Algemeen

Strook zandgrond langs Markermeerdijk

Door de Alliantie Markermeerdijken wordt volop gewerkt aan de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gaat over een lengte van in totaal 33 km. Binnen onze gemeente wordt ook al gewerkt aan de dijkverzwaring.

 

Over een lengte van 3 km is achter de zeedijk in het Markermeer een brede strook zand aangelegd. Met vele graafmachines wordt dit werk uitgevoerd tussen Edam en Warder. Er wordt verticale drainage toegepast, zodat het zand beter en sneller kan inklinken. Op deze strook zand wordt weer een nieuwe dijk aangelegd.

Daarna kan de bestaande dijk weg gegraven worden en komt er een breder dijktalud tot aan de weg. Er is halverwege dit stuk tevens een tijdelijke haven aangelegd. Zo kunnen de benodigde materialen zoveel als mogelijk via het water aangevoerd worden.

|Doorsturen

Uw reactie