Algemeen

Fred de Boer van De Vooruitgang: ‘Je moet nú gaan bouwen!’

Fred de Boer is sinds 1 januari 2005 (dus al 15 jaar) werkzaam bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Eerst als directeur en sinds 2011 als directeur/bestuurder van de volendamse woningcorporatie. In de afgelopen 15 jaar is het woningbezit van De Vooruitgang gegroeid van 960 naar ruim 1.200 woningen. De woningnood is zéér hoog in Volendam. In ‘n paar jaar tijd is de lijst woningzoekenden verdubbeld van 550 (in 2016) naar 1.200 eind 2020. Voor De Vooruitgang ligt de zware taak om hier mede invulling aan te geven.


Bij nieuwe projecten 30% sociale woningbouw
Fred de Boer hierover: “Daarvoor is samenwerking nodig met de gemeente. Er worden allerlei manieren gezocht om dit sámen zo optimaal mogelijk te maken. Bij nieuwbouwprojecten willen we naar 30% sociale woningbouw gaan. De koopprijzen stijgen, waardoor het voor starters bijna onbereikbaar is geworden om nog een woning te kunnen kopen. Zij hebben dus een groot probleem. Daarnaast hebben wij in Volendam een grote “grijze golf”. We hebben nu te maken met de naoorlogse ‘babyboom’. Dit zie je terug in de aantallen woningzoekenden. Hiervan is 57% 55 jaar of ouder. Er is zodoende extra vraag naar seniorenwoningen”.

Ruim 1.200 woningen in beheer
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft in totaal ruim 1.200 woningen in de verhuur. Dat zijn 366 eengezinswoningen, 304 jongerenappartementen, 410 seniorenappartementen, 96 aanleunwoningen en 35 aangepaste appartementen voor Stichting Odion en 28 appartementen in de vrije sector (in de Kielstraat).

‘Dit was best wel
een ‘dingetje’,
waar ik wakker
van heb gelegen’

Het meest trots is Fred de Boer op de woningen die gerealiseerd zijn op de Julianaweg/Kielstraat. Fred: “Het heeft ruim 10 jaar geduurd voordat deze 85 appartementen konden worden gebouwd. Dit was best wel een ‘dingetje’, waar ik wakker van heb gelegen. Er moest namelijk ook een kuil gegraven worden voor de parkeergarage. Maar uiteindelijk is het een mooi project geworden, waar ik best wel trots op ben. De recreatieruimte die erin zit is een groot succes gebleken. Bewoners zijn hierdoor minder eenzaam. De gezamenlijke ruimtes die we bij onze woningprojecten realiseren, vult De Vooruitgang met de inventaris. We dragen de sleutels over aan een bestuur en zij zorgen ervoor dat er diverse activiteiten plaatsvinden zodat het levensvatbaar blijft”.

Vele woningprojecten staan op de rol
De Vooruitgang staat de komende jaren voor grote investeringen in woningbouwprojecten.
Hieronder een rijtje van de projecten, die deels al in gang zijn gezet:
$ Op de plaats van De oude Blokwhere aan de Val van Urk 12 eengezinswoningen, die in januari 2021 opgeleverd gaan worden. Hier was afgelopen woensdag een “Kijkdag” voor de toekomstige bewoners. Deze 12 woningen zijn al toegewezen.
$ Naast deze 12 woningen aan de Val van Urk komt nog een project met 18 appartementen. Hiervoor is de bouwprocedure in gang gezet en rond de bouwvak 2021 hoopt men te kunnen starten met de bouw.
$ In de Broeckgouw komt een Kindcentrum. Hier komen twee bouwlagen bovenop met 2x negen appartementen (18 in totaal). De start van de bouw is in 2021.
$ Op de plaats van de oude sporthal De Seinpaal aan de Wester Ven komen 54 appartementen voor jongeren (starters). Deze maand is de procedure voor de bouw in gang gezet. De start van de bouw is in de tweede helft van 2021. Zodra de vergunning rond is zal de oude, al ruim een jaar leegstaande sporthal, worden gesloopt zodat de bouw kan beginnen.
$ Op de plaats van de Maria Goretti aan de Foksiastraat wil De Vooruitgang 62 appartementen en negen eengezinswoningen realiseren. Dit is een voorlopige massastudie. Het participatietraject met de omwonenden wordt begin 2021 opgestart. Een deel van de appartementen wordt bestemd voor cliënten van Stichting Odion en de overige appartementen zijn voor senioren.
$ De Vooruitgang heeft ook aangegeven graag te willen bouwen in De Lange Weeren. Hier hoopt men 30% van het huizenbestand te gaan bouwen in de sociale sector.
$ De Vooruitgang kijkt ook naar andere ontwikkelingen. Zo is er interesse getoond voor het Tase-terrein aan de Julianaweg om ook daar sociale huurwoningen te realiseren i.s.m. de gemeente.
$ Op de eigen bestaande locaties van De Vooruitgang wordt eveneens gekeken of er uitbreiding mogelijk is. Bijvoorbeeld aan de Zonnesingel zou uitbreiding tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Fred de Boer: “We gaan dus pittig aan de slag. Ons doel is ook om recreatieruimtes toe te voegen bij met name de seniorenprojecten. Het is duidelijk gebleken dat hier grote behoefte aan bestaat”.

