Algemeen

‘Het is gebleken dat hier een behoefte aan is'

Oudercafé helpt ouders met taal

Iedere dinsdag- en donderdagochtend verwelkomt het Oudercafé in de Edamse Singel ouders waarvan kinderen spelen bij peuterspeelzaal ‘De Hummelhoek’. Dit initiatief is bedoeld om de betrokkenheid van vaders en moeders te stimuleren. Niet slechts voor de gezelligheid, maar vooral ook om diegenen te steunen die hulp kunnen gebruiken bij het begrijpen en gebruiken van de Nederlandse taal. Onder deskundige begeleiding bespreekt men bijvoorbeeld maatschappelijke kwesties en vragen waar ouders mee zitten. Het Oudercafé wordt goed bezocht en blijkt daarmee in een behoefte te voorzien.
Door Laurens Tol

De tafels en stoelen in het buurthuis van de Singel zijn zorgvuldig op afstand van elkaar gezet. Koffie en thee staan klaar. Het is een heldere morgen. Door het venster is de Nieuwe Haven in de verte zichtbaar, beschenen door het ochtendlicht van eind oktober. Om 8.45 uur begint de bijeenkomst. De opkomst is iets minder groot dan normaal. Ondertussen wordt een typisch Nederlands spreekwoord besproken. ‘Daar is geen speld tussen te krijgen’, luidt de zinsnede. Op laagdrempelige wijze legt coördinator Ilonca Erhardt de betekenis ervan uit. Zij is in Edam-Volendam tevens bekend van haar betrokkenheid bij de ‘Voorleesexpress’ van Bibliotheek Waterland. Als er tijd is voor een korte onderbreking, vertelt Ilonca over het Oudercafé.

,,We organiseren dit twee ochtenden in de week. Dit doen we vooral voor de ouders van kinderen die bij De Hummelhoek komen. Ook mensen die hun jongen of meisje bij de peuterspeelzalen ‘t Kattekopje en de Ark in Volendam brengen, zijn hier van harte welkom. Die proberen we te bereiken, maar dat is nog wat lastiger. Als de ouders hun kinderen hebben weggebracht, kunnen ze aanschuiven bij het Oudercafé. Velen weten ons al te vinden. We hebben het over bepaalde thema’s en wat er speelt op het moment. Zoals, Sint Maarten komt eraan. Daar praten we dan over. We proberen ook nader tot de ouders te komen door te vertellen wat er op de Hummelhoek allemaal gebeurt.”
Naast Ilonca, zijn Maren Marsman en de Volendamse Liesbeth Zwarthoed aanwezig. Maren is de degene die alles aanstuurt en zij nam het initiatief voor het Oudercafé. Liesbeth is stagiair bij de Hummelhoek. Volgens Maren is zij de steun en toeverlaat en belangrijk om de bijeenkomsten te kunnen laten slagen. De leidster introduceert de aanwezige ouders en Liesbeth licht verder het doel van het Oudercafé toe.

‘Je merkt dat het
voor sommigen moeilijk
is om de eerste stap
te zetten om contact
te maken met ouders
die een andere
taal spreken’

