat Van Wijnen morgen langskomt en zegt: ‘Zoek een paar mensen bij elkaar uit de hele buurt. Dan gaan we samen zitten om te kijken wat we kunnen doen’. Niet met de vraag: op welke manier kan ik de maximale winst uit het project halen, maar met het idee van: wat is geschikt voor deze buurt? Wat wordt er door de mensen gedragen? Het idee om hier ouderenwoningen te bouwen wordt bijvoorbeeld breed ondersteund. Daar is een groot tekort aan in de gemeente en past in onze wijk. Hier achtentwintig woningen maken, zou belachelijk zijn. Het zou onverantwoord veel verkeersstromen naar onze buurt brengen. De veiligheid komt daarmee in het geding. Wij hopen dat het nieuwe projectplan beter zal worden. Maar gerust zijn we er zeker niet op.”

|Doorsturen

Uw reactie