Algemeen

Eerste gebiedsavond van de Oude Kom voor Verkenners van het Actieprogramma Integrale Veiligheid

“De Kom van toen is te klein voor de Kom van nu”

Na de twee startavonden voor ‘Verkenners’ over het Actieprogramma Integrale Veiligheid begin juli, zijn 40 ‘Verkenners’ aan de slag gegaan om gegevens en input te verzamelen in de zeven wijken, waarin de gemeente verdeeld is voor dit programma. Hun taak was om elk 10 mensen te bevragen uit de wijken om mee te doen. Die 10 mensen bevragen weer 5 andere wijkbewoners, en die weer elk 2 anderen. Zo verzamelt elke verkenner uit de wijk zo’n 100 lijsten met gegevens, die het projectteam gaat verwerken in het Actieprogramma Integrale Veiligheid.

De gemeente is wettelijk verplicht een invulling te geven aan het beleid rond integrale veiligheid. De gemeente vindt het belangrijk om aan de weet te komen wat er speelt in de wijken, wat de verhalen van en in de wijk zijn, en wat de wensen en hun ideeën voor de wijk zijn, en daarvoor is een netwerk van verkenners opgezet. De 40 verkenners die als eerste aangezocht zijn of zich hebben aangemeld, zijn aan de slag gegaan om gesprekken te houden met medebewoners van hun wijk of dorp om verhalen en informatie te verzamelen die als input dienen voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid. De gemeente heeft voor deze opzet gekozen om zo voor en door de inwoners en ondernemers aan de weet te komen wat er speelt in de wijk. Als alle gebiedsavonden gehouden zijn en de input verzameld is, kan de projectgroep aan de slag om hiervan een actieprogramma te maken. Het is nog mogelijk om als verkenners deel te nemen aan dit innovatieve proces. Namens de gemeente Edam-Volendam zijn Rennie Groot en Stephan Walther hiervoor de trekkers, zij zijn bereikbaar op actieprogramma@edam-volendam.nl.
Eerste gebiedsavond
Afgelopen woensdag was de eerste gebiedsavond voor de ‘Verkenners’ van 1) Oude Kom Volendam. De gebiedsavonden voor 2) de Blokgouw, 3) Volendam (Munnikenveld en de Broeckgouw), 4) Oude Kom Edam, 5) Zeevang, 6) Edam en 7) bedrijventerreinen volgen binnenkort. De verkenners van de Oude Kom Volendam waren uitgenodigd om woensdagavond naar PX te komen.
De ‘eerste’ verkenners uit de Oude Kom Volendam zijn in klein gezelschap aan de slag gegaan met de grote hoeveelheid verzamelde input. De avond werd geleid door Frederik van Dalfsen van Adviesbureau Berenschot, terwijl Robert Smit van Flatland de input van de verkenners ter plekke visualiseerde in tekeningen. Die kwamen op een groot vel te staan, waar op het slot de essentie van de wijk visueel in beeld werd gebracht. Dit werd gebaseerd op een viertal gespreksonderwerpen voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid, en dat zijn:
1) Het verhaal van jouw wijk,
2) Leefbaarheid,
3) Veiligheid en
4) Toekomstbeelden.
Een mix van jong en oud
De verkenners zijn vooral trots op de diversiteit en karakteristieken van de Oude Kom Volendam. Het is een mix van jong en oud. Winkels, scholen en voorzieningen zijn op loop- en fietsafstand bereikbaar. Wonen in de Oude Kom Volendam is een bewuste keuze om in een sociale wijk te gaan wonen, waar mensen elkaar kennen en helpen. Men ervaart wonen in de Oude Kom nog steeds als zeer plezierig. Kenmerkend aan het authentieke gebied is onder andere het toerisme. Inwoners zijn trots op het feit dat de Oude Kom Volendam een wereldmerk is. Echter, de leefbaarheid staat daardoor wel deels onder druk. Er dient een goede balans te bestaan tussen de inwoners van de Oude Kom en de toeristen die daar op bezoek komen. Het vinden van deze balans vormt een van de belangrijkere uitdagingen van de komende jaren.
Toenemende druk
De inwoners van de Oude Kom Volendam ervaren deze toenemende druk bewust. Voornamelijk de verkeerssituatie vraagt om aandacht. Door de toename van het verkeer voelt men zich ook onveiliger. Zo bestaat de wens dat er meerdere plekken komen waar men fietsen kan stallen en dat er voor bezoekers meer parkeerplekken gerealiseerd worden buiten de Oude Kom.
De huidige vorm en omvang van het toerisme brengt heel duidelijk verschillende leefbaarheids- en veiligheidsaspecten met zich mee die van invloed zijn op de woon- en leefomgeving van de inwoners van de Oude Kom Volendam. De wens werd uitgesproken om de komende jaren in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteitstoerisme, waarbij de focus minder op de massa ligt.
Desondanks de ambitieuze uitdagingen zijn er op het gebied van leefbaarheid en veiligheid ook positieve aspecten te benoemen. Het voorzieningenniveau in de Oude Kom is heel goed en wordt als positief ervaren. Groen is er voldoende, al vindt men dat dit beter onderhouden kan worden. Een ander positief aspect is het feit dat er weinig inbraken zijn.
De trotsheid op het authentieke karakter dat uitgegroeid is tot een wereldmerk is groot. De onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij de gemeenschap zijn sterk. Het vormt een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan een balans tussen het woongenot van de inwoners en de ervaren druk van het toerisme. Het uitgangspunt is dat de authenticiteit van de Oude Kom Volendam behouden blijft, maar op kwalitatief hoogwaardig niveau wel gedeeld kan blijven worden. Want, zo luidde de slotconclusie van de avond: ‘’De Kom van toen is te klein voor de Kom van nu’’.

 

|Doorsturen

Uw reactie