Algemeen

Eerste Sportcafé niet druk bezocht, wél interessant

Clubkadercoaching, een gezondere sportomgeving, kansen voor 50+-sport én uitleg over het doen van een projectaanvraag met financiële ondersteuning, het kwam allemaal voorbij woensdag tijdens het allereerste Sportcafé Edam-Volendam. Gezien het aantal verenigingen binnen de gemeente viel de belangstelling van die sportaanbieders tegen. ,,Maar we zijn blij met de mensen die er zijn en hopen dat het de aanzet mag zijn voor een volgend Sportcafé”, zei Mark Hendriks van Team Sportservice, dat samen Sport-Koepel organisator was.
Door Eddy Veerman


Hendriks, buurtsportcoach, legde uit wat het wezenlijke verschil tussen beide organen is. ,,Wij zijn er voor 18+ en Sport-Koepel voor de groep daar onder”, waarna de presentatie volgde van Marit Martens-Scheers, namens NOC*NSF. Zij vertelde over de kansen voor sport voor de vijftigplussers en gaf een eerste aanzet tot hoe verenigingen dat aanbod interessant kunnen maken.
Mark Hendriks legde daarna zelf het idee van clubkadercoaching uit. ,,We ondersteunen daarbij verenigingen om het sociaal pedagogisch klimaat te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat liefst negentig procent van de coaches in Nederland niet is opgeleid en 39% voelt zichzelf niet capabel. ,,Het is kosteloos en het traject geldt voor de duur van twee seizoenen. Er is al contact met een enkele vereniging en ik neem dan als clubkadercoach regelmatig een kijkje. Als bijvoorbeeld opvalt dat bij een wedstrijd veel wordt gevloekt, dan praat ik daarna even met de trainer, hoe hij of zij daar mee omgaat en kan worden ondersteund. Dat is één voorbeeld. Het concept heeft zich al bewezen: clubs, trainers en leden worden er beter van.”
Dianne de Lange nam daarna het woord, over een gezondere sportomgeving. Namens Vitaal Waterland gaat zij als JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht) vanaf september ook op drie SKOV-scholen aan de slag met bewustwording hieromtrent. ,,Waarbij ik ook ouders bewust probeer te maken van de rol van gezonde voeding in de opvoeding. De kinderen zelf laten we fruit en groente ervaren, we hebben een moestuinproject, we leren kinderen gevarieerder eten in de klas, gaan koken en bakken. Als het gaat om scholen en verenigingen vraag ik ze over hun beleid na te denken: wat bied je bijvoorbeeld aan in de kantine en wat doe je als het gaat om traktaties?”

‘Goed te zien dat
er veel aandacht is
voor het creëren van
een gezonde samenleving
door het samenbrengen
van verschillende initiatieven’

De missie om die gezondere sportomgeving te realiseren gaat zij tevens aan met Team:Fit. Geen van de verenigingen hier is vooralsnog aangesloten daarbij. ,,Ondersteuning is gratis”, zei Debbie Stam. ,,Samen met sportbonden, verenigingen, kantinebeheerders en vrijwilligers proberen we onder andere het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van -accommodaties gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. Denk aan schenktijden en rolmodellen achter de bar. Maar als het om helpen bij gezondheid gaat, kan die ondersteuning er ook zijn bij het zorgen voor een gezonde clubkas.”
Tot slot kwam het lokale Sportakkoord aan bod, dat recentelijk ondertekend is door elf verenigingen. Mark Hendriks en Wayne Neijhorst (Sport-Koepel) gaven uitleg over hoe een vereniging (,,maar ook welzijnsinstellingen en scholen kunnen participeren”) een aanvraag in kan dienen voor een project voor het huidige jaar, doorlopend in de volgende. Want daar zijn gelden voor beschikbaar, met een totale waarde van 40.000 euro en een plafond van 3600 euro per projectvoorstel. Die kunnen ze indienen bij sportakkoordedamvolendam@gmail.com. Team Sportservice, Sport-Koepel en KTEV (Kenniscentrum Talentontwikkeling Edam-Volendam) vormen het kernteam en buigen zich over de aanvragen. ,,Het is bedoeld voor nieuwe of vernieuwende activiteiten”, voegde Neijhorst toe.
,,Het was een zinvolle avond, waarbij het goed te zien was dat er veel aandacht is voor het creëren van een gezonde samenleving door het samenbrengen van verschillende initiatieven op gebied van sport en voeding”, was de reactie van Lisa van Baarsen, voorzitter van turnvereniging St.Mauritius. ,,Ik hoop dat er nog vele Sportcafés volgen, waarin – nog - meer de behoeften van de sportverenigingen centraal staan en dat er ook meer verenigingen vertegenwoordigd zijn. Al met al een goede start met potentie voor de toekomst.”

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties