Algemeen

Stichting Toeristisch en Ondernemers Platform is een feit!

Op 20 november zijn de Statuten van het Toeristisch en Ondernemend Platform (TOP) op het kantoor van Abma Schreurs Notarissen getekend. Martien Hofland van Abma Schreurs heeft hier belangeloos aan meegewerkt. Het TOP, met als dagelijks bestuur voorzitter Dineke Groot, penningmeester Klaas Dekker en secretaris Henk Visser, kan eindelijk aan de slag.
Het platform is een samenwerkingsverband tussen de Ondernemersverenigingen van Volendam, Edam én de Zeevang, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Edam-Volendam alsmede de VVV Edam-Volendam.

In de periode voor oprichting hebben deze partners én de gemeente Edam-Volendam in meerdere bijeenkomsten gesproken over de toeristische toekomst van de gemeente. Toerisme is immers een belangrijke pijler van de economische welvaart binnen de gemeente. Toerisme brengt veel werkgelegenheid. Niet alleen rechtstreeks binnen deze sector, maar ook via gelieerde bedrijven. Al deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en nemen diensten af van andere lokale bedrijven. Een groot deel van dit kapitaal stroomt op vele manieren de lokale economie weer in. In de lokale winkels wordt zowel besteed door de bezoeker als de werkende inwoner.
Het TOP én de Gemeente zijn van mening dat sturing op toerisme noodzakelijk is en vooral gericht moet zijn op het aantrekken van de kwaliteitstoerist: bezoekers die langer blijven en meer besteden . Kwaliteit moet de norm worden. Dit betekent óók dat het aanbod voor deze bezoekers aantrekkelijk moet zijn! Dit gold al vóór de Corona crisis en is tijdens deze crisis nog veel duidelijker geworden.
Het gemeentebestuur onderschrijft de doelstellingen en de plannen van het TOP. Al in 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om uitvoering aan het toeristisch beleid te geven. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de belangen en proposities van alle drie de delen van de gemeente te behartigen. Deze drie delen hebben immers allen hun eigen karakter, waarmee ze elkaar sterk aanvullen. Het TOP werkt nu snel een actieplan uit en gaat aan de slag!
Met dank aan: www.abmaschreurs.nl

Foto: zittend: Dineke Groot en notaris Martien Hofland en staand Klaas Dekker (l) en Henk Visser.

|Doorsturen

Uw reactie