Algemeen

Bewoner wint eerste deel kort geding in soap rond de trap

Rein Vogel (68) heeft een kort geding tegen de gemeente Edam-Volendam gewonnen. Deze zaak gaat over het bouwproject waar de trap naar het Dril deel van uitmaakt. De rechter heeft bepaald dat de gemeente te voortvarend te werk is gegaan bij het opleggen van een bouwstop en de bijbehorende boete als dwangbevel. Daarnaast is opgedragen om het verschuldigde bedrag van 100.000 euro te voldoen, dat men weigerde te betalen. Dit bedrag is nodig voor het afbouwen van de trap. De gerechtelijke uitspraak heeft echter nog geen definitieve gevolgen.
Door Laurens Tol

Volgens de rechter dient er nog goed te worden gekeken naar details in de zaak. Aan het eind van deze maand vindt de zitting plaats waarbij een sluitend oordeel wordt geveld.
Rein hoopt dat de gemeente gehoor geeft aan de uitspraak van de rechter. ,,Ik wil graag zo snel mogelijk de trap laten afbouwen. Het is heel vervelend hoe deze zaak tot nu toe is verlopen. Zolang de trap niet klaar is, kent deze kwestie geen winnaars. Ik had dit graag willen oplossen zonder juridisch getouwtrek. De gemeente stelt zich echter onredelijk op met bijvoorbeeld het opleggen van een dwangbevel. Mijn juriste zegt dit nog nooit te hebben meegemaakt”, vertelt Rein.

‘Wat heeft deze
strijd dan voor nut?’

Van bezinning is bij de gemeente op het oog weinig sprake, vindt Rein. ,,Men is volledig gericht op het winnen van deze zaak. Er wordt geen stap teruggedaan om te kijken of dit wel de juiste weg is. De relativering lijkt volledig zoek te zijn. Als burger word ik daarom met alle juridische middelen bestreden. En met wat voor doel? De bouw van het pand is al gelegaliseerd, voor het opleggen van de dwangsom was dit al gebeurd. Wat heeft deze strijd dan voor nut?”
De bouwstop met boete is door de gemeente opgelegd, omdat het nieuwe pand aan het viaduct volgens sommige medewerkers van de gemeente hoger is gebouwd dan waar een vergunning voor is verleend. Volgens Rein is hier sprake van een misverstand. ,,Zoals al in het vorige Nivo-artikel stond te lezen, de peilwijziging is door herprofilering van de straat Dril ontstaan. Bevoegde medewerkers van de gemeente hebben geëist om het pand en de trap in overeenstemming met nieuw peil te bouwen. Het vreemde is dat andere werknemers van de gemeente later weer een bouwstop met boete hebben opgelegd. Ik wil hierbij nog een keer benadrukken dat het project Dril 57 met de trap en het viaduct op initiatief van de gemeente ontwikkeld is. Ik ben door de gemeente gevraagd om dit project gezamenlijk te ontwikkelen.”
Rein denkt dat er sprake is van een miscommunicatie tussen verschillende afdelingen van de gemeente. ,,Ik vind dat ik daar niet de dupe van zou moeten worden. Bij het hoger bouwen van het pand heb ik geen enkel belang. Sterker nog, het kost mij alleen maar meer geld. Deze zaak is echt een schrijnend geval. Ik word als gepensioneerde, zonder enige ervaring met projectontwikkeling geconfronteerd met een gemeente die zich zo formeel opstelt.”

‘Er lijkt iets te spelen
dat wij niet kunnen begrijpen’

Voor Rein is het onduidelijk wat het belang van de lokale overheid is bij haar huidige proceshouding. ,,Mijn juriste zegt dat ze de beginselplicht tot handhaving heeft. Dit is echter niet een vaststaand iets. Er lijkt iets te spelen dat wij niet kunnen begrijpen. Wij hebben van alle kanten geprobeerd om hier inzage in te krijgen. Op grond van de wet is men verplicht om openheid van zaken te geven. Dit laat men na en dat is niet zo netjes.”
Strijdbijl begraven
Het is volgens Rein betreurenswaardig dat de zaak zoveel opschudding teweeg heeft gebracht. ,,Een dieptepunt is dat zelfs de politie bij het conflict moest worden betrokken. Ook werd ik schandalig behandeld door vijf ambtenaren bij het in beslag nemen van de trap. Ik heb daarvoor later aangifte gedaan. Hierbij is een uitgebreid proces-verbaal opgemaakt.”
Rein hoopt van harte op wat inschikkelijkheid van de gemeente. ,,Het zou mooi zijn als de strijdbijl begraven kan worden. Daarbij hoop ik dat de gemeente over de brug komt met het geldbedrag, zoals de rechter dat heeft opgedragen. Niemand heeft er baat bij als deze zaak nog langer gerekt wordt. Hopelijk kan de bouw van de trap in het belang van alle dorpsbewoners binnenkort eindelijk worden afgerond. Dan zou deze soap toch nog enigszins goed kunnen aflopen.”
De gemeente is om commentaar gevraagd op de uitspraak, maar heeft besloten daar (nog) geen gebruik van te maken.

|Doorsturen

Uw reactie