Algemeen

‘Activiteiten die bewoners bewuster maken van hun verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale levensstijl’

Vitaal Waterland vanaf 2020 officieel actief

Vitaliteit. Het is een thema dat breed wordt uitgemeten in Nederland. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als de media zijn continu bezig met de vitaliteit van de burgers, de medewerkers en de medemens in het algemeen. Vele initiatieven en samenwerkingsverbanden met vitaliteit en preventie als doel zijn inmiddels opgericht binnen onze landsgrenzen. De gedeelde missie van deze nobele ondernemingen luidt; het verbeteren van de gezondheid van burgers. In Volendam en omstreken zal het Vitaal Waterland zijn dat zich gaat inzetten voor onze gezondheid en vitaliteit.
Door Kevin Mooijer

,,Het initiatief om Vitaal Waterland op te richten komt bij Kees Tuijp van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs en Jan de Boer van Nemassdeboer vandaan”, begint Xander Kers, projectcoördinator bij Vitaal Waterland, zijn verhaal. ,,Deze ondernemingen hebben onlangs in samenwerking een collectief contract voor zorgverzekeringen bij ONVZ afgesloten. Ruim een derde van de inwoners uit onze gemeente is in dat collectief verzekerd. Molenaar & Zwarthoed Adviseurs en Nemassdeboer willen als dienst naar hun cliënten werk maken van de vitaliteit, gezondheid en leefstijl in Edam-Volendam en de omliggende regio. Om dit te kunnen realiseren hebben de bedrijven alle belangrijke spelers in het betreffende gebied benaderd met de vraag of er behoefte en draagvlak is. Dat blijkt zo te zijn.”
Bij het oprichten van Vitaal Waterland werden drie doelstellingen gesteld:
• Het realiseren van blijvende gezondheidswinst bij de inwoners van de gemeente Edam-Volendam en de regio Waterland.
• Het realiseren van zelfbewustzijn bij inwoners ten aanzien van eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl.
• Het structureel verlagen van zorgkosten met behoud van toegang tot kwalitatief hoogwaardige zorg, ongeacht in welke vorm.

Vitaal Waterland heeft afgelopen zomer veel gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders uit de regio. ,,Gelijktijdig is voor het daadwerkelijke inrichten van Vitaal Waterland subsidie aangevraagd. Begin augustus is hiervoor positief oordeel afgegeven en is de subsidie verstrekt. Dit is een geweldige opsteker voor onze regio”, aldus Xander. De initiatiefnemers voor het verkrijgen van deze subsidie zijn de gemeente Edam-Volendam, ONVZ zorgverzekeraar, GGD-Zaanstreek Waterland, Club- en buurthuiswerk Edam-Volendam, Nemassdeboer en Molenaar & Zwarthoed Adviseurs.
,,In de komende maanden worden bijeenkomsten georganiseerd met meer beoogde partners die in de regio actief zijn op gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Onder meer het Dijklander ziekenhuis, de Zorgcirkel, Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, de SKOV scholengemeenschap, verschillende zorgverleners en de Sportkoepel.”

Gezonde levensstijl leidt tot minder zorgkosten
Sinds september is de daadwerkelijke inrichting van Vitaal Waterland opgezet en met ingang van 2020 zal het initiatief formeel van start gaan als onafhankelijke organisatie. ,,We gaan activiteiten uitvoeren die bewoners van de gemeente en omliggende regio bewuster gaan maken van hun verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale levensstijl. Dit zal uiteindelijk leiden tot aantoonbaar lagere zorgkosten. Dit wil niet direct zeggen dat het om minder zorgkosten gaat, maar de stijging van de zorgkosten zal door aandacht voor vitaliteit minder hard gaan, waarmee per saldo de zorgkosten verlaagd worden.”
,,Verder gaan we de samenwerking tussen de partijen die actief zijn in het betreffende domein verbeteren. We willen belemmeringen wegnemen, zaken bespreekbaar maken en prioriteiten stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie veel problemen kan oplossen en voorkomen.”
Voor het einde van dit jaar worden van alle stakeholders een aantal projecten verzameld, die moeten gaan bijdragen aan de doelstellingen. De leden zullen vervolgens samen prioriteiten stellen. ,,Het moment om iets te doen is nú. In deze regio hangt een enorme aanpakkersinstelling. Ik ken vele regionale initiatieven, maar nooit eerder zag ik dat zoveel partijen, zo snel en enthousiast te werk gingen. Als het ergens gaat lukken is het in deze gemeente!”

Binnenkort volgt meer nieuws over Vitaal Waterland. Wilt u meer weten? Zoek dan op LinkedIn naar Vitaal Waterland.

|Doorsturen

Uw reactie