Algemeen

INGEZONDEN MEDEDELING

30% Sociale huurwoningen in Lange Weeren hard nodig

Donderdag 10 februari neemt de Gemeenteraad een besluit over de totaalvisie en het ontwikkelkader van De Lange Weeren. Als belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden in de gemeente Edam-Volendam zijn wij blij met een nieuwe uitbereidingslocatie, maar maken wij ons ook zorgen of er voldoende betaalbaar aanbod komt voor de woningzoekenden uit onze gemeente.

Er is woningnood: wachtlijsten sociale huurwoningen moeten korter
In Nederland, maar ook in onze gemeente, woedt een wooncrisis. Er is een groeiend tekort aan woningen. De prijzen van zowel huur- als koopwoningen exploderen. Er wordt te weinig gebouwd om de toename van de behoefte aan huizen bij te benen. De Lange Weeren is een woongebied, waar veel woonhuizen gebouwd gaan worden. En dat biedt kansen. Op dit moment zijn er ruim 2.600 mensen die wachten op een betaalbare huurwoning. Voor deze personen zijn op dit moment of op korte termijn geen woningen beschikbaar. Als huurdersverenigingen horen wij regelmatig ervaringen van woningzoekenden op de woningmarkt, de één nog schrijnender dan de ander. Nieuwbouw is dus echt nodig!

Afspraak is afspraak: 30% sociale huur in De Lange Weeren
Als huurdersverenigingen hebben wij in de nieuwe Prestatieafspraken met De Vooruitgang, Wooncompagnie en de gemeente Edam-Volendam afgesproken dat 30% van de nieuwbouw in De Lange Weeren sociale huur moet worden. Helaas zijn deze afspraken niet duidelijk opgenomen in het ontwikkelkader dat aanstaande donderdag in de Gemeenteraad behandeld wordt. Daarmee bestaat de kans dat er geen of minder dan 30% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De ontwikkelaar zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om enkel koopwoningen vanaf € 375.000 te realiseren. Voor woningzoekenden met weinig koopkracht, waaronder de mensen op onze wachtlijsten, zou er dan niets te kiezen zijn. Wij zien graag dat de Gemeenteraad vooraf duidelijkheid geeft via het ontwikkelkader: De Lange Weeren moet een ‘ongedeelde wijk’ worden met een gevarieerd en betaalbaar aanbod, waaronder ten minste 30% sociale huur!

Neem onze zorgen weg en geef duidelijkheid
Wij vrezen dat het huidige ontwikkelkader ‘30% sociale huur of sociale koop’ in het ergste geval, kan uitkomen op 0% sociale huur en 30% koop woningen van € 375.000 of meer. De ontwikkelaar kan de corporaties een té hoge prijs vragen voor de sociale woningen waardoor het voor de woningcorporaties onhaalbaar wordt. De ontwikkelaar verkoopt de woningen op de markt en voldoet aan het ontwikkelkader. De lokale woningzoekenden staan met lege handen en dat moet voorkomen worden.
En niet alleen de sociale huurders, maar ook starters en mensen met een middeninkomen (die voor doorstroming kunnen zorgen), vissen achter het net. De huizenprijzen zijn enorm gestegen en de gemiddelde woning kost nu al rond de € 350.000. Om voor dit bedrag een hypotheek te krijgen, heb je een salaris nodig van boven de € 60.000. Dat klinkt niet als een lokale wijk ‘voor iedereen’. Voor nu en in de toekomst zijn woningzoekenden dus gebaat bij een vooraf bepaald vast percentage huurwoningen zoals is vastgelegd in de Prestatieafspraken. Dit is nu niet helder terug te vinden in de besluitvormingsdocumenten die donderdag aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de afgesproken 30% sociale huurwoningen echt gebouwd gaat worden in De Lange Weeren, vragen wij de Gemeenteraad dit expliciet mee te nemen in de besluitvorming van aanstaande donderdag.
Wij wensen de Gemeenteraad veel succes toe bij de besluitvorming van dit voor de toekomst van onze woningzoekenden en onze gemeente zeer belangrijke project.

H. Hulskemper
Voorzitter Vereniging Huurders Volendam

T. Mulder
Voorzitter Huurdersvereniging ‘De Vijfhoek’

|Doorsturen

Uw reactie