Algemeen

Gelovigen genieten op afstand van ‘historische paasviering’

‘Dit gaan we volgens mij nooit meer vergeten’

Het ‘U zij de glorie’ zal nog nooit zo geklonken hebben als op afgelopen Paaszondag. In een lege Vincentiuskerk gingen pastoor Stomph en kapelaan Goos gezamenlijk voor tijdens de Paasviering. Voor deze gelegenheid kwam een beperkte afvaardiging van het parochiekoor voor het eerst in lange tijd weer samen. Op gepaste afstand van elkaar luisterden zij de mis op met voornamelijk Latijnse gezangen. Gelovigen keken en luisterden op afstand mee via de live-verbinding van de L.O.V.E.
Door Laurens Tol

Met name in verzorgingstehuizen als het St. Nicolaashof en De Meermin is hier grote belangstelling voor. Het op afstand kunnen volgen van de missen biedt voor velen troost in een tijd waarin een groot aantal andere activiteiten is weggevallen.
Het leiden van deze bijzondere Paasviering was ook voor de geestelijken een unieke ervaring. Volgens kapelaan Goos kreeg de mis een extra lading door de omstandigheden waarin deze werd opgedragen. ,,Ik vond dit heel indrukwekkend en bijzonder om mee te maken. Op een of andere manier staat deze aangepaste vorm nog dichterbij het mysterie van de opstanding van Jezus. Toen Hij verrees, was er ook geen aankondiging van: komt dit allen zien, want de verrijzenis is daar. Het gebeurde allemaal in stilte, in de leegte. In de donkerte vond die opstanding plaats. Dat gedeelte van het mysterie voelde ik heel erg heel doorklinken in de manier waarop we deze zondag de mis opdroegen”, vertelt Goos.

‘Toen Hij verrees,
was er ook geen
aankondiging van:
komt dit allen zien’

De kapelaan benadrukt dat bepaalde elementen uit het Paas- en lijdensverhaal overeenkomen met de tijd waarin we ons nu begeven. De verrijzenis van Jezus kan daarbij volgens Goos een inspiratie vormen. ,,We hebben op het moment te maken met bepaalde omstandigheden. Mensen willen graag bij de mis zijn, maar kunnen dat niet. Dat geeft het hele gebeuren een ‘lijdensrandje’. Terwijl daar uiteindelijk wel de kracht van de verrijzenis doorheen klinkt. Dan besef je nog meer: er ís hoop. Er is hoop, want hij die God is, is verrezen.”

Goos is blij dat er, met in acht name van alle maatregelen, toch een koor op de been kon worden gebracht. Een groep van zeven vocalisten gaf de Paasviering extra luister mee. ,,Gelukkig hebben wij in de Vincentiuskerk een ruime koorzolder. Daardoor kun je makkelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden. De kerk is dusdanig gebouwd dat het geluid van de zang alsnog de kerk in wordt geblazen. Ik hoorde dat het op tv overkwam als een volledig koor. Het is mooi om te merken dat de belangrijke functie van het koor ook nog overeind blijft in een aangepaste vorm als deze. Alles bij elkaar zorgde het voor een historische Paasviering. Dit gaan we volgens mij nooit meer vergeten.”
Een mis live uitzenden voor radio en tv gaat niet vanzelf. De L.O.V.E. heeft twee vrijwilligers bereid gevonden om de uitzendingen afwisselend te regisseren. Martin Schilder en Marcel van Meel stelden een rooster op voor de komende periode. Ze zijn blij om de kerk en haar gelovigen in deze tijd een dienst te kunnen bewijzen. Voormalig marine-officier Marcel is gelovig opgevoed, maar keerde de kerk een tijd geleden de rug toe. Toch is hij als vaste L.O.V.E.-vrijwilliger graag bereid om de misuitzendingen te regisseren.

‘We zeiden al
snel tegen elkaar:
zo lang de kerk
dicht moet blijven,
blijven we de
missen uitzenden’

Vanuit zijn huisadres zorgt hij ervoor dat de beelden de kijker op een goede manier bereiken. Marcel verblijft al enige tijd noodgedwongen in quarantaine. De regie-werkzaamheden zijn daarom voor hem naast een zinvolle ook een welkome bezigheid.
Marcel leeft momenteel geïsoleerd, omdat zijn vrouw werkzaam is in de zorg. Hij wil niet het risico lopen dat hij haar besmet en daarmee andere mensen in gevaar brengt. De kerkmissen worden in beeld gebracht door een ‘remote camera’, die geïnstalleerd is op het balkon van de koorzolder. Tijdens het paasweekend kwam daar nog een extra registratiemiddel bij. ,,Vanaf Goede Vrijdag stond er ook een cameraman in de kerk. Deze bracht de kruiswegstaties goed in beeld. Zodra Pasen voorbij is, maken we weer gebruik van de vaste camera bovenin de kerk”, vertelt Marcel.
Toen bekend werd dat kerkmissen de komende tijd niet meer kunnen worden bezocht, toonde de lokale omroep zich al snel behulpzaam. Men vroeg Marcel of hij een paar keer per week het regiewerk voor de misuitzending op zich wilde nemen. ,,We zeiden al snel tegen elkaar: zo lang de kerk dicht moet blijven, blijven we de missen uitzenden. Ik was er meteen voor in om deze taak op mij te nemen, samen met Martin. We maakten een dienstrooster tot aan mei. Een heleboel ouderen gaan normaal naar kerkvieringen en die moeten dat nu missen. Het is mooi dat wij ons steentje op deze manier kunnen bijdragen.”

|Doorsturen

Uw reactie