Algemeen

Baggerwerkzaamheden in de haven

Maandagmorgen is gestart met het uitbaggeren van een deel van de Volendamse haven. Begonnen werd nabij het havengat op het deel waar de pleziervaartuigen afgemeerd liggen. Het baggeren van de haven is geen overbodige luxe, want met name de grotere schepen komen vast te liggen op de bodem.

 

Daar ondervond het VOC-schip “De Halve Maen” ook de nodige hinder van toen het op donderdag 4 juni de haven uitvoer. Verschillende keren moest heen-en-weer gestoken worden om los te komen. Aan de buitenkant van de haven, bij het zuiderhavenhoofd, liggen grote schepen aangemeerd waarin men het slib kan storten.

De baggerwerkzaamheden zullen een week in beslag gaan nemen en vermoedelijk nog vóór het weekend komt het gereed.

|Doorsturen

Uw reactie