Algemeen

Elk kind speciaal op nieuwe Vincentiusschool

Een mooier compliment konden het bouwteam, de leiding en de leerkrachten van wat nu nog de Vincentiusschool heet, niet ervaren. Na de laatste schooldag in juli begon de verhuizing uit het oude pand aan de Meidoornstraat, waar tientallen generaties hun onderwijsreis begonnen. Een maand geleden namen de kinderen hun intrek in het nieuwe gebouw aan de Willem Tholenstraat. Als er één groep kinderen is, die moeite hebben met het verwerken van ook maar de kleinste verandering, dan zijn dat de kinderen van het speciaal onderwijs als die van de ‘Vincentius’. Maar het tegenovergestelde gebeurde. ,,Het is de kinderen heel goed bevallen, het was goed zo”, zeggen de leerkrachten. Volgende week vrijdag is de officiële opening en dan zullen de kinderen met trots de nieuwe naam van hun school uitdragen.
Door Eddy Veerman


,,We krijgen ook goede reacties van de ouders en tevens van mensen uit de buurt”, zegt ook directeur Evert Kroon met gepaste trots. ,,Vooraf hebben we de architect meegegeven dat het een school met een gezicht moest worden. Er moest iets komen wat identiteit uitstraalt en daar zijn ze in geslaagd. Ze hebben de moeite genomen om in de omgeving te gaan kijken, naar de bouwstijlen en kleurstelling. Dat zie je terug in het resultaat.”
,,Er heeft zich een bouwteam gevormd, dat drie jaar bezig is geweest”, zegt Martine Karregat-Bond, die samen met haar collega’s Ada Tol en Mandy van Nierop een rondleiding geeft. Ada: ,,We hebben ook als team nagedacht en onszelf verdiept in welke inrichting voor onze leerlingen het beste zou zijn. Zo kwamen we op het idee van tussenlokalen en dat werkt tot dusver super.” Martine: ,,We zijn met groepjes op meerdere plaatsen in Nederland geweest om te kijken hoe ze het daar hadden ingericht en hoe les wordt gegeven. Dat gaf echt enkele eyeopeners. Alle informatie is verzameld en daarmee is men aan de slag gegaan.”

Identiek
In álles is rekening gehouden met de leerlingen: kinderen met leer- of gedragsproblematiek. Kinderen die het onderwijs en de faciliteiten behoren te krijgen die bij hen past. Ada: ,,Ik had zelf voorafgaand aan die eerste schooldag een filmpje van de nieuwe school gemaakt voor mijn klas, de kleutergroep. Zodat zij een idee kregen van wat ze zouden gaan zien. En kreeg terug van ouders dat ze het bekeken hadden en het interessant vonden.” Martine: ,,De lokalen zijn identiek aan elkaar en dat is fijn voor de kinderen.”
,,Ze zijn gespiegeld aan elkaar, er is veel licht en we kunnen zo naar buiten. Aan elk lokaal grenst een tuin. Wat de mogelijkheid geeft tot bewegend leren of bijvoorbeeld een dictee of lezen bij mooi weer buiten. Dat is echt het verlengde van het lokaal.”
,,Qua opzet zijn het ruime lokalen, met zo weinig mogelijk spullen er in. Eén kast, zodat kinderen zich aan zo weinig mogelijk voorwerpen kunnen storen. In elk lokaal bevindt zich een time-in ruimte, voor als kinderen een rust nodig hebben, als ze even niet blij zijn, of bezig zijn met een opdracht en het lukt niet of er is frustratie. Of wanneer ze even stil willen lezen. Dan kunnen zij zich ín de klas even afzonderen. En kan de leerkracht ook alles in de gaten houden.”

‘De time-in-plek
geeft kinderen de
gelegenheid zich
in de klas even
af te zonderen’

Tussen elke twee lokalen zit een tussenlokaal. ,,De één wat groter dan de ander. We werken op niveau, dus ik geef bijvoorbeeld rekeninstructie op groep 5 niveau in het klaslokaal, maar in het tussenlokaal zit een kind uit mijn klas dat al op groep 8 niveau rekent. Zij zit dan met anderen kinderen die ook op dat niveau rekenen in het tussenlokaal. Zo krijgt ieder kind onderwijs op eigen niveau, onder toezicht van een onderwijsassistent. Qua opstelling is van alles mogelijk, we kunnen er een kringgesprek houden, of inzetten wanneer iemand niet lekker gaat en in het rood zit. Alles is overal hetzelfde ingedeeld. Elke klas heeft een eigen wc. Doordat we klasoverstijgend werken en we hier veel kinderen met autisme hebben, willen we zo weinig mogelijk verschil in de aankleding van het lokaal hebben.”
Ook op de gang zijn er nauwelijks obstakels. ,,De karren met de chromebooks zitten verzonken in de kasten van de kapstokken. We hebben inbouwkasten. Het geeft kinderen rust.” Her en der zijn vertrekken ingeruimd voor de specialisten. Zoals een kamer voor de ambulante begeleiders als een logopediste, kindertherapeute. Die worden, als een aanvraag is ingediend bij de verzekeraar, ingehuurd door ouders. Ada: ,,Niet alle kinderen hebben de kans om na schooltijd daar naar toe te gaan – of ze redden het simpelweg niet qua inspanning – en dan kunnen wij met onze ruimte tijdens onze schooltijd faciliteren. We hebben goed contact met die specialisten.”
Er is ook een speciale ‘time-out plek’. Ada: ,,We streven ernaar dat kinderen het zelf voelen en gaan aangeven wanneer het niet gaat en die rustplek nodig hebben. Dat is een proces voor kinderen, waarbij we weten dat sommige dat nooit zullen bereiken en we dat ook niet kunnen vragen.” Martine: ,,Zo is er ook een ruimte voor de interne begeleider. Die kan wel de kamer inkijken waar het kind echt even op zichzelf zit, maar andersom niet. De IB-er is de zorgregisseur van onze school. Zo’n ruimte is voor ons van meerwaarde.”

