Algemeen

Presentatie Nutsobjecten in Edams Museum

Door Stichting Edams Museum en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen vond donderdagmiddag de officiële ingebruikneming van een nieuwe vitrine met objecten van het Nut plaats in het Edams Museum in de burgemeesterskamer van het Stadhuis van Edam.

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen stelde een groot aantal objecten ter beschikking aan het Edams Museum, nadat de hoofdzetel van Het Nut in Edam in 2014 werd opgeheven. Hiervan heeft het mu-seum een interessante selectie gemaakt.
In het stadhuis zijn de Nutsobjecten te bekijken. Twee schilderijen, van Jan en zoon Martinus Nieuwenhuyzen (de oprichters van Het Nut), zijn in bruikleen afgestaan en hangen nu in het Edams Museum.

|Doorsturen

Uw reactie