Algemeen

Eerste klussen voor kerkmeester Jan Zwarthoed

Met de Nivo van woensdag 26 juni wordt een acceptgirokaart mee bezorgd voor de jaarlijkse actie van het Onderhoudsfonds van de Vincentiuskerk. Door een bedrag van minimaal 7,50 euro over te maken, maken de gevers kans op het winnen van mooie prijzen die verloot worden.

 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden naar Stichting Vincentius Altijd in ons Midden: NL82INGB0008942817. De opbrengt van de actie zal dit jaar besteedt worden aan het renoveren en voegen van de achtergevel van de kerk. Uit een inspectierapport van de Monumentenwacht is gebleken dat er nodig een grondige renovatie aan de gevel moet plaatsvinden.

Sinds kort is Jan Zwarthoed (Jent) de nieuwe kerkmeester in het kerkbestuur van de parochie. De renovatie van de achtergevel van de Vincentiuskerk is zijn eerste grote klus. Ook is hij bezig met het dak van de Mariakerk dat lek is en binnen afzienbare tijd onder handen genomen moet worden door dakdekkers.

|Doorsturen

Uw reactie