Algemeen

Oecumenische Pinkstervuurviering van de Raad van Kerken

Door de Raad van Kerken Edam-Volendam werd zaterdagavond de Oecumenische Pinkstervuurviering gehouden. Om beurten is dit in de Grote Kerk Edam of de H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven te doen.

Het was de bedoeling dat de Pinkstervuurviering in de tuin achter de kerk bij “De Ontmoeting” zou plaatsvinden. Echter omdat het toch wel fris was, werd besloten om de viering niet buiten maar in de R.K. Nicolaaskerk te laten plaatsvinden. Voorgangers tijdens de Pinksterviering waren dominee Nico Schroevers en diaken Thom van der Woude. De zang werd verzorgd door het Oecumenisch Gelegenheidskoor o.l.v. dirigent Koos Klok. De pianobegeleiding was in handen van Lisette van Oosterom en Jan van Ginkel (samenzang).

|Doorsturen

Uw reactie