Algemeen

‘We worden nu zoveel mogelijk benut om in de wijk te kunnen zijn’

Nieuwe wijkagent in turbulente tijd

Volendam heeft in Pieter Loos (29) een nieuwe wijkagent. Afgelopen 21 maart begon hij officieel in zijn nieuwe functie. De geboren West-Fries is niet onbekend met deze gemeente. Al in 2009 trad hij in dienst van het voormalige politiekorps Zaanstreek-Waterland, dat in 2013 opging in de Nationale Politie. Daardoor maakte hij al veelvuldig kennis met Volendam en de daar heersende cultuur. De huidige tijd is geen gemakkelijke om te beginnen als wijkagent. Want de politie heeft een belangrijke taak in het handhaven van de regelmatig veranderende ‘coronaregels’.
Door Laurens Tol

Het is mogelijk dat mensen Pieter al eerder zagen in Volendam. Vanaf 2009 was hij onder meer regelmatig te zien om het uitgaansleven in goede banen te leiden. ,,Vanaf het moment dat ik hier kwam, werkte ik om de week het hele weekend. Ik heb toen al jarenlang te maken gehad met de horeca in zowel Purmerend als Volendam. Daarnaast ben ik ook al lange tijd supportersbegeleider van FC Volendam namens de politie. En ik ben schipper op de politieboot waarmee we varen op de Gouwzee en het Markermeer. Kortom, ik had al veel raakvlakken met Volendam”, vertelt Pieter.

Reuring
Tien jaar lang was Pieter onderdeel van de zogeheten ‘basis politiezorg’. Naast de bovengenoemde activiteiten verrichtte hij bijvoorbeeld noodhulp. Dit betekent dat hij veel 112-meldingen afhandelde. Door dit alles deed hij de nodige ervaring op en leerde hij het dorp zoals gezegd goed kennen. Toen Pieter eind 2019 de vacature van wijkagent in Volendam onder ogen kwam, hoefde hij niet lang na te denken. ,,Er waren meerdere plaatsen waar ik terecht kon. Maar het had mijn grote voorkeur om in het dorp aan de slag te gaan. Ik solliciteerde en werd hier geplaatst als wijkagent. Het was voor mij heel logisch om hier verder te gaan met mijn werk. Ik vind het oprecht leuk om in Volendam te werken. Er is altijd reuring op straat. Dat is niet overal zo. Daarbij heb ik in Peter Schuurman en Kitty Kruidenier fijne collega-wijkagenten. ”
Het is voor Pieter een opmerkelijke periode om in te stromen als wijkagent. Normaal gesproken is het voor iemand die nieuw is in dit ambt gebruikelijk om kennis te maken met verschillende mensen. Dat is nu niet of beperkt mogelijk. ,,Ik had allerlei afspraken staan met netwerkpartners, hulpverleningsinstanties en de gemeente om elkaar te ontmoeten. Veel ontmoetingen zijn niet doorgegaan vanwege die situatie met het coronavirus. Met sommige mensen had ik videogesprekken. Anderen sprak ik wel in levenden lijve, maar dan konden we geen handen schudden. Dat is wel jammer, want het liefst kom je wat beter met elkaar in contact. Nu is het toch wat afstandelijker.”
De laatste tijd rijden er wat meer politieauto’s dan gebruikelijk door Edam-Volendam. Dit is niet alleen om toezicht te houden op de naleving van de ‘lockdown-maatregelen’. ,,De wijkagenten worden nu zoveel mogelijk benut om in de wijk te kunnen zijn. Veel evenementen zijn niet doorgegaan. De Grand Prix, het Songfestival, kermissen, noem maar op. Collega’s die daar hadden moeten werken, kunnen nu de noodhulp van ons overnemen. Daardoor kunnen wij als wijkagenten vaker in de wijken zijn. Het heeft er dus niks mee te maken dat wij heel streng willen zijn. We kunnen nu alleen wel wat meer zichtbaar zijn en doen in de wijken.”

‘Je moet niet
verwachten dat
wij als politie
gaan aanbellen
om te kijken of
men de regels
naleeft’

De politie heeft in deze tijd door noodverordeningen misschien wel meer bevoegdheden dan ooit. Onder bepaalde omstandigheden mag men zelfs ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Volgens Pieter gaat de politie terughoudend om met deze rechten. ,,Wij hebben de persoonlijke levenssfeer van mensen heel hoog staan. Misschien wel het allerhoogste. Het is al heel ingrijpend dat je op straat minder mag en bekeurd kunt worden. Die maatregelen gelden ook thuis. In theorie zou je dus kunnen optreden tegen overtredingen in huiselijke kring. Maar je moet niet verwachten dat wij als politie gaan aanbellen om te kijken of men de regels naleeft. Dat gaan wij absoluut niet doen. Je kunt je wel voorstellen dat wij ingrijpen als men thuis een groot feest organiseert. Maar wij rekenen erop dat de mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”
Woensdag 29 april zijn de coronaregels voor jongeren versoepeld. Dit houdt in dat mensen onder de 18 jaar weer buiten mogen sporten. Deze versoepeling heeft gevolgen voor de wijkagenten, omdat het handhavingsbeleid is veranderd. ,,Kinderen tot 12 jaar hoeven bij het bewegen geen 1,5 meter afstand in acht te nemen. De leeftijdsgroep van 13 tot en met 18 jaar wel nog steeds. Met deze nieuwe regels hebben de jongeren weer wat vrijheid gekregen. Wij zullen er wel op toezien dat het sporten binnen de gestelde grenzen blijft. Waar nodig zullen we ze moeten handhaven. Maar ook hier geldt weer dat wij verwachten dat jongeren en ouders verantwoord om zullen gaan met de verkregen bewegingsvrijheid.”
Pieter ziet dat veruit de meeste burgers zich keurig aan de corona-maatregelen houden. Hij denkt dat bijna iedereen inmiddels wel weet wat wel en niet is toegestaan. Nu de overheid begint met versoepelingen zullen er andere uitdagingen in beeld komen. Bij elke verruiming van de regels dienen overheid en burgers een nieuwe balans te vinden. De komende tijd kunnen de maatregelen elke maand veranderen, wat voortdurend om aanpassing zal vragen van de bevolking.

Muziek
Pieter woont met zijn gezin in een dorp in West-Friesland. Hij voelt aansluiting bij de Volendamse mentaliteit, omdat die overeenkomsten vertoont met de West-Friese. Een ander raakvlak dat hij heeft met veel Volendammers, is zijn passie voor muziek. ,,Ik speel gitaar, zing en heb veel instrumenten in mijn bezit. In het verleden trad ik ook op. Ik speel alleen niet meer zoveel sinds ik fulltime werk en een gezin heb. Toch blijf ik uiteraard houden van muziek. Wie weet komt hier in de toekomst weer meer tijd voor.”
Als wijkagent wil Pieter graag een aanspreekpunt zijn voor de burger. Hij wil zoveel mogelijk in de wijk aanwezig zijn om mensen te leren kennen en zodat zij hem kunnen leren kennen. ,,Ik geef mensen heel graag mijn kaartje met mijn diensttelefoonnummer. Ik wil namelijk aanspreekbaar zijn voor eenieder.”
,,Het is lastig om mezelf in één woord te omschrijven. Als ik dat toch in het kort moet doen, dan zeg ik: toegankelijk wil ik zijn. Mensen kunnen tegenwoordig ook in contact blijven met de politie door het volgen van ons Instagram-account: ‘pol_edamvolendam’. Dit account beheer ik met de wijkagent in Edam. Men kan daar zien waar wij allemaal mee bezig zijn. Daarbij kan iedereen via dit medium op de hoogte blijven van verschillende zaken. Ik hoef niet door iedereen gekend te worden. Als je mij niet nodig hebt, gaat het eigenlijk goed. Toch hoop ik dat er stukje bij beetje een goede band zal ontstaan tussen mij en de burger.”

|Doorsturen

Uw reactie