Algemeen

‘Er komen dagelijks senioren naar het buurthuis die geen grote afstanden kunnen afleggen'

CBW-directeur: ‘Afvalbakken vergroten toegankelijkheidsprobleem PX’

Vorige week maandag zijn er tot afgrijzen van veel dorpsbewoners drie afvalcontainers geplaatst voor het PX-gebouw. Op Facebook brak hierover een storm van reacties los. Velen vinden dat de containers afbreuk doen aan de aanblik van het gebouw. Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam vindt de situatie met name nadelig voor de oudere bezoekers. Door de afvalbakken is het pand minder goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. De vroegere parkeerplaatsen voor de deur zijn nu niet meer bereikbaar.
Door Laurens Tol

CBW-directeur Jera van Gelder laat weten dat men op bestuurlijk niveau nog in gesprek is over een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.
Volgens Jera is één groep het meest de dupe van de nieuwe situatie. ,,Er komen dagelijks senioren naar het buurthuis die geen grote afstanden kunnen afleggen. Het zijn mensen van 88 jaar voor wie dit een van de weinige uitjes is. Daarom waren de parkeerplaatsen voor de deur zo belangrijk. Bij de bouw van het gebouw is hier rekening mee gehouden. Ik vind het vervelend voor deze mensen dat ze nu meer moeite hebben om bij het gebouw te komen”, vertelt Jera.

‘We hebben verschillende
oplossingen aangedragen,
zoals een kiss and
ride-plek’

Het CBW was nog in gesprek over de verplaatsing van een andere afvalbak, toen besloten werd om nog drie containers in de buurt van het gebouw te plaatsen. ,,Dit ging over onze eigen bak, die een andere plek heeft gekregen vanwege de herstructurering van de Zeestraat. Het gebouw was daardoor al moeilijker te bereiken. Wij zijn daarover in discussie gegaan met de gemeente voor een alternatieve locatie.”
Twee maanden geleden kwam er een ambtenaar op bezoek in het PX-gebouw. ,,We hoopten met hem te kunnen praten over deze situatie. Toen werd ineens verteld dat er nog meer containers voor de deur zouden bijkomen. Daardoor werd het probleem van de toegankelijkheid helaas nog groter.”
Tot nu toe is dit probleem nog niet opgelost. ,,We hebben verschillende oplossingen aangedragen, zoals een ‘kiss and ride-plek', De gemeente wil tot dusver nog niet meewerken aan dit soort plannen. Dat wil zeggen dat ambtenaren de ideeën verwerpen. We gaan nog in gesprek met de verantwoordelijke wethouder om deze plannen voor te leggen.”

‘Sommige buurtbewoners
zijn ook echt heel
boos over wat
er gebeurd is'

Jera wil graag nog een bepaald gerucht ontkrachten. ,,Sommige mensen zeggen dat de parkeerplekken voor onze deur illegaal zijn. Deze zijn er echter gekomen in samenspraak met de gemeente. Dit in verband met de genoemde toegankelijkheid voor bezoekers. Het heeft dus niks met illegaliteit te maken. De plannen van de gemeente zijn alleen blijkbaar veranderd in de afgelopen tien jaar.”
Jera heeft begrip voor de maatschappelijke ophef die is ontstaan door de plaatsing van de afvalcontainers. ,,Ik hoor van medewerkers en vrijwilligers dat ze het een vreemde situatie vinden. Ze geven aan het niet te kunnen begrijpen dat de bakken recht voor een mooi gebouw als de PX worden gezet. Sommige buurtbewoners zijn ook echt heel boos over wat er gebeurd is. Wij hopen dat de situatie nog kan veranderen door het contact met de gemeente op bestuurlijk niveau. Hierbij willen we graag meedenken om tot een oplossing te komen. Mocht niet dit niet lukken, dan moeten we ons op andere stappen beraden.”
De gemeente Edam-Volendam is om een reactie gevraagd. Voor het verstrijken van de deadline is van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt.

|Doorsturen

Uw reactie