Algemeen

Baggerwerk in vaargeul van het Markermeer

Vanaf de dijk aan het Noordeinde kon men sinds maandag 26 tot vrijdag 30 augustus een groot baggerschip zien liggen met daarop graafmachines. Als voorbereidend werk op de komende dijkversterking wordt de vaargeul, die hier in het Markermeer ligt, uitgebaggerd en breder gemaakt.

 

Zodoende kunnen ook grotere schepen de haven van Volendam bereiken. Ook het slib is uit de vaargeul gegraven, zodat deze op een diepte van -6 meter is komen te liggen. Tot en met vrijdag 30 augustus werd er op diverse locaties gewerkt aan vaargeulen en loswallen.

De Alliantie Markermeerdijken is op 26 augustus begonnen met opgraving in het voorland bij Etersheim.

|Doorsturen

Uw reactie