Kinderkeuken
Er is een observatieruimte voor de ambulant begeleider of schoolpsycholoog. ,,Dat gebeurde tot voor kort in de klas en dat vinden kinderen minder fijn.” De remedial teacher heeft een centrale plek gekregen en in het verlengde van de gymzaal zit de nieuwe aula. ,,De aula is tegelijkertijd een bibliotheek en een domein dat multifunctioneel kan worden ingezet. Het is een plek waar kinderen kunnen werken, lezen, maar ook waar wij mensen kunnen ontvangen en waar je een bespreking kunt houden.”
Aangrenzend bevindt zich de kinderkeuken. Ada: ,,Dit is een stukje ontwikkeling dat we de kinderen mee willen geven.” Martine: ,,De regels om bij een SBO-school te komen, zijn verzwaard. We zien dat steeds meer kinderen binnenkomen waarvan we weten dat ze later het praktijkonderwijs in zullen stromen, dus willen we ze de praktijkvakken aan gaan leren, zoals wetenschap en techniek maar ook koken en verzorgen.”
,,Dan komen we hier bij het paradepaardje: het speellokaal van de Jong Kind-groep”, zegt Ada. ,,Hier geven we instructies, maar zijn ook alle speelplekken waarmee we iets kunnen creëren zoals het er in de echte wereld aan toe gaat.” Martine: ,,Dit is echt heel bijzonder, er is een huishoek. Dan kunnen ze echt in een huisje zitten, dat maakt het levendig voor de kinderen.” Ada: ,,We merken dat kinderen ondersteuning nodig hebben om tot spel te komen. Als je moeite hebt om met fantasie te werken en tot spel te komen, dan maakt deze opstelling alles veel duidelijker. We hebben nu bijvoorbeeld een thema met agent en boef, dan zie je een bureau, ze maken zelf tralies van karton, en zo kunnen we het themagericht aanpassen.” Mandy: ,,Er komt ook een winkel, waar ze echt leren iets te kopen en dan te betalen.”

‘Elke leerkracht
weet wat welk kind
heeft, houdt rekening
met de behoefte en
de prikkels om
het kind heen’

Zoals dat ook in de Meidoornstraat gold, is de kamer van directeur Evert Kroon direct bij de entree. Ada: ,,Dat vindt Evert prettig. Dan heb je van alle kanten zicht en als je binnenkomt is de eerste die je tegenkomt de directeur. En andersom.” Momenteel volgen 79 – minder dan normaliter – kinderen les in de nieuwe school. Martine: ,,Kinderen worden wat langer binnen de reguliere basisscholen gehouden. Daarbij is er tevens een wachtperiode bij het samenwerkingsverband, daar voelen wij de gevolgen van.” Evert Kroon sluit zich aan bij de rondleiding: ,,Ik verwacht dat er tussentijdse instroom komt.”
De directeur merkt nog regelmatig dat er een stigma rust op de Vincentiusschool. De leerkrachten beamen dat. Martine: ,,Ouders weten niet goed wat ze kunnen verwachten. De school heeft in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt en als je nu ouders hoort vertellen van wie het kind hier zit of heeft gezeten, die zijn zó dankbaar. We scheppen hier de goede voorwaarden en maken het veilig voor kinderen. Elke leerkracht, van de kleuterjuf tot groep 8, weet wat welk kind heeft, houdt rekening met de behoefte en de prikkels om het kind heen. Dat is het mooie van deze school. Je wordt gezien en gehoord.”

Vrijdag 1 oktober onthulling, zaterdag Open Huis
Volgende week vrijdagmorgen is de onthulling van de nieuwe – kindvriendelijke – naam van de school, daar zijn de kinderen en ouders bij. Om 14.30 uur is de officiële opening door de wethouder en vervolgens zijn medewerkers van het SKOV uitgenodigd. Op zaterdag 2 oktober is het Open Huis voor de omwonenden en andere geïnteresseerde burgers.

 

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties