Algemeen

Baggerwerkzaamheden in de Volendamse haven

Tot en met vrijdag 20 maart zullen in opdracht van de gemeente verschillenden delen van de haven in Volendam worden uitgebaggerd. De baggerwerkzaamheden zijn maandag begonnen. Het baggeren vindt plaats aan de westkant van de binnenhaven en wordt volledig uitgevoerd vanaf het water.

 

Twee grote schepen worden ervoor ingezet, waarvan één met een grijpkraan aan boord. Tijdens de werkzaamheden zijn de twee drijvende steigers, tegenover Lennon’s Café, tijdelijk verwijderd, zodat het benodigde materieel de haven in kan.

Het vrijkomende baggerslib wordt per schip afgevoerd, waardoor er geen verkeershinder op de openbare weg is. Zo ontstaat er dan ook nauwelijks overlast voor de omgeving.

|Doorsturen

Uw reactie