Algemeen

DBC en de Triade bereiden zich voor op heropening middelbare scholen

‘Het wordt maatwerk per leerling’

Tijdens de persconferentie die premier Mark Rutte vorige week dinsdag gaf, werd duidelijk dat het (speciaal) basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk geopend mag worden. De middelbare scholen moeten nog wat langer geduld hebben. Zij mogen na 1 juni de deuren weer openen, hetzij met een aangepast rooster en veilige omstandigheden. Jos Bart, rector van het Don Bosco College (DBC) en Jeanine van Schendel, adjunct-directrice van de Triade, lichten toe hoe de scholen in de gemeente Edam-Volendam zich voorbereiden op de heropening.
Door Kevin Mooijer

Beide scholen zijn achter de schermen al druk bezig. ,,We hebben vastgesteld dat er geen sprake is van het hervatten van het gebruikelijke rooster, maar meer van het fatsoenlijk afsluiten van het schooljaar”, vertelt Jos Bart van het DBC. ,,In een normale situatie zouden we de tweede week van juni beginnen met de afronding van het schooljaar. Wat de huidige situatie betreft, houdt het voor ons in dat we – in het geval dat we 2 juni weer open zouden mogen gaan – in beeld gaan brengen hoe groot de leerachterstand van onze leerlingen is. Dus per vak bepalen wat op dat moment het niveau van de leerlingen is. Vervolgens kunnen we dan overgaan in het selecteren van groepjes leerlingen die bijles nodig hebben.”

‘We zullen
alle klassen
moeten opsplitsen’

Het Don Bosco College zal tijdens de eerste periode na de heropening een aangepast beleid hanteren wat betreft het aantal aanwezige leerlingen. ,,Leerlingen die het gevoel hebben veel te hebben gemist en leerlingen die überhaupt weer graag naar school komen, zijn natuurlijk weer van harte welkom, maar in de geest van het coronabeleid zullen eindexamenleerlingen helaas niet meer terugkeren naar school. Op het moment dat het DBC weer open is voor leerlingen, zal een maximumcapaciteit van één derde deel van de leerlingen – exclusief de eindexamenleerlingen – gelden.”
De afronding van het schooljaar zal dus niet gebeuren via de weg die de leerlingen gewend zijn. ,,We gaan kijken of het mogelijk is groepjes samen te stellen die behoefte aan dezelfde lesstof hebben. Wat hebben deze leerlingen nodig om in aanmerking te komen over te gaan naar het volgende jaar? Met die insteek gaan we proberen het beste voor de leerlingen te faciliteren. Het wordt dus echt maatwerk per leerling.”
De Triade houdt rekening met een zogenaamde anderhalve meter school. ,,We werken aan een plan waarin halve klassen het principe zullen worden”, begint Jeanine van Schendel, adjunct-directrice van de Triade. ,,Een hele klas in één lokaal is niet realistisch in deze tijd. We zullen alle klassen moeten opsplitsen en tevens zorgen dat de leerlingen niet met hordes tegelijk de school betreden. De roosters zullen zo worden ingedeeld, dat ieder lesuur een gering percentage van de leerlingen zijn of haar eerste les heeft.”
Een schooldag zal er anders uitzien dan de leerlingen gewend waren. ,,Er kan bijvoorbeeld vier uur achter elkaar wiskunde worden gegeven aan dezelfde – opgesplitste – klas. Twee uur wiskunde voor de ene helft, gevolgd door twee uur les voor de andere helft. Terwijl de ene helft dan het ene vak krijgt, heeft de andere klashelft les in een ander vak.”
Het studeren op afstand heeft de afgelopen maanden wereldwijd, noodgedwongen, een enorme inhaalslag gemaakt. ,,De Triade was wat het digitale lesgeven betreft al goed op weg. Alle leerlingen beschikken bijvoorbeeld al over een Chromebook, wat ten tijde van de huidige crisis een pluspunt was voor de opstart van het onderwijs op afstand.”

‘Bepaalde facetten
zullen niet
afgerond zijn,
maar het mag niet
zo zijn dat een
leerling kan blijven
zitten door
deze crisis’

De docenten en leerlingen van de Triade werken ook nu volgens een rooster. ,,Het principe is iedereen inmiddels wel bekend. De leerlingen en docenten loggen in bij hetzelfde portaal, de docent legt opdrachten uit en de leerlingen gaan aan het werk. Noodgedwongen worden alleen de cruciale zaken uitgelicht tijdens de lessen. Herhalingen zijn op het moment niet aan de orde.” Deze werkwijze zal volgens Jeanine gevolgen hebben op het volgende schooljaar. ,,Bepaalde facetten zullen niet afgerond zijn, maar het mag niet zo zijn dat een leerling kan blijven zitten door deze crisis. We werken aan een plan waarin we bekijken hoe de leerling er voor de crisis voor stond, hoe de leerling zich tijdens de crisis heeft laten gelden en hoe ze er tegen die tijd voor staan.”
Zowel Jos Bart als Jeanine van Schendel complimenteren de ouders, leerlingen, docenten en andere werknemers van de respectievelijke scholen. Jos: ,,Ik ben niet alleen ontzettend trots op de docenten en het personeel, maar ook op alle leerlingen en ouders. Zonder hun medewerking zouden we het onderwijs op afstand nooit zo goed hebben kunnen uitvoeren.”
Jeanine sluit zich bij Jos aan: ,,Wij hebben ontzettend veel respect voor de ouders die hun baan moeten combineren met de kinderen die niet naar school kunnen. Een dikke pluim voor iedereen die meegewerkt heeft aan de succesvolle totstandkoming van het onderwijs op afstand.”

Bijgevoegde foto: De examenstunt van vorig jaar… De eindexamenleerlingen van deze jaargang keren straks niet terug in de school.

|Doorsturen

Uw reactie