Algemeen

Advies Hoogheemraadschap Lange Weeren: ’16 tot 20 procent waterbergende functie’

‘Bij extreme neerslag stroomt een gebied ten westen van Volendam onder water’

Het gebied de ‘Lange Weeren’ is een heet hangijzer binnen de plaatselijke politiek en bevolking. Met als prangende vragen: wanneer gaat er worden gebouwd, waar en door wie? Naar nu blijkt, vervult de Lange Weeren tevens een belangrijke waterbergingsfunctie. Daar kwam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier achter na een onderzoek. Daaruit blijkt dat het grasland daar overstroomt bij extreme neerslag. Hierdoor houdt het laagst gelegen deel van Volendam - ‘De Volendammermeer’ - in zo’n situatie droge voeten. Bouwen én behouden van de waterbergingsfunctie zijn tegelijkertijd mogelijk. In dat geval zal wel grofweg eenvijfde van het plan een waterbergende taak moeten krijgen. Dat kan gevolgen hebben voor het te bouwen aantal woningen.
Door Laurens Tol

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan een dijkdoorbraak zijn, maar gelukkig is de kans daarop gering. Er ontstaat eerder hinder door veel regenval in korte tijd. Het gaat dan om tientallen centimeters, waardoor er schade aan bijvoorbeeld huizen kan ontstaan. Maarten Poort van het HHNK houdt zich vooral met deze kant van waterbeheer bezig. Hij vertelt over dit onderwerp, samen met collega Miranda Jonker.

|Doorsturen

Uw reactie