Algemeen

SKOV: ‘Het traditionele rooster is gespreksonderwerp geworden’

Alleen Vincentiusschool straks naar continurooster

Na bijna drie maanden keerde afgelopen maandag op de basisscholen weer – bijna – het oude terug. Althans, in Edam werd, nu de hele klas weer gezamenlijk les krijgt, gekozen voor de traditionele tijden: dus met een lange middagpauze. Op de basisscholen van Volendam werd het continurooster (8.30-14.00 uur) voortgezet, waarbij alle kinderen eten en drinken mee naar school nemen. Dat leidde tot een door ouders op sociale media geïnitieerde peiling, met de voor- en nadelen én de vraag hoe richting de toekomst tegen die schooltijden wordt aangekeken. Vooralsnog gaat alleen de Vincentiusschool na de zomer definitief over naar het continurooster. ,,Zo’n traject vergt een klein jaar en zij hebben dat doorlopen”, zegt Wilma Tjalsma, bovenschools manager van de SKOV.
Door Eddy Veerman

Tjalsma: ,,Die route begint bij het oriënteren, wat je wilt en waarom. Kiezen voor andere schooltijden vraagt een brede ouderraadpleging, dat verloopt via de medezeggenschapsraad van de school. Vanuit de specifieke doelgroep (speciaal onderwijs, red.) heeft de Vincentiusschool goede en sterke argumenten gehad om het te willen invoeren. Het merendeel van de leerkrachten en ouders stond er achter.”

In de afgelopen weken maakten ook alle betrokkenen van de andere scholen kennis met het continurooster. ,,In de coronaperiode ging het om drie fases: de scholen gingen helemaal dicht en onderwijs op afstand volgde. Vervolgens mochten de scholen gedeeltelijk open met beperkingen, daarom besloten we het continurooster in te richten en ouders begrepen het waarom. Zo kwamen er minder volwassenen in de school en werd het aantal contacten beperkt. Iedereen vond dat logisch. Juist in de aanloop naar de derde fase, die afgelopen maandag is begonnen, merkten we dat het de mensen menens werd, dat het continurooster langer door gaat. Er kwamen meningen: zowel positief als minder positief. Mensen kregen de indruk dat dit rooster straks over hen wordt afgeroepen maar dat kan niet zomaar. Het traditionele rooster is ter discussie komen te staan en is een gespreksonderwerp. Mensen praten over de voor- en nadelen en dat vind ik winst.”

‘Nu kinderen, ouders
en leerkrachten de
ervaringen van het
continurooster
hebben opgedaan,
kun je een gesprek
voeren over dat het
ook anders kan’

,,Eigenlijk is het altijd vanzelfsprekend geweest: we doen het nu eenmaal zo, want die lange pauze is fijn voor de kinderen en leerkrachten. Nu kinderen, ouders en leerkrachten de ervaringen van het continurooster hebben opgedaan, kun je een gesprek voeren over dat het ook anders kan. We hebben met de schooldirecteuren afgesproken, dat als het gespreksonderwerp blijft leven, dan gaan we dat oppakken. En misschien SKOV-breed verder verkennen. Meestal ligt de bal als eerste bij de school en de afzonderlijke MR. Maar in Volendam hebben we te maken met situaties dat kinderen van één gezin op verschillende scholen zitten, dus dat maakt het misschien een GMR-aangelegenheid. Dan kies je op alle scholen voor dezelfde schooltijden.”
,,Voor nu staat één ding vast: ervan uitgaande dat de huidige omstandigheden rond corona zich positief voortzetten, gaan we na de zomer weer over naar het normale rooster. Een roosterwijziging is er niet ineens, daar moeten we de officiële route voor bewandelen. Een continurooster heeft behoorlijke impact op leerkrachten. Zij dragen in dit tijdelijke rooster de gehele dag de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Wat we nu hebben, is een noodscenario, dit is niet iets wat je duurzaam kunt doen. Er moet een pauze zijn voor de leerkracht. De Vincentiusschool heeft dit met de leerkrachten afgestemd en hanteert straks een kwartier per dag.”

‘Wat we nu hebben,
is een noodscenario,
dit is niet iets
wat je duurzaam
kunt doen’

,,Als je het hebt over andere schooltijden, zijn er meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het vijf gelijke dagen-rooster, dan is er bijvoorbeeld alle dagen tot twee uur les. Het is goed eerst alles te overwegen. Aspecten als wat is het beste voor de spanningsboog van de leerling, wat is het beste voor de leerkrachten, voor de ouders? En dan voor alle partijen het best mogelijke scenario kiezen. Die route moet je bewandelen.”
De ouders die onlangs een enquête hielden op sociale media hebben de bevindingen aan de SKOV gepresenteerd. Er waren meer positieve geluiden dan negatieve. Voordelen van het continurooster zijn dat de haal- en brengmomenten worden gehalveerd, geen gehaast tussen de middag, een vloeiende lijn door de dag heen, kinderen blijven in de sfeer van school, meer tijd voor sport- en cultuuractiviteiten na school. En een betere aansluiting bij de veranderde tijden van het Don Bosco College, dat na de zomer naar een middagpauze van veertig minuten gaat. Nadelen zijn dat ouders het contactmoment met de kinderen gaan missen, kinderen kunnen niet eventjes uit de schoolomgeving stappen. Hogere kosten voor ouders omdat de naschoolse opvang langer duurt. Voor de leerkrachten is er een kortere pauze.
Tjalsma: ,,Het is net hoe je het inricht, maar ik ben wel van mening dat je het goed moet regelen voor de leerkracht, als het gaat om de pauze. En een terecht gehoorde opmerking is dat heel veel scholen in Nederland het ouderwetse rooster met een lange middagpauze al hebben losgelaten.”

 

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties