Algemeen

College: Boelenspark moet ontmoetingsplek en gebruikspark worden

Het college van burgemeester & wethouders werkt aan plannen om het Boelenspark in de nabije toekomst om te vormen tot een ontmoetingsplek en een gebruikspark. Het initiatief komt uit de koker van wethouder Runderkamp. Tijdens de raadsvergadering van 22 april aanstaande zal het voorstel worden besproken. In eerste instantie zal de raad het verzoek krijgen om een voorbereidingskrediet van € 100.000,- goed te keuren. Het groene hart van Volendam kent vele belanghebbenden: van sporters tot mensen die hun hond uitlaten en van de winterse ijsbaan tot het zomerse Derde Klaphekfestival, veel inwoners van Volendam voelen zich verbonden met het Boelenspark. Daarom zal het projectplan opgesteld worden na een uitgebreide participatieronde met de verschillende stakeholders.
Door Kevin Mooijer


Tijdens de raadsvergadering van juni 2020 stond het op de schop nemen van het Boelenspark ook al op de agenda. Destijds heeft de raad verzocht om het park om te vormen in een ontmoetingsplek en gebruikspark, door onder meer het aanleggen van een centrale speelplek. Dat is opvallend, aangezien speeltuin de Speelderij letterlijk aan het Boelenspark grenst. Het college van B&W wil gehoor geven aan het verzoek van de raad door het gevraagde voorbereidingskrediet te onderbouwen. Het krediet zal worden ingezet voor het opstellen van een projectplan en het daarbij behorende participatietraject. Het projectplan zal onder meer een gedetailleerd ontwerp en een kostenraming voor de omvorming bevatten. Wanneer het projectplan ontwikkeld is wordt de raad voorgelegd welke opties, wensen en suggesties er zijn voor het Boelenspark en worden de daarmee verbonden financiële consequenties in toegelicht. De raad zal dan een keuze maken en het benodigde krediet voor de realisatie beschikbaar stellen.
Tijdens het Raadsplein van 30 januari 2020 en de raadsvergadering van juni 2020 heeft het college van B&W toegezegd aan de slag te gaan met de ambitie van de gemeenteraad en met de projectmatige aanpak. De wens om het Boelenspark om te dopen tot een ontmoetingsplek en een gebruikspark past perfect in het karakter van het Groenbeleidsplan.
Mensen laten er hun hond uit, er spelen kinderen, er staan scholen, vrienden spelen er een potje voetbal, er wordt gebeden, in de winter ligt er een ijsbaan en in het voorjaar genieten duizenden mensen van het Derde Klaphekfestival
Wel zal het nog even duren voordat het Boelenspark daadwerkelijk op de schop wordt genomen. Het is namelijk de wens vanuit het college om het project vorm te geven naar aanleiding van een brede participatie met alle geïnteresseerde bewoners van Edam-Volendam.
Het Boelenspark is doorgaans drukbezocht door gebruikers en belanghebbenden met uiteenlopende behoeften. Mensen laten er hun hond uit, er spelen kinderen, er wordt hardgelopen, er staan scholen in het park, vrienden spelen er een potje voetbal, er wordt gebeden en als de weergoden het toelaten beschikt het Boelenspark ’s winters over een prachtige ijsbaan en ontvangt het ’s zomers duizenden mensen voor het altijd gezellige Derde Klaphekfestival. Niet zo gek dus dat er gerekend wordt op veel animo tijdens het participatieproces.
De eerstvolgende stappen zullen bestaan uit het uitwerken van een participatie- en communicatieplan, het inventariseren van de belanghebbenden en het opstellen van een kostenraming. Na deze stappen – die maanden zullen duren – kan een projectplan opgesteld worden. Het projectplan wordt vervolgens bij de gemeenteraad voorgelegd. Ter voorbereiding van het op te stellen projectplan zal participatie het startpunt zijn. De vergelijking met het Julianawegproject wordt nu al gemaakt. Het zal een traject van inventariseren, afwegen, terugkoppelen en checken worden. Na het participatieproces zullen verschillende scenario’s worden uitgewerkt in het projectplan. Het is aan de raad om het geschikte scenario aan te wijzen. Vooralsnog staat de start van de daadwerkelijke uitvoering op het derde kwartaal van 2022 ingepland. Tot die tijd is er nog een hoop te doen.

 

|Doorsturen

Ina Koning

2021-04-22 20:02:26

Waarom is het Boelenspark niet goed zoals het is? Het derde klaphekfestival geeft veel lawaai en ik was blij dat het niet doorging want ik woon er naast. Ook ik ben een senior net als alle omwonenden en die houden van hun rust. Er wordt al gebruik van gemaakt, precies wat er al genoemd werd, dus laat die groene long verder met rust.

Jaap

2021-04-24 16:28:02

Ina ben het helemaal met je eens LAAT HET BOELENSPARK ZOALS HET IS 

Uw reactie