Algemeen

‘Onze burgers zitten er ook totaal niet op te wachten'

LijstKRAS past voor fusie met Waterland en Landsmeer

De discussie over een mogelijke fusie van de gemeentes Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer, is weer opgelaaid. Afgelopen vrijdag meldde het NHD, dat het Waterlandse college van B en W vóór het samengaan van deze gemeentes is. Lokale partij LijstKRAS wil beklemtonen dat zij een fusie totaal niet ziet zitten. Leden van deze partij verzekeren dat een meerderheid van de raadsleden van Edam-Volendam tegen het samengaan van de gemeentes is.
Door Laurens Tol

Volgens de heren Schokker en Kras, gemeenteraadsleden van LijstKRAS, is er totaal geen sprake van een aanstaande fusie. Het idee is volgens hen ook onwenselijk voor Edam-Volendam.
Fractievoorzitter Loek Kras vindt een fusie uit financieel oogpunt nadelig voor Edam-Volendam. ,,De gemeente Waterland heeft in het recente verleden niet bepaald uitgeblonken in hun financiële beheer, met alle gevolgen van dien. Edam-Volendam heeft z’n financiële zaken wel op orde en dat kan niet van alle gemeenten gezegd worden. Mocht er een (groot) verschil zijn qua beschikbare middelen, dan draait de ‘rijke’ gemeente daarvoor op.”
Volgens Kras kan Edam-Volendam alleen samengaan met Waterland, mocht er in de toekomst nog een fusie worden afgedwongen door de regering. ,,Landsmeer heeft heel recent aangegeven absoluut niet te willen fuseren met Edam-Volendam. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens. De geografisch ligging tussen Zaandam en Purmerend en dat er nauwelijks overeenkomsten met Edam-Volendam zijn, zegt genoeg.”

‘De gemeente Waterland heeft
in het verleden niet bepaald
uitgeblonken in hun financiële beheer’

Daar komt volgens Kras bij, dat er voor Edam-Volendam absoluut geen noodzaak is om te fuseren. ,,Alles is op de rit en de extra taken die het Rijk heeft opgelegd, worden prima uitgevoerd. Het Rijk zet het fuseren van gemeentes steeds weer op de rol en probeert daarmee de onwillige gemeentes vanzelf om te krijgen. Laat ze maar met steekhoudende argumenten komen.”
Schokker geeft aan dat de gemeente de fusie met Zeevang organisatorisch nog niet eens volledig heeft verwerkt. ,,Gelukkig kwamen er bij dit samengaan geen lijken uit de kast. Hoewel de politieke samenwerking zeer goed is, moeten we als kommen nog steeds aan elkaar wennen. Zeker als het gaat om het ambtelijk apparaat. Op dit moment hebben we er al genoeg aan om dit op orde te brengen. Minister Ollongren (D66) heeft trouwens gezegd dat verdere fusies tussen gemeentes niet per se noodzakelijk zijn.”
Het ‘beleidskader gemeentelijke herindeling’ van Minister Ollongren, geeft volgens Schokker meer handvatten om een fusie te verwerpen. ,,In dit door het kabinet opgestelde plan, staat dat herindelingen moeten steunen op draagvlak. Zowel op bestuurlijk als maatschappelijk terrein. Deze steun ontbreekt in onze gemeente. Hiermee bedoel ik dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden van Edam-Volendam niet wil fuseren. Onze burgers zitten er ook totaal niet op te wachten. Een referendum onder de bevolking over dit onderwerp zal dat uitwijzen.”
Kras heeft nog een argument tegen een fusie met Waterland en Landsmeer. ,,Door een fusie als deze, zou de lokale overheid slechter bereikbaar worden voor de burgers. Dat moeten we niet willen. De fysieke afstand tussen Zeevang en onze gemeente is al vrij groot. Laat staan als de gemeente nog groter zou worden. Wij zijn een partij voor het volk. Als een fusie over de hoofden van de bevolking wordt opgedrongen, dan gaan wij daar niet in mee.”
Vanuit de regering in Den Haag, krijgen gemeentes steeds meer taken toebedeeld. Voorstanders van gemeentelijke fusies, beweren dat grotere lokale overheden deze complexer wordende zaken beter aankunnen. ,,Daar zit een tegenstrijdigheid in. Wij krijgen deze taken, omdat we dichter bij de bevolking staan. Als zo meteen de halve provincie bij onze gemeente komt, raak je het overzicht kwijt. Je verliest het contact met de bevolking, terwijl dat juist ons sterkste punt is.”

‘Als een fusie over
de hoofden van de bevolking
wordt opgedrongen,
gaan wij daar niet in mee’

Een ander argument vóór het samengaan van gemeentes, is dat onderlinge discussies over bijvoorbeeld de aanleg van wegen worden beperkt. Volgens Schokker is fuseren daarvoor niet noodzakelijk. ,,Edam-Volendam werkt al mee aan het overleg binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een samenwerkingsverband tussen 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Vervoerregio Amsterdam. We doen al veel samen, bijvoorbeeld op ICT-gebied. Als puntje bij paaltje komt, moet je echter wel kunnen opkomen voor je eigen belangen.”
Sommige deskundigen beweren dat grotere gemeentes beter in staan zijn om bestuurlijk en ambtelijk talent aan te trekken. Volgens Kras werkt dit idee in theorie beter dan in werkelijkheid. ,,Managers die twee ton willen verdienen, gaan wel naar de gemeente Amsterdam. Laat ze maar. Het lijkt ons ook helemaal niet gunstig om dit soort dure vaste krachten te werven. Wij werken liever met externe specialisten, die we voor bepaalde projecten inhuren. Het is niet slim om dit soort mensen in vaste dienst te nemen.”
Kras ziet een motief voor de regering om gemeentelijke fusies te stimuleren. ,,Natuurlijk komen kleine gemeenten niet onder fusies uit. De schaalvergroting die is ontstaan en het aantal taken dat naar gemeenten is afgeschoven, is door een klein ambtenarenkorps niet meer te behappen. Het komt erop neer dat het Rijk op allerlei manieren probeert om zoveel mogelijk fusiegemeenten te realiseren, zonder inspanning of financiële middelen. Het tegendeel is zelfs waar: de overheid keert de gemeenten, die fuseren zelfs minder uit dan ze vóór een fusie opgeteld zouden krijgen. Het is dus onder andere gewoon een verkapte bezuinigingsoperatie en een manier om nog meer taken op het bordje van de gemeenten te schuiven. LijstKRAS past daarvoor.”

 

|Doorsturen

Uw reactie