Algemeen

Resultaten onderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland naar beleving coronatijd

Van 3 t/m 13 april hebben 3181 inwoners van Zaanstreek-Waterland de vragenlijst van de GGD over corona ingevuld. 83% van de inwoners in onze regio is bezorgd, met name over de eigen gezondheid en/of van hun naasten.

69% is op de hoogte van de noodverordening in Zaanstreek-Waterland. Dat zijn enkele resultaten uit het panelonderzoek dat de GGD met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland uitvoerde onder burgers van onze regio naar hun beleving van de coronacrisis. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid.
De GGD verspreidde de vragenlijst naar haar panelleden en via social media. Met de antwoorden wil GGD Zaanstreek-Waterland een idee krijgen hoe inwoners in de regio deze uitzonderlijke periode met coronamaatregelen beleven. U kunt de resultaten lezen op https://www.panel.ggdzw.nl/single-post/2020/04/22/Coronavirus.
De GGD gaat vaker een peiling houden over corona om goed op de hoogte te blijven van de mening en behoefte van de burgers.

 

|Doorsturen

Uw reactie