Duurzaamheid
Wat betreft duurzaamheid, timmert De Vooruitgang behoorlijk aan de weg.

‘Dat zorgt voor een
besparing aan energie-
kosten voor de bewoners’

“We zitten met ons woningbestand al op een (laag) energielabel B. We hopen dat we voor 2025 gemiddeld op een A-label zitten, dat is ons streven. Van de mutatiewoningen van De Vooruitgang worden alle vloeren geïsoleerd. De houten vloeren worden eruit gehaald en vervangen door balken broodjesvloeren, het isolatieglas wordt vervangen door HR++ glas en de daken en gevels worden geïsoleerd. Dat zorgt voor een besparing aan energiekosten voor de bewoners. Alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de nieuwe normen: Gasloos en BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Zo is het Woonzorgcomplex Friese Vlaak al gebouwd met warmtepompen volgens de nieuwste normen. Op de daken liggen zonnepanelen die energie opwekken voor deze pompen. Verder heeft De Vooruitgang een routeplan voor duurzaamheid dat tot en met 2050 loopt. Voor de korte termijn heeft De Vooruitgang een Duurzaamheidsbeleidsplan 2020-2025 opgesteld”.

Samenwerking met andere corporaties
De Vooruitgang is eigenlijk een kleine woningcorporatie. Er zijn in totaal 11 personen werkzaam. Fred de Boer: “Verder werken we samen met Wormer Wonen en WBV Oostzaanse Volkshuisvesting. We zijn drie relatief kleine woningcorporaties onder de rook van Amsterdam. Met name op ICT-gebied kijken we bij elkaar in de keuken. Dat geldt ook voor het risicomanagement en HR (Human Resource Management). Er kan ook sprake zijn van onderlinge vervangbaarheid. Zo zijn we minder kwetsbaar, in die zin dat we bij uitval onderling een tijdelijke vervanging kunnen regelen. We kunnen ook kennis met elkaar delen en uiteindelijk werkt het kostenbesparend. Niet alleen met bovengenoemde woningcorporaties wordt samengewerkt. Ook met de Wooncompagnie, die huurwoningen bezit in de overige kernen van onze gemeente wordt nauw samengewerkt.”

Verhuurdersheffing van 1,2 miljoen per jaar
Jaarlijks is De Vooruitgang een fiks bedrag kwijt. Door het Rijk wordt een verhuurdersheffing opgelegd aan de woningcorporaties. Voor De Vooruitgang is dit een bedrag van liefst 1,2 miljoen euro.

‘Er wordt op aangedrongen
door het Rijk om woningen
te bouwen, omdat er
een groot tekort
aan huizen is’

Fred de Boer: “Deze heffing gaat op in de algemene middelen en moeten we verplicht betalen. Hier krijg je niks voor terug. Er wordt op aangedrongen door het Rijk om woningen te bouwen, omdat er een groot tekort aan huizen is. Om in deze periode te gaan bouwen wordt een korting gegeven op de verhuurderheffing van # 25.000,-- per nieuw te bouwen woning. Eigenlijk is dit een ‘sigaar uit eigen doos’ om de bouw te stimuleren. We hebben met de gemeente overleg om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze korting. Als woningbouwimpuls wordt er ook nog 5.000 à 6.000 euro per woning bijgedragen door het rijk bij grote bouwprojecten. Dat betekent dat je nú moet gaan bouwen”.

We hebben een zéér net huurdersbestand
Mede door het grote tekort aan sociale huurwoningen, heeft De Vooruitgang de verkoop van de eigen huurwoningen in deze tijd on hold gezet. Er wordt een terughoudend beleid gevoerd op dit gebied. De Vooruitgang” heeft ‘keurige huurders’. In de afgelopen tien jaar is het maar 2 à 3 keer gebeurd dat er een huisuitzetting moest plaatsvinden. “Als je dat vergelijkt met gemeenten elders, dan is het een te verwaarlozen aantal en een teken dat we het hier in Volendam goed doen. Er wordt alles aan gedaan om problemen te voorkomen, met schuldsanering, buurtbemiddeling, woonfraudebestrijding enz. Daar scoren we erg goed mee, samen met de gemeente”, vertelt Fred. “We zijn gezegend met een ijzersterke, positief kritische huurdersvereniging VHV (Vereniging Huurders Volendam). Daar wordt steeds goed overleg mee gevoerd. En we hebben ook een zeer net huurdersbestand. De bewoners passen goed op de spullen en onderhouden de woningen goed, zodat het netjes blijft. Sommige woningen worden als hun eigen prieeltjes onderhouden. Daar zijn we heel blij om”.

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties