Algemeen

‘Wij zullen onszelf tot het uiterste inspannen om in te gaan tegen dit plan’

Edammers verdeeld over mogelijke komst parkeerterrein aan de Singelweg

De discussie over een mogelijk parkeerterrein aan de Singelweg is een heet hangijzer in Edam. Er wordt al zeker dertig jaar overleg gevoerd over een nieuw parkeerbeleid in het stadscentrum. Veel belanghebbenden zijn het er over eens dat er nu eindelijk iets moet gaan veranderen. Een permanente parkeerplaats aan de Singelweg wordt door veel inwoners als oplossing genoemd. Echter lang niet iedereen is het hier over eens. De gemeenteraad stemt in de nabije toekomst over een definitief besluit, dat grote gevolgen kan gaan hebben voor het parkeerbeleid in de kaasstad.
Door Laurens Tol

Ronald Schot is eigenaar van de gelijknamige fietsspeciaalzaak en tevens voorzitter van Ondernemersvereniging Edam. Deze vereniging pleit onder andere voor meer parkeermogelijkheid aan de buitenkant het centrum.
Ronald vertelt: ,,Op bepaalde tijdstippen van de dag staat Edam vol met auto’s. De doorstroming is op zo’n moment niet goed. In de laatste jaren zijn er al verschillende ideeën geopperd om Edam beter bereikbaar te maken voor auto’s. Hierbij ging het bijvoorbeeld om plannen voor invoering van eenrichtingsverkeer en het uitproberen van andere rijrichtingen op bepaalde locaties. Als ondernemersvereniging zijn wij echter van mening dat het probleem niet bij het doorgaand verkeer ligt, maar bij de stilstaande auto’s.”
Volgens hem ontstaan er bijvoorbeeld moeilijkheden, doordat er bij de Matthijs Tinxgracht vaak een rij auto’s verkeerd geparkeerd staat. Ditzelfde vindt plaats bij de Voorhaven en Achterhaven Hij heeft begrip voor deze situatie, want de bewoners moeten toch ergens hun voertuig kwijt. Toch is Edam regelmatig niet goed toegankelijk voor automobilisten vanwege deze auto’s. Daarom wordt er geopperd voor het maken van passeerplekken. Ronald denkt echter dat daardoor een ander probleem zal ontstaan.

‘Alles valt of staat
met een goed parkeerterrein
aan de buitenkant van het centrum’

,,Wanneer men passeerplekken wil aanleggen, impliceert dit dat er bestaande parkeerplekken uit het centrum zullen verdwijnen. Deze parkeergelegenheden kunnen we niet missen en daarom valt of staat alles met een goed parkeerterrein aan de buitenkant van het centrum. We komen daar steeds weer op uit en dit is wat gerealiseerd zou moeten worden, als je deze situatie op een goede manier wilt oplossen.”
Ronald Schot stelt verder dat een nieuwe parkeergelegenheid ook een ander probleem de wereld uit kan helpen. ,,Er staan nu vaak touringcars bij de Grote Kerk. Deze bussen zorgen regelmatig voor overlast. Ze kunnen dan geen parkeerplek vinden en staan vervolgens in de weg. Hierdoor wordt het in- en uitrijden van de stad vaak ernstig belemmerd. Op zo’n moment zijn auto’s genoodzaakt om langere tijd te wachten. Een goede parkeerplaats is zowel voor bewoners, bezoekers, als voor touringcars een noodzakelijke oplossing. Wil je als Edam gastvrij zijn, dan moet je wat te bieden hebben.”
Het maakt Schot niet uit waar het nieuwe parkeerterrein komt, als het er maar komt. Belangrijke vereisten voor de locatie zijn een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte om te parkeren. ,,Het meest voor de hand ligt toch de plek op het Singelweg-terrein. De parkeerplaats hoeft van mij niet noodzakelijk daar te komen, maar ik zou alleen geen ander alternatief kunnen bedenken. Er zijn wel alternatieven genoemd, maar al die plaatsen zijn al flink in gebruik. Het is niet mogelijk om daar nog een groot aantal auto’s bij te laten komen.”
De eventuele nieuwe parkeerplaats bij de Singelweg kan best op een fraaie manier worden vormgegeven, vindt Ronald Schot. ,,Het zal nooit helemaal hetzelfde worden als de huidige situatie, maar er zijn best mogelijkheden om de parkeergelegenheid op een mooie manier in te passen. Het staat niet vast dat er alleen maar blik te zien zal zijn. Bijvoorbeeld door middel van bomen en struiken, kan het terrein een groen aangezicht krijgen.”
Kees Sier is woonachtig in de Paulus Pietersstraat en heeft uitzicht op het terrein aan de Singelweg. Hij is niet blij met de plannen voor een nieuwe parkeerplaats nabij zijn woning. Volgens hem zijn er andere oplossingen denkbaar voor het probleem met de stilstaande auto’s in Edam.
Kees: ,,De terreinen in de Baanstraat, Ambachtstraat en Dijkgraaf Poschlaan bieden meer dan genoeg ruimte om auto’s te parkeren. Sterker nog, de parkeerplaatsen staan een groot deel van de week bijna leeg. Alleen de bewegwijzering naar deze locaties is op dit moment nog niet goed. Ik begrijp daarom niet waarom er vraag is naar nóg een parkeerplaats.”

