Algemeen

‘Dit onderwerp gaat ons nog jaren bezighouden'

Edam-Volendam zal niet vooroplopen in energietransitie

Burgers van Edam-Volendam worden op korte termijn niet afgesloten van het gas. Onze gemeente zal landelijk niet vooroplopen in de aanstaande verduurzaming. Men begint dit jaar wel met een onderzoek naar de mogelijkheden op dit gebied. Nederland tekende namelijk het mondiale klimaatakkoord, waardoor lokale overheden opdrachten krijgen. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam zijn. Dit belooft een grote uitdaging te worden. Dat en meer vertelt de verantwoordelijke wethouder van Edam-Volendam Wim Runderkamp (VVD)
Door Laurens Tol

De bedoeling is dat de gemeente op termijn per wijk gaat verduurzamen. Hiervoor maakt men zogenoemde ‘Wijkuitvoeringsplannen’. ,,Het is van belang dat mensen hierdoor niet meteen in paniek raken”, vertelt Runderkamp. ,,We hebben tot 2050 de tijd en ik verwacht niet eens dat we dit halen. Al was het maar omdat we de mensen niet hebben om het werk hiervoor uit te voeren. Zo’n gasnet in de grond haal je er niet zomaar uit. Ook het stroomnet moeten we verzwaren en dat is niet niks. De opgave is echt enorm. Als we de klimaatdoelen willen halen, moeten partijen als Liander eigenlijk vandaag al beginnen met het vernieuwen van verdeelkasten en dergelijke.”

‘Mensen kunnen
nu al met
individuele-
of buurtinitiatieven komen’

De wethouder benadrukt dat niks doen geen optie meer is. Edam-Volendam kreeg een opdracht van de Rijksoverheid om te starten met verduurzamen. Het lokale bestuur wil binnenkort aanvangen met een inventarisatie van de mogelijkheden. ,,We moeten kijken in welke wijken we gaan beginnen. Soms worden we al gedwongen om daarover na te denken. In Oosthuizen moeten we aan de slag om het riool te vernieuwen. Dan ligt het voor de hand om ook het gasnet te vernieuwen, alleen vraagt Liander zich af of ze dit wel moet doen. Ze moeten zo’n investering namelijk wel kunnen terugverdienen. De verduurzaming is dus al aan de orde van de dag.”

‘We gaan het eerst
aan de slag met
buurten waar
leidingen
sowieso al moeten
worden vervangen,
en met wijken waar veel
huurwoningen staan’

De gemeente zal de regie nemen bij de aanstaande veranderingen, maar zal haar burgers nergens toe dwingen. ,,Mensen kunnen nu al met individuele- of buurtinitiatieven komen. Daar denken wij dan zeker bij mee. Maar er gaat geen dwang bij aan te pas komen. Zeker niet alles kan trouwens bij ons vandaan komen. Daarom hebben we al intensief overlegd met een partij als Liander. Wij hebben wel de verantwoordelijkheid over het gas- en stroomnet, maar dit systeem is niet van ons. Daarom zijn wij niet degene die alles gaat uitvoeren. Wij komen met plannen als de ‘TransitieVisie Warmte’, maar bedrijven als Vattenfall en Liander moeten het realiseren.”
Burgers krijgen dus de vrijheid om al dan niet gezamenlijk met initiatieven te komen om te verduurzamen. Men staat vrij in de manier waarop men dit wil gaan doen. Zoals genoemd in het artikel op de pagina hiernaast, is elektriciteit als warmtebron een optie. De wethouder noemt verder de mogelijkheid om de leiding van de Purmerendse stadsverwarming door te trekken naar Edam en Volendam. In Kwadijk - onderdeel van onze gemeente - gaat men al gebruikmaken van deze soort energie. Het is niet ondenkbaar dat ook andere delen van Edam-Volendam op dit systeem worden aangesloten. Runderkamp geeft aan dat keuzevrijheid en betaalbaarheid vooropstaan bij alle overwegingen rond de energietransitie.
In september of oktober zal de gemeenteraad beslissen of het de plannen van de wethouder op het gebied van duurzaamheid steunt. Gaat men akkoord, dan kunnen de onderzoeken per wijk de komende twee jaar van start gaan. Runderkamp noemt een relatief eenvoudig te realiseren idee waar mensen alvast mee aan de slag kunnen. ,,De belangrijkste stap is: isoleren, isoleren, isoleren. Dat is iets waar je never nooit spijt van zult krijgen. Alles dat je niet nodig hebt aan energie, is de beste besparing. Je hoeft daardoor veel minder te stoken.”
De wethouder ziet burgers en raadsleden op het gebied van verduurzaming vaak slechts kijken naar de kosten. Dit terwijl hier volgens hem vaak eveneens inkomsten en besparingen tegenover staan. ,,Het is belangrijk om wat breder te kijken. Partijen als Liander doen ook mee met investeringen en er zijn subsidies voor particulieren. Ik merk dat mensen de inkomstenkant vaak nog niet in beeld hebben. Als je weet dat je honderd euro per maand moet investeren, maar honderdvijftig euro bespaart, dan komt het in een ander licht te staan. Maar wat er precies aan inkomsten en besparingen tegenover staan, is nog niet duidelijk. Daar hopen we door het onderzoek meer duidelijkheid over te krijgen.”
Wethouder Runderkamp denkt dat in de raad over het algemeen het sentiment leeft dat onze gemeente niet voorop hoeft te lopen in de verduurzaming. Met als achterliggende reden dat de techniek op dit gebied de komende jaren mogelijk een vlucht zal nemen. Toch brengt afwachten volgens Runderkamp ook risico’s met zich mee. ,,Er zijn nu allerlei subsidieregelingen waar je gebruik van kunt maken. Als je snel bent met veranderen, kun je daar waarschijnlijk meer van profiteren. Het zou zomaar kunnen dat deze geldpotjes over een tijdje wegvallen. Hetzelfde zie je nu namelijk gebeuren met zonnepanelen. Er zijn dus veel onzekere factoren waardoor besluiten lastig is.”
Het Middengebied is een wijk waar volgens de wethouder het snelst de meeste winst te behalen is op het gebied van duurzaamheid. De meeste bewoners van huizen in deze buurt zijn op een leeftijd dat zij investeringen kunnen terugverdienen. ,,Een wijk als de Broeckgouw is zo nieuw dat er weinig te verduurzamen valt. De woningen daar voldoen al aan recente eisen wat betreft isolatie en gebruik van energiebronnen. We gaan verder het eerst aan de slag met buurten waar leidingen sowieso al moeten worden vervangen. En met wijken waar veel huurwoningen staan. Als je daar met een woningcorporatie afspraken over maakt, heb je meteen een paar honderd huizen te pakken. Dat gaat makkelijker dan dat je huisje voor huisje langs moet.”
De wethouder hoopt dat de gemeenteraad zal meegaan in zijn TransitieVisie Warmte. Dan kunnen dit jaar de eerste stappen worden onderzocht naar een meer duurzame en energieneutrale gemeente. ,,Zeker is dat dit onderwerp ons nog jaren gaat bezighouden. Het is een belangrijke vraag hoe alle veranderingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar kunnen blijven. Alles zullen we weloverwogen doen. Dit is nog maar een eerste aanzet. Grote veranderingen zullen waarschijnlijk pas op de langere termijn gaan plaatsvinden. Mensen hoeven zich dus geen zorgen te maken.”

 

|Doorsturen

Uw reactie