Algemeen

KHN Edam Volendam roept gemeente Edam Volendam op getroffen horecaondernemers te ondersteunen

Steeds meer horecaondernemers komen in zwaar weer door de gevolgen van het coronavirus. De gedwongen sluiting van eet-en drinkgelegenheden tot 6 april a.s. hakt er zwaar in. KHN Edam Volendam vraagt de gemeente daarom om afstel van lokale belastingen en vrijstelling van leges voor de horeca zolang de coronacrisis duurt. Door getroffen horecaondernemers financieel zo goed mogelijk te ondersteunen, is de kans groter dat ondernemingen de coronacrisis overleven. Zo kan voor gemeente Edam Volendam een belangrijke economische sector op peil worden gehouden.

Door de overheidsmaatregelen van 15 maart j.l. om alle eet-en drinkgelegenheden tot met 6 april a.s. te sluiten, komen veel horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet tijdens de periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen, heeft de horeca per direct steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de gemeente.

KHN Edam Volendam pleit voor snelle maatregelen die de liquiditeit van horecabedrijven ondersteunen. Dit door uitstel/(tijdelijke) ontheffing van betaling van alle gemeentelijke belastingen voor horecaondernemingen en vrijstelling van leges zolang de coronacrisis duurt. Op deze manier kan de gemeente een belangrijke functie vervullen in het voortbestaan van horecabedrijven en andere ondernemingen die bijdragen aan de economie leefbaarheid van de regio.

Zie de brief aan de gemeente Edam Volendam
In onderstaande brief roept het bestuur van KHN Edam Volendam de gemeente Edam Volendam op passende maatregelen te nemen.

Gemeente Edam-Volendam
College van Burgemeesters en Wethouders
Wvd Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Volendam, 17 maart 2020

Onderwerp: Horeca hard geraakt door gevolgen Corona-virus; graag uw medewerking waaronder o.a. die op het gebied van gemeentelijke lasten

Geacht college, geachte raadsleden,
De gevolgen van het Corona-virus worden met de dag steeds groter. In de allereerste plaats geldt dat natuurlijk voor de ontwikkeling van het aantal besmettingen en helaas de stijging van het aantal mensen dat door de ziekte is komen te overlijden.

Door de overheidsmaatregelen van 15 maart j.l. om alle eet-en drinkgelegenheden tot met 6 april a.s. te sluiten, komen veel horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet tijdens de periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen, heeft de horeca NU steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de gemeente.

Wat er op dit moment volgens KHN Edam Volendam hard nodig is, zijn maatregelen waarmee snel en eenvoudig voorzien wordt in liquiditeit van de horecaonderneming. Dit door o.m. gedeeltelijke ontheffing i.e. vermindering van betaling van alle gemeentelijke belastingen en leges voor horecaondernemingen. Afhankelijk van uw gemeentelijke situatie betreft het dan zaken als OZB, terrasbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en/of bijvoorbeeld precariobelasting.

Daarnaast kunt u uw horecaondernemers steunen door ze actief te informeren over van belang zijnde zaken in relatie tot de huidige situatie, bijvoorbeeld via (het inregelen van) een centraal informatiepunt. Wij bieden u hierbij nadrukkelijk aan om daar (ook) door te verwijzen naar onze speciaal voor horecaondernemers ingerichte website www.khn.nl/corona voor informatie in relatie tot de huidige horeca-lockdown. Denkt u hierbij aan informatie over werktijdverkorting, personele zaken, kredietfaciliteiten en andere actuele zaken die continu worden ge-update in afstemming met de Rijksoverheid.

Het is cruciaal dat de horeca in Edam en Volendam op de kortst mogelijke termijn weet waar ze aan toe is en dat deze steunmaatregelen direct worden ingezet. Uiteraard is KHN voor de volle 100% bereid mee te werken aan uitwerking van werkbare en vooral snel uitvoerbare maatregelen.

Graag schakelen wij samen met u op deze en andere terreinen die ons nu gezamenlijk raken. Voor nadere afstemming verzoeken wij u contact op te nemen met de regiomanager van KHN in Edam en Volendam, Ivo Berkhoff, via i.berkhoff@khn.nl of 06-51174294 .

Met een gastvrije groet,
Namens KHN Edam/Volendam,
Jan Zwarthoed, voorzitter

|Doorsturen

Uw reactie