Algemeen

Versterking op deel dijktraject niet nodig

De ontwerpen in het projectplan Markermeerdijken zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij er gewerkt is van grof naar fijn. Op diverse plaatsen heeft dit tot een aanpassing van het dijkprofiel geleid.

 

In het bijzonder blijkt dat door nader onderzoek, het verfijnen en detailleren van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, de dijkversterking op een deel van het traject niet meer nodig is. Het gaat om het stuk van waar de voorlanden beginnen tot aan het Oorgat in Edam (dijkpaal 95 tot 112).

De dijk zou hier voorzien worden van nieuwe steenbekleding. Ter hoogte van Fort Edam zou een binnenberm aangelegd worden. Op de dijk wordt wel een hekwerk geplaatst en nabij Warder wordt een tijdelijke haven voor aanvoer van materialen aangelegd.

|Doorsturen

Uw reactie