Algemeen

4750 Euro van Jan Bup en BOKO voor CarMar

De geldinzamelingsacties om de bouw van het Huis van CarMar mogelijk te maken lopen nog steeds door. Er zijn al veel schenkingen gedaan, maar de financiering is nog niet helemaal rond. Jan Veerman (Bup) vierde zijn 40-jarig dienstverband bij BOKO Dakbedekkers. Hij kreeg een receptie aangeboden.

Jan Bup had te kennen gegeven geen cadeaus te willen. Hij zag liever een geldelijke bijdrage voor het goede doel. En dat werd het Huis van CarMar. Tijdens het jubileumfeest leverde dit 2.375 euro op en daarop besloot directeur Rob Bootsman om dit bedrag te verdubbelen. Zodoende kon een cheque t.w.v. 4.750 euro overhandigd worden. Jan Kwakman (Brak) riep de hulp in van de “Bordenploeg” van de handbal om het oud-ijzer uit de Seinpaal te halen en in te leveren voor recycling. Het leverde 224 euro op en dit bedrag is gegeven aan Stichting CarMar.

|Doorsturen

Uw reactie