Algemeen

Geluidsmetingen in de Sint Vincentiuskerk

Er zijn steeds klachten over het geluid in de Sint Vincentiuskerk. Het gesproken woord van de voorgangers en lectoren is soms heel moeilijk te verstaan. Niet alleen de kerkgangers, ook de priesters ergeren zich er terecht aan.

De huidige geluidsaccommodatie die in de kerk staat blijkt niet goed te voldoen. Al verschillende keren zijn hier mensen bij geweest om de installatie en speakers anders in te stellen, maar het resultaat blijft slecht. Het kerkbestuur heeft besloten hier werk van te maken. In de afgelopen maanden zijn verschillende kerken bezocht, testen zijn uitgevoerd en een deskundige werd erbij gehaald. Er zijn hoge kosten aan verbonden, maar het Onderhoudsfonds van de Vincentiuskerk heeft toegezegd (een deel van) de kosten voor haar rekening te nemen, zodat aan dit euvel een einde komt.

|Doorsturen

Uw reactie