Maren: ,,Fatima is onze ambassadeur. Zij probeert zoveel mogelijk ouders te enthousiasmeren om te komen. Daarbij legt zij dingen uit voor de aanwezigen. Dat is soms nodig, omdat velen van hen een niet-Nederlandstalige achtergrond hebben.” Liesbeth: ,,Je merkt dat het voor sommigen moeilijk is om de eerste stap te zetten om contact te maken met ouders die een andere taal spreken. Ze hebben er wel behoefte aan, maar door hun taalachterstand is het lastig. Je ziet dat ze graag willen praten over alledaagse dingen en zaken waar ze mee zitten. Hier kunnen ze vragen stellen op een veilige manier. Daardoor kunnen ze zich vertrouwd voelen. Het is volgens mij al wel gelukt om dit voor elkaar te krijgen bij het Oudercafé.”
Inmiddels wordt het bezocht door een vaste kern ouders. Ook vaders en moeders met een Nederlandse achtergrond zijn welkom. Maren maakt duidelijk dat betrokkenheid van vaders en moeders bij de peuterspeelzaal-activiteiten en de ontwikkeling van hun kind belangrijk is. Communicatie over en weer is daarbij nodig. Het idee voor het Edamse Oudercafé ontstond, omdat de informatieoverdracht niet altijd soepel verliep.
Maren: ,,We merkten dat met name de ouders met een niet-Nederlandse achtergrond de informatie niet goed begrepen. Nadat we digitale brieven met mededelingen verstuurden, bleek dat deze te moeilijk waren. En we kwamen er niet altijd aan toe om deze dingen mondeling te vertellen. Ik dacht: het zou toch leuk zijn als we een manier vonden om de ouderbetrokkenheid wat groter te krijgen. Zo is het dus ontstaan. We vroegen subsidie aan om het idee te kunnen uitvoeren en dat kregen we gelukkig. Sindsdien sloten steeds meer ouders zich aan en bespreken we ook andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld donorregistratie. We hebben het dus ook over de post die mensen krijgen en wat ze daarmee kunnen doen.”
Het Oudercafé ging in februari 2020 van start. Net als zoveel andere initiatieven werd het ook in de wielen gereden door de problemen met het coronavirus. Toen de bijeenkomsten vanwege beperkende maatregelen niet door konden gaan, vervolgde het contact zich via de digitale weg. Ilonca: ,,We hebben een appgroep met de ouders die dit willen. Toen het Oudercafé werd afgelast, gaf ik ze wekelijks wat tips. Ook had ik met mensen afzonderlijk contact om te vragen hoe het met hen en hun kinderen ging. Met dit Oudercafé is het eigenlijk best snel gegaan qua opkomst. In Purmerend was het al een groot succes en ik begeleid er ook een in Landsmeer. We dragen dit initiatief met alle begeleiders van de peuterspeelzaal. Die bekijken ook welke ouders hier mogelijk geschikt voor zijn en benaderen ze. De ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer.”

‘Het zou goed zijn
als ouders meer
bij elkaar komen,
vooral in deze tijd
gebeurt dat te weinig’

Omdat het coronavirus heerst, zijn ouders en begeleiders genoodzaakt om gepaste afstand tot elkaar te houden. Daardoor kan men nu minder mensen ontvangen dan normaal. Mede vanwege dit lagere maximale aantal bezoekers is de dinsdagochtend inmiddels meestal vol. Op de donderdag is vaak nog wel plaats voor het ontvangen van andere ouders. Peuterspeelzalen hebben er tevens mee te maken dat vaders en moeders momenteel niet de speelruimte mogen betreden. Maren: ,,Het eerste kwartier is normaal altijd ‘spelinloop’. Daarin kun je ouders adviseren die het moeilijk vinden om met hun kinderen te spelen. Het is wel jammer dat dit nu is weggevallen. Bij het Oudercafé kunnen we gelukkig nog wel van dit soort dingen bespreken.”
Fatima is een schakel tussen de begeleiding en de aanwezige ouders. Haar kinderen gaan reeds naar de basisschool, maar toch mag zij nog aanwezig zijn als belangrijke helper en ambassadeur. Negentien jaar geleden kwam ze als Marokkaanse naar ons land. Inmiddels is ze het Nederlands uitstekend machtig, in die mate dat ze andere Arabisch sprekende ouders ermee kan helpen. Fatima: ,,Ik help om bepaalde woorden te vertalen. En ik probeer ook andere mensen over te halen om hier langs te komen. Het zou goed zijn als ouders meer bij elkaar komen. Vooral in deze tijd gebeurt dat te weinig. Maar vóór corona hadden vaders en moeders ook niet veel contact met elkaar. Ik woonde eerst in Amsterdam en daar was dat beter. Hopelijk wordt dit nog anders in Edam. Zo’n Oudercafé is goed om sommige ouders meer in contact te brengen met het Nederlands.”
Vooralsnog blijft het in onze gemeente bij dit Edamse Oudercafé. Daarbij zijn alleen de ouders welkom van kinderen die peuterspeelzalen bezoeken. Men is ermee bezig om een dergelijk initiatief ook in Volendam op te zetten en wil daarbij ook een bredere groep vaders en moeders kunnen verwelkomen. Voor nu hoopt de organisatie eerst dat Volendamse ouders met een peuter de bijeenkomsten in de Singel zullen komen bezoeken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat men de activiteiten kan continueren. ,,Het is afwachten hoe lang we dit nog mogen doen. We hebben subsidie voor in ieder geval een jaar gekregen, maar we moeten bekijken of we dit weer krijgen. Ik hoop het. Het is gebleken dat hier een behoefte aan is. Laten we hopen dat men dit blijft erkennen.”

|Doorsturen

Uw reactie