‘Het zou doodzonde zijn
om het aangezicht van Edam
te verpesten door de aanleg
van een parkeerterrein’

Volgens Kees zal de aanleg van een nieuwe parkeergelegenheid grote gevolgen hebben voor het aangezicht van de stad. ,,Als je vanaf de weg aan komt rijden, is Edam mooi om te zien. Je ziet meteen de vesting en de authentieke uitstraling van de stad. Het zou doodzonde zijn om het aangezicht van Edam te verpesten door de aanleg van een parkeerterrein. Het stadsaangezicht van Edam is ook nog eens bestempeld als beschermd gebied door de provincie.”
Het idee bestaat dat het terrein aan de Singelweg al een groot deel van het jaar gebruikt wordt als extra parkeergelegenheid voor de kaasmarkt. Volgens Kees klopt dit niet. ,,Er wordt slechts tien keer per jaar gebruikgemaakt van het gebied voor de kaasmarkt. Het gaat dan ook nog eens om een deel van de dag. De auto’s komen om 10.00 uur voor de markt en om 16.00 uur ligt het veld er weer verlaten bij. Je kunt het terrein dus niet bestempelen als parkeerplaats, maar als een weiland waar bij uitzondering weleens auto’s worden geparkeerd. Met de uitzonderingssituatie voor de kaasmarkt hebben wij als bewoners geen moeite.”
Verder is Kees Sier niet tevreden met de wijze waarop de gemeente communiceert met de buurtbewoners over de plannen met het weiland. ,,Onlangs is er door de gemeente een info-avond georganiseerd. Er werd aangekondigd dat er zou worden gepraat over de locatie van een nieuwe parkeergelegenheid. Uiteindelijk werd er niks van dit alles besproken. Openheid van zaken werd er niet gegeven, om nog maar te zwijgen over het ontbreken van de mogelijkheid tot inspraak voor de omwonenden.”
De buurtbewoners zullen de komst van het parkeerterrein niet zomaar over hun kant laten gaan. Kees: ,,Toevallig heb ik vandaag een brief gestuurd, waarin ik uitleg waarom dit parkeerterrein totaal overbodig is. Er is parkeerruimte genoeg in Edam, als je het maar goed inricht en voor adequate bewegwijzering zorgt. Wij als buurtbewoners zullen onszelf tot het uiterste inspannen om in te gaan tegen dit plan.”

 

|Doorsturen

Uw reactie