Algemeen

‘Negen van de tien mensen vinden het normaal dat ze altijd zorgen voor hun naaste’

Initiatief om mantelzorgers te ontlasten

De overheid wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Vanwege de ouder wordende bevolking zijn er daar steeds meer van. Van mensen wordt namelijk verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. Daardoor komt er vaak een extra zorgtaak op de schouders van familieleden of vrienden te liggen. Het is voor velen vanzelfsprekend om die te vervullen. Toch kan langdurige mantelzorg op den duur steeds meer gaan vergen van de omgeving van de zorgbehoevende. Dit kan veel invloed hebben op het leven van de verzorger(s). In Edam-Volendam namen de gemeente en WelzijnWonenPlus wat dit betreft het initiatief. Channa de Vries vertelt over hun plannen om mantelzorgers te ontlasten.
Door Laurens Tol


,,Niet iedereen kan continu voor bijvoorbeeld zijn vader, broer, zus, buurman of buurvrouw zorgen. Mensen hebben vaak hun eigen baan, hun huishouden en hun sociale netwerk. Het valt niet altijd mee als zij daar bovenop nog een zorgtaak moeten verrichten. Daarom is het idee voor ‘respijtzorg’ ontstaan. Dat betekent: het ontlasten van een overbelaste mantelzorger. Overbelast wil zeggen dat de verzorgende niet meer aan zijn eigen momenten van ontspanning toekomt, zoals sporten en het doen van andere leuke dingen. Door respijtzorg in te zetten, gun je de mantelzorger de tijd om even niet met het zorgen bezig te hoeven zijn. En even wat tijd voor zichzelf te hebben.”
WelzijnWonenPlus probeert om het initiatief voor respijtzorg op zoveel mogelijk plaatsen bekend te maken. Huisartsen weten er inmiddels van en ook hun praktijkondersteuners. Daarnaast betrekt men de sociale maatschappelijke dienstverlening, de woningcorporaties en andere delen van de zorgsector erbij. Op die manier hoopt WelzijnWonenPlus dat mensen in de omgeving van mantelzorgers hen waar nodig wijzen op het bestaan van respijtzorg.

‘Overbelasting
sluipt er langzaam
in, elke dag zet
je een stapje meer’

Het idee daarvoor ontstond niet uit het niks. Het werd ingegeven door steeds vaker hoorbare signalen van overbelasting van mantelzorgers. ,,We denken dat het zo vaak voorkomt, dat wij daar niet eens volledig zicht op hebben. Negen van de tien mensen vinden het gewoon maar normaal dat ze altijd maar zorgen voor hun naaste. En dat dit ten koste gaat van alles in hun eigen cirkeltje, dat nemen ze maar voor lief. Overbelasting sluipt er langzaam in. Elke dag zet je een stapje meer, totdat je het zelf niet meer redt. En als je overbelast raakt, dan ben je eigenlijk te laat.”
Volgens Channa zijn er flink wat mensen die fulltime zorgen voor bijvoorbeeld hun partner. Dit doen ze dan vaak samen met professionele zorgverleners. Voor de zorgbehoevende is het vaak makkelijk om een hulpvraag te stellen aan een naaste. Aan iemand met wie hij of zij volledig vertrouwd is. Daarom is het bij het inschakelen van respijtzorg van groot belang om te maken te krijgen met een vrijwilliger waarbij iemand een goed gevoel heeft.
,,Als iemand bij ons komt met een hulpvraag, dan is het belangrijk dat wij een vrijwilliger zoeken die bij hun wensen aansluit. Daar moet de kracht van respijtzorg gaan liggen. Vanwege die reden vindt er vooraf altijd een ‘klik-gesprek’ plaats. Daarbij worden er ook duidelijke afspraken gemaakt. De zorgbehoevende, mantelzorgers en vrijwilliger zijn daar alledrie bij aanwezig. Als dat niet het geval is, hoeven zij zich niet te schromen om te zeggen: we hebben een andere verwachting of de klik is er gewoon niet. Dan gaan we op zoek naar iemand anders. Iedereen moet er een goed gevoel bij hebben. De bedoeling is dat steeds dezelfde vertrouwde vrijwilliger terugkomt, zodat er wederzijds een band kan worden opgebouwd.”

‘Door respijtzorg
kunnen mantelzorgers
meer tijd vrijmaken
voor zichzelf’

Er zijn verschillende manieren waarop respijtzorg kan worden ingezet. De vrijwilliger kan aan huis komen, maar er zijn tevens andere mogelijkheden. Zo kan de zorgbehoevende voor meerdere dagen gebruikmaken van het ‘respijthuis’ in Wijdewormer. Dit kan de mantelzorger wat meer de tijd geven om bij te komen, of om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Channa maakt duidelijk dat die nooit zorghandelingen zal uitvoeren. Zorgtaken zullen altijd uitgevoerd worden door een professional. Vrijwilligers krijgen trainingen en cursussen, zodat ze extra vertrouwen en kennis kunnen opbouwen. Daardoor worden zij volgens Channa zekerder van hun zaak.
Nieuwe vrijwilligers voor het verlenen van respijtzorg zijn altijd welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij WelzijnWonenPlus. ,,Ook als je vragen hebt, zoek dan alsjeblieft contact met ons. Wij kunnen deze mensen heel goed gebruiken. Zo doen wij onze uiterste best om altijd een passende vrijwilliger te vinden voor elke hulpvraag. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers meer tijd vrijmaken voor zichzelf, waardoor ze hun mantelzorgtaken langer volhouden en daardoor hun naasten de liefde en aandacht geven die zij nodig hebben. Ik wil nog zeggen dat wij dit echt samen doen met vele andere organisaties. De samenwerking met die instanties is superbelangrijk. Hopelijk wordt het in de toekomst voor mantelzorgers normaal om een beroep te doen op een vrijwilliger als dat nodig is.”

In contact komen met WelzijnWonenPlus kan op verschillende manieren:
Dat kan via het telefoonnummer: 0299-323101. Het servicepunt is gevestigd op het adres: Kielstraat 17 in Volendam. De website is: www.welzijnwonenplus.nl/edam-volendam/

 

|Doorsturen

Uw reactie