Algemeen

Frisse wind nieuw bestuur kan nog nauwelijks waaien, maar jeugd geniet

‘Het plezier straalt er van af’

Een groep jonge generatiegenoten met EVC-hart gaf afgelopen zomer het ja-woord om een rol van betekenis te willen spelen in het nieuwe bestuur of de verschillende commissies. ,,Een frisse wind, maar door corona staat er nog een windscherm voor. We willen veel, maar er kan nog niet zo veel”, zegt voorzitter Ard Oudejans. ,,Gelukkig beleeft de jeugd in een nieuwe opzet weer dat competitiegevoel.”
Door Eddy Veerman


,,Toen we tijdens de ledenvergadering in juni het vorige bestuur opvolgden, was de eerste golf net geweest, maar zaten we met stoeltjes ertussen”, herinnert Mark Picavet, die de rol van vice-voorzitter op zich nam, zich. ,,We zijn maar twee weken open geweest en speelden toen min of meer als politie-agent: ‘wel anderhalve meter afstand houden’”, glimlacht hij. ,,Toen hebben we wel een paar goede dagen voor de vereniging gehad.”
,,Het is een heel raar jaar”, zegt Ard. ,,Toen we instapten, kregen we een hoop op ons af, omdat het allemaal nieuw is en corona was gaande. Achteraf denk je: misschien is het wel goed dat wij nu zijn aangehaakt.” Marc: ,,Het gaf ons tijd om dingen achter de schermen te doen.” Ard: ,,Als de club volop draaiende is, is dat lastiger.”
Wilco van der Niet, jeugdcoördinator, knikt: ,,Laatst las ik iets over dat als je iets begint of overneemt in crisistijd, je juist de onderneming goed leert kennen. In plaats van dat je in florissante tijden instapt. Nu moet je er diep induiken. Absoluut niet ideaal, maar het heeft zijn voordelen.”
Ard: ,,In eerste instantie hebben we gekeken naar hoe de organisatie eruit ziet, dat stond nog niet op papier en vergde tijd. Je maakt een functie- en takenboek en we hebben onder het bestuur verschillende commissies gehangen. Om het behapbaar te maken voor iedereen. Sinds dat alles duidelijk is in een organogram, groeit de posiviteit en je merkt dat iedereen er zin in heeft. We zoeken nog steeds mensen voor enkele posities, maar dat heeft nu geen nut, want je draait nog niet volledig.”
Aan de buitenkant is er ook vernieuwing – het toegangshek – zichtbaar. ,, We zijn heel blij met de nieuwe terreinmeester van de gemeente. En we hebben ons eigen goud”, doelt Ard op Peter Kluft en Ton van Eikeren. ,,Zij hebben onder meer twee nieuwe opslagruimtes gebouwd.”
,,In de kantine is er een kwastje gegeven en we gaan ook met wat nieuwe producten werken. Wij zijn gelukkig gezond, maar corona heeft zeker een grote financiële impact. Gelukkig blijven de sponsoren en de leden trouw, er zijn zelfs trainers die een loonoffer hebben gedaan. Maar het gebrek aan kantine-inkomsten hakt er uiteraard in.”
,,We hopen, na een seizoen met zo weinig trainingen en wedstrijden voor de senioren, natuurlijk dat we geen leden gaan verliezen straks. In de laatste vijf jaar is het aantal senioren gekelderd en één van onze speerpunten is om meer seniorenteams te krijgen. Goede begeleiding van jeugd naar senioren is daarbij belangrijk. Als er te weinig gelegenheid is om door te groeien of in een vriendenteam te worden ingepast, dan haken jongeren af, dus dat heeft zeker onze aandacht.”
,,We willen ook weer een dameselftal van de grond krijgen. Tot het overlijden van Rolph Meijer was dat met honderd leden bloeiend. We gaan actiever te werk om ook jonge leden te behouden.”

Ander format
,,Gelukkig kan de jeugd nog voetballen”, zegt Ard Oudejans. ,,Bij de jeugd was het al goed georganiseerd, door Wilco en de jeugdcommissie. Straks gaan we samen zitten voor het maken van jeugdbeleid. Dat moet voor komend seizoen staan.”
,,Met het vier tegen vier – met teams gemixt – is een nieuw element ontstaan. Er is weer een competitiegevoel in een toernooivorm, het plezier straalt er van af. Je moet niet onderschatten wat ‘school thuis’ doet met kinderen. Maatschappelijk is dit dus ook van groot belang.”
Wilco: ,,Wij zijn geen grote vereniging, dus dan heb je minder mogelijkheden om tegen elkaar te oefenen. Daarom hebben we een ander format bedacht. Het gaat weer ergens om, de kinderen hebben weer iets om naar uit te kijken. We hebben ook gekeken naar jongens die behoefte hebben aan een extra uitdaging, jongens van negen die bij Onder 11 meespelen. We hebben 210 jongens en meiden aan het voetballen: daar doe je het voor.”

Foto's: Jeroen Knegt

|Doorsturen

Uw reactie