Algemeen

Edammers verontrust over bouwplannen terrein ‘De Botter’

‘Dit hele gebeuren riekt naar onbehoorlijk bestuur’

Bewoners van de Edamse Pieter Claesstraat, Hendric Dirkszstraat en Pieter Teamszstraat zijn bezorgd over de mogelijke komst van achtentwintig nieuwe woningen in hun buurt. Op het terrein van de voormalige school ‘De Botter’ moeten deze huizen gaan verrijzen. Volgens de mensen uit de buurt worden het er te veel, waardoor zij denken dat er problemen zullen ontstaan. Daarbij voelen de burgers zich niet gehoord door de gemeente. Ze maken duidelijk dat het participatietraject rond de huizenbouw te wensen overlaat.
Door Laurens Tol

De buurtbewoners werden één keer uitgenodigd voor een inspraakavond. Op dat moment was er volgens Jampa Vredevoort nog weinig concreets bekend over de bouwplannen. Hij spreekt namens een groot aantal burgers ,,Wij weten pas sinds vorige week maandag dat er achtentwintig woningen komen. Met het bericht dat we slechts zeven dagen de tijd hadden om bezwaar te maken. Omdat wij hier tegenin zijn gegaan, zijn dat er veertien geworden. Je hebt het gevoel dat je overrompeld wordt door wat ze doen op het gemeentekantoor. Iemand heeft zomaar besloten om zoveel huizen te willen bouwen. Het aantal van achtentwintig lijkt al vast te staan”, vertelt Jampa.

Not done
Hij verhuisde ooit met zijn vrouw naar de Edamse buurt voor de rust. Die lijkt volgens hem met de aanstaande huizenbouw in het geding te komen. Hij kan moeilijk wennen aan het idee. ,,Vanmorgen keek ik zoals elke morgen uit mijn raam. Ik heb uitzicht uit op het weiland en kijk achter de N247 zo De Purmer in. Toen dacht ik: ik ben dit zometeen helemaal kwijt. De omgeving was een van de redenen om hier te gaan wonen. Deze ochtend kwam het besef goed bij mij binnen. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet op deze manier, dacht ik. Ook niet voor mijn buren. Het plan dat er nu ligt, is ‘not done’ voor deze buurt.”

‘Je hebt het gevoel dat je
overrompeld wordt door
wat ze doen op
het gemeentekantoor’

Jampa heeft in buurtgenoot Ludo Voorn een medestander. Door de functie van projectleider in Amsterdam verkreeg hij veel ervaring op het gebied van bouwprojecten. Hij heeft net als Jampa weinig goede woorden over voor de plannen met zijn buurt. Dat wil niet zeggen dat hij per definitie tegen de komst van nieuwe woningen is. Ludo: ,,Je kunt best een rij huizen bouwen op het terrein van De Botter. Seniorenwoningen van één hoog bijvoorbeeld. Die zijn laag en daar kun je gewoon overheen kijken. Er is in Edam een tekort aan dit soort huizen. Maar ja, dan verdienen ze er niks aan. Het is dan niet rendabel om te exploiteren, zegt men. Terwijl De Botter nu al vijf jaar staat weg te rotten en er niks aan wordt verdiend. Wat is dan het probleem?”

Belegger
Het aantal van achtentwintig huizen en het daarmee verbonden verkeer is het grootste bezwaar van Jampa en Ludo. Volgens hen gaat dit ten koste van de leefbaarheid van de huizen die er al staan. ,,Ze willen bouwen tegen de tuin van een ander aan. Daardoor zitten onze buren straks de hele dag in de schaduw. Hier is volgens mij helemaal niet over nagedacht. Er lijkt meer aandacht voor financieel rendement dan kwaliteit van leefomgeving. Stedenbouwkundig gezien wordt totaal niet met ons rekening gehouden. En dan die termijn van zeven dagen om te reageren. Terwijl er nu veel mensen op vakantie zijn. De gemeente trekt zelf rustig een jaar voor zo’n plan uit.”
De situatie zit Jampa hoog. Hij heeft sterk het gevoel dat dit plan bij buurtbewoners door de strot wordt geduwd. Afgelopen week liet hij zijn wanhoop blijken op het gemeentekantoor. Jampa: ,,Meestal kom ik daar niet verder dan de balie. Toen ben ik even uit m’n slof geschoten. Ineens kreeg ik daarna wel iemand van de afdeling te spreken, maar veel schoot ik daar nog niet mee op. Ik heb ook mijn twijfels bij hoe dit project is aanbesteed. Wij kregen uit het niks te maken met het bedrijf Van Wijnen dat zei: hup, hier is het plan. Als ze zeggen: dit is een initiatief, een schets, waarom zijn er dan niet drie voorstellen? Daarom heb ik zoiets van: dit is wat het is en dit gaat er komen. Wat je ervan vindt of niet van vindt, maakt ze niks uit.”

Warmtepompen
De bedoeling is dat de nieuwe Edamse woningen ‘gasloos’ worden. Als energiebron wil de projectontwikkelaar kiezen voor warmtepompen. Jampa werkt bij een elektrotechnisch bedrijf, heeft ervaring met deze techniek en daarom zijn bedenkingen bij het gebruik ervan in zijn buurt. ,,Het worden luchtwarmtepompen die boven de grond staan. De meneer die ik hierop aansprak zei: ‘Deze maken geen geluid’. Ja, dag… antwoordde ik toen. Google er maar eens op, dan moet je eens kijken wat een bak ellende dat is. Deze warmtepompen worden op bergingen gezet en niet op huizen, omdat ze zo erg trillen. Ik heb op het werk vaak meegemaakt dat deze dingen na een tijdje nog meer vervelende problemen gaan opleveren. Maar dan hebben die mensen hun zakken inmiddels gevuld en zie je ze nooit meer.”

‘Er lijkt meer aandacht
voor financieel rendement
dan kwaliteit van leefomgeving'

Jampa wenst de luchtwarmtepompen onder geen beding in zijn buurt te hebben. Als alternatief stelt hij voor om te kiezen voor soortgelijke systemen in de grond. Maar een ander idee is volgens hem nog beter. ,,In Kwadijk zijn ze nu bezig met een pilot met stadsverwarming. Ze willen huizen daarop aansluiten. Waarom niet hetzelfde hier in de straat uitproberen? Dan heb je geen warmtepompen en zonnepanelen meer nodig. Je hoeft de leiding alleen maar een paar honderd meter door te trekken. Dan kunnen daarna nog veel meer huizen hier gebruik van maken.”
Al hebben de buurtbewoners grote twijfels bij het projectplan, de ‘inspraakfase’ is nog altijd niet voorbij. Ze hebben er daarom nog vertrouwen in dat de zaak ten goede zal keren voor hen. Toch zinspelen ze alvast op vervolgstappen als het huidige voorstel onveranderd blijft. Ludo: ,,Dit hele gebeuren riekt naar onbehoorlijk bestuur. Daarom zijn we zijn bereid om tot de Raad van State te gaan hiervoor. Ik heb daar al vaker mee te maken gehad in mijn werk. Maar dit is zeker niet ons doel. Het doel is dat we een fijne woonomgeving houden, ook met mogelijke nieuwe bewoners. Hopelijk kunnen we elkaar daarin vinden. We geven de hoop nog niet op.”

Foto: Afgelopen zondag kwamen de Edamse buurtbewoners samen om gezamenlijk bezwaar te kunnen aantekenen tegen de bouwplannen in hun wijk.

Een flyer met de onderstaande tekst is door de gemeente naar de omwonenden van De Botter gestuurd met de uitnodiging voor de informatieavond, die op 7 juli heeft plaatsgevonden. ,,Het is een oriënterend plan, waarbij nog niets definitief is. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn.” Het is, aldus de woordvoerder van de gemeente, nog niet gezegd dat dit bouwplan in deze vorm doorgaat. Ook de wegversmalling is een punt van discussie. Hieronder de tekst uit de flyer:

Van een oude school naar een fijne woonplek
Aan de Hendrick Dirckszstraat staat nu de voormalige school voor openbaar onderwijs de Botter. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven. Projectontwikkelaar Van Wijnen wil op de plek van de oude bassischool 28 eengezinswoningen realiseren. Dat betekent dat het schoolgebouw wordt gesloopt en hier nieuwe huizen gebouwd worden. Het plan krijgt de naam De Botter.

De Botter in de toekomst
Met ons plan realiseren wij 28 eengezinswoningen. De woningen worden verhuurd aan mensen met een middeninkomen. Wij voorzien hiermee aan de vraag naar middeldure huurwoningen in de gemeente Edam-Volendam.
De woningen zijn verdeeld over drie woonblokken. Blok West telt vijftien rijwoningen waarvan de tuinen grenzen aan het water. Daartegenover ligt Blok Oost met acht rijwoningen. En Blok Noord bestaat uit vijf rijwoningen. De woonblokken staan naar elkaar toe waardoor De Botter een knus hofje wordt. De woningen worden uitgevoerd als twee lagen met een kap. Mede door de variatie in architectonische verschijningsvorm voegt het plan zich goed samen met de huidige wijk.
De eengezinswoningen krijgen een Fijn Wonenlabel. Hierdoor zijn de bewoners van De Botter straks gegarandeerd van een comfortabele woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen. Zo zijn de huizen energiezuinig, gasloos en helemaal klaar voor de toekomst. Lees meer over Fijn Wonen op www.fijn.com.

Initiatiefnemers
Projectontwikkelaar Van Wijnen wil de voormalige Botterschool een nieuwe bestemming geven.
Van Wijnen levert als ontwikkelende aannemer een bijdrage om het tekort aan woningen in Noord-Holland terug te brengen. Met Venster Architekten en Fijn Wonen is het stedenbouwkundige en architectonisch plan voor middeldure huurwoningen ontwikkeld.

Mobiliteit en parkeren
Van de 28 nieuwbouw woningen krijgen 22 een parkeerplek op eigen terrein. Daarnaast komen er nog 27 openbare parkeerplaatsen in het hofje. Hiermee beperken wij de auto in het straatbeeld.

Globale planning
Voordat het gebied helemaal klaar is, moet er veel gebeuren.
Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en er wordt een bestemmingsplan gemaakt. De planning is afhankelijk van wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is goedgekeurd. Onderstaand treft u een globale planning aan.
7 juli 2020: Informatie avond omwonenden
Augustus 2020: Afstemming gemeente
September 2020: Terugkoppeling omwonenden
September 2020: Start bestemmingsplanprocedure
1e/ 2e kwartaal 2021: Omgevingsvergunning
Medio 2021: Start bouw
Begin 2022: Oplevering

Veel voorkomende vragen en antwoorden
Waarom zijn middeldure huurwoningen gewenst?
In de gemeente Edam-Volendam is op dit moment eigenlijk geen aanbod van woningen met een middeldure huur. We hebben het dan over een huurniveau tussen circa # 850 en # 1.050,-. De huidige vraag zal naar verwachting komende jaren aanhouden en zelfs groter worden.
In de Woningwet is bepaald dat woningcorporaties sinds enkele jaren zich hoofdzakelijk moeten focussen op betaalbare huisvesting van huishoudens met de laagste inkomens. Het gaat hierbij om huurders met een maximaal jaarinkomen van # 39.000,- per jaar. Door deze aftopping komen mensen met een middeninkomen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en is er een tekort ontstaan in woningaanbod voor deze doelgroep. Ook is het voor deze groep moeilijker geworden om een hypotheek af te sluiten als ze een woning willen kopen.
De gemeente wil daarom het aanbod van middeldure huur en betaalbare koop verruimen voor starters en inwoners met een middeninkomen. Ook wil de gemeente huurders met een midden en hoger inkomen verleiden te verhuizen uit een sociale huurwoning, zodat deze woning weer beschikbaar komt voor de doelgroep.
De gemeente wil de kloof tussen de sociale huur en koop zo goed mogelijk overbruggen. Om doorstroming uit de sociale huur te stimuleren moeten de kansen voor midden en de hogere inkomens worden vergroot.
Dat zorgt ervoor dat de meeste mensen hun woonwensen passend kunnen realiseren en hun wooncarrière verder voort kunnen zetten. Gezien voorafgaande heeft de gemeente ingestemd om middeldure huurwoningen op de Botterschool locatie te realiseren.
Wat gebeurt er met de afsluiting bij de Hendric Dirckszstraat en de Pieter Claesstraat?
Op de Hendric Dirckszstraat en Pieter Claesstraat is in het verleden verkeerskundig een knip aangebracht. Nu de school met de verkeersaantrekkende werking er niet meer is, is het verkeerskundig niet meer noodzakelijk om afsluiting te handhaven. Daarnaast eisen ook de nood- en hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) dat de afsluiting wordt verwijderd zodat de woningen bij calamiteiten vanaf twee kanten te bereiken zijn.

 

 

|Doorsturen

Uw reactie