Algemeen

“Boule Lef” mag trots zijn op nieuwe clubhome

Afgelopen zondag vond de officiële opening plaats van het nieuwe clubhome van Jeu de Boules vereniging “Boule Lef” aan de Harlingenlaan 25. Zowat alle leden en sponsors, die de realisatie van het nieuwe clubhuis mogelijk hebben gemaakt, waren present.

 

In het clubhuis werden drankjes en hapjes geserveerd. Om 12.30 uur was het officiële gedeelte van de opening. Voorzitter Janneke Klouwer-Tol sprak een dankwoord tot de vele aanwezigen, waarbij speciaal genoemd werden bestuurslid Gerard Blondeau en Piet Veerman (Jozef), die zich enorm hebben ingespannen voor de bouw van het clubhuis.

Door de leden is veel zelfwerkzaamheid uitgevoerd, zodat “Boule Lef” nu een clubhome heeft waar men met recht trots op mag zijn. Janneke en Johan Klouwer onthulden een bord waarop de namen van de sponsors vermeld staan op jeu-de-boules ballen.

|Doorsturen

Uw reactie