Algemeen

Gerie’s Café-biljart mag weer open

Gerie’s Café-biljart mag weer open. Op last van de Veiligheidsregio moest het café vorige week haar deuren sluiten. De Noodverordening COVID-19 werd niet goed nageleefd. De sluiting was bedoeld om de ondernemer de kans te geven de situatie te herstellen. En dat is gebeurd.

Herstelplan
De eigenaars van Gerie’s Café-biljart hebben een herstelplan gemaakt. Daarin hebben zij beschreven welke maatregelen zij nemen om ervoor te zorgen dat bezoekers zich aan de ‘coronaregels’ houden. Dat plan is door de Veiligheidsregio goedgekeurd en daarom mag Gerie’s weer open. Het plan gaat onder andere over hygiëne, anderhalve meter afstand, reserveren en de gezondheidscheck. Met de eigenaren is ook afgesproken dat leiding en personeel nuchter blijven zodat ze goed toezicht kunnen houden.

Bestuursdwang
‘Bestuursdwang’ (de sluiting van een horecagelegenheid) is een herstelmaatregel om een overtreding te beëindigen of te voorkomen dat die zich opnieuw voordoet. Het is niet bedoeld als straf of sanctie. Als Gerie’s Café-biljart op een verantwoorde manier open kan, is het niet nodig de sluiting in stand te houden.

Tevreden
De gemeente Edam-Volendam is tevreden over dat er met Gerie’s Café-biljart een oplossing is bereikt. Hoe vervelend de coronamaaregelen ook zijn, het is in ieders belang dat iedereen zich er aan houdt. Dat geldt ook voor de bezoekers aan de horeca.

Bezoekt u de horeca, houd u aan de regels!
Bezoekt u de horeca houd de coronaspelregels dan in de gaten. Blijf thuis bij klachten, nies/hoest in je elleboog en houd anderhalve meter afstand. Reserveer vantevoren en maak gebruik van de zitplaats die je wordt aangewezen. Corona maakt het horeca niet makkelijk. En een nieuwe opleving van het virus kunnen we in onze gemeente niet gebruiken. Help als bezoeker een handje door je aan de regels te houden!

 

|Doorsturen

Uw reactie