Algemeen

Familie in moeilijkheden doet een oproep aan de Volendamse bevolking om steun

‘Gezin met zwangere vrouw kwam op straat te staan’

De decembermaand is begonnen. Daarmee wordt voor veel mensen in Nederland een periode van familiefeesten en gezelligheid ingeluid. Toch geldt dit niet voor alle inwoners van ons land. Zelfs niet voor alle mensen in Volendam. In ons dorp wonen ongeveer twintig gezinnen, die alle moeite hebben om te overleven en soms zelfs niet eens een vaste woon- of verblijfplaats hebben. Een van hen is de familie Bognanni. Zij doen samen met hulpgroep ‘Geven en Nemen’ een beroep op de Volendamse bevolking om hen de broodnodige steun te bieden. De Nivo-verslaggever ging op bezoek bij het gezin.

Andrea, de vader van het gezin, opent de deur van hun tijdelijke woning op het Donata Steurhof, nummer 18. De man komt vriendelijk en vrij opgewekt over. Toch zal al spoedig blijken dat vader Bognanni in grote moeilijkheden zit met zijn gezin. Ze hebben geen geld voor eten, hij mag niet werken en ze kunnen nergens permanent wonen. Bij de overheid hoeft de familie niet aan te kloppen, want ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Hierdoor zijn ze volledig afhankelijk van liefdadigheidsinstellingen.
Malafide makelaar
Er zijn diverse hulpinstanties die mensen bij acute moeilijkheden bijstaan. Het gezin Bognanni is daar een voorbeeld van. Een liefdadigheidsinstelling kwam met hen in contact toen de familie in een zeer penibele situatie zat. De Volendamse hulpverlener van ‘Geven en nemen’ vertelt: ,,Ze zijn met geld naar Nederland gekomen om hier een huis te kopen en hun gezin op te voeden. De familie had op dat moment twee kinderen en de vrouw was in verwachting van een derde kind. Het gezin kwam aan in Amsterdam, waar vader en moeder gelukkig snel werk vonden. De droom van een vaste woning was binnen handbereik, totdat er een malafide makelaar op hun pad kwam. Deze persoon heeft de familie opgelicht, waardoor ze letterlijk al hun spaargeld kwijtraakten. Het gezin met een zwangere vrouw kwam hierdoor op straat te staan.”
Wonen in een auto
Toen de nood het hoogst was, kwam de familie Bognanni via een kraamhulp in contact met hulpgroep ‘Geven en Nemen’. Deze groep werd direct gegrepen door het tragische verhaal van het gezin en wilde in actie komen. Het kind was inmiddels geboren, dus een dringende oplossing was vereist. De eerste remedie was een tijdelijke woning.

‘Het probleem is dat
je voor de gemeente
niemand bent
wanneer je niet
ingeschreven staat’

Omdat de familie daar niet kon blijven wonen, kwamen ze wederom op straat te staan. De hulpinstantie ging stad en land af, in de zoektocht naar een verblijfplaats voor de familie. Een noodoplossing was een bungalowtent, die een staanplaats kreeg op het land van een behulpzame boer. Omdat dit ook geen permanente oplossing was, konden de Bognanni’s tijdelijk bij iemand in Amsterdam terecht. Toen de familie ook hier niet mocht blijven, was opnieuw kunst- en vliegwerk vereist. Omdat een spoedige mogelijkheid niet voorhanden was, is de familie noodgedwongen een tijdje in een auto gaan wonen. Uiteindelijk kwam er een verlossing uit deze tragische omstandigheden. Er werd een tijdelijke woning voor de familie beschikbaar gesteld op het Donata Steurhof in Volendam.
Vicieuze cirkel
Wie dit verhaal leest zou kunnen denken, waarom heeft het gezin Bognanni niet bij de overheid aangeklopt en waarom schoot deze niet te hulp? De hulpverlener legt uit: ,,Het probleem is dat je voor de gemeente niemand bent wanneer je niet ingeschreven staat. Om te kunnen worden ingeschreven, heb je een vaste woon- of verblijfplaats nodig. Voor een vaste verblijfplaats is geld nodig, maar werken mag niet wanneer je niet ingeschreven staat. Zo kom je als familie in een vicieuze cirkel terecht.”
Permanente huisvesting
De familie wil graag wonen in een huurflat in Purmerend, zodat ze zich permanent kunnen vestigen. Om een appartement te mogen betrekken, dient er een aanbetaling gedaan te worden van het huurbedrag van drie maanden. Daarom doet de hulpverlener een oproep aan de Volendamse bevolking: ,,Stuurt u dit jaar geen kerstkaarten en heeft u wat geld over, dan kunt u de familie Bognanni steunen door een envelop met kleine bijdrage in de brievenbus te doen. Het tijdelijke huisadres is Donata Steurhof 18 in Volendam. Ook boodschappen zijn van harte welkom. De familie is sowieso altijd thuis na 15.00 uur.”
Directe steun
Hulpgroep ‘Geven en Nemen’ wil graag dat de familie zich uiteindelijk zelf kan redden, maar daarvoor is eerst wat geld nodig om een start te kunnen maken. Als er genoeg financiële bijdrages binnenkomen, dan kunnen de Bognanni’s aan de huursom voor de woning in Purmerend voldoen. Vervolgens kan de familie zich dan laten registreren, waardoor vader Andrea werk kan zoeken.

‘Ik ben er niet op uit
om mijn hand op te houden
en wil graag zelf de kost
kunnen verdienen’

Aan het einde van het gesprek doet de vader van het gezin nog een emotionele uitspraak: ,,Ik ben er niet op uit om mijn hand op te houden en wil graag zelf de kost kunnen verdienen. Om deze stap te kunnen zetten, hebben we eerst het geld nodig voor die aanbetaling.” De hulpverlener sluit af: ,,Wilt u voor de kerst iets doen om mensen in moeilijkheden te helpen, dan kunt u deze familie direct steunen, zonder tussenkomst van allerlei duurbetaalde directeuren.”

‘Geven en Nemen’ helpt mensen in acute moeilijkheden’
Hulpgroep ‘Geven en Nemen’ is ongeveer vier jaar geleden ontstaan en een initiatief van Rina Tuyp en Pauline Silven. Zij helpen mensen in Volendam die dringend hulp nodig hebben. ‘Geven en Nemen’ werkt samen met Parochiële Caritas Instelling (PCI) Volendam en de instantie van Aaf Beers, zodat hulporganisaties elkaar niet voor de voeten lopen.
Hulpgroep ‘Geven en Nemen’ helpt mensen in nood onder andere met kleding, meubels en voedsel. Om deze goederen te kunnen bieden, krijgt de groep steun van de lokale middenstand. Zo werken bijvoorbeeld groente- en viswinkels mee. Mensen die in acute moeilijkheden zitten, krijgen wekelijks een voedselpakket.
Naast materiële hulp biedt ‘Geven en Nemen’ ook immateriële steun, door mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan en ze de goede weg te wijzen.
‘Geven en Nemen’ heeft op Facebook meer dan 1000 volgers. Deze belangstellenden worden betrokken bij inzamelingsacties en op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Naast ‘Geven en Nemen’ hebben Rina Tuyp en Pauline Silven ook ‘Steuntje in de rug’ opgericht. Deze instelling helpt mensen met wie het al wat beter gaat, maar die nog wel steun nodig hebben.

|Doorsturen

Theo Lambregts

2018-12-08 12:25:51

Zou men in het geboorteland van de oude Bognanni, geen internet hebben? Om nou met je zwangere kindvrouwtje en al je spaargeld in de automobiel zonder voorbereidingen naar Nederland te rijden, getuigd dat van een onbegrensde wereldvreemdheid of een flinke dosis geveinsde naïviteit.

Cor Koning

2018-12-27 12:17:44

Theo opgelicht door een malafide makelaar lees ik, dat zat denk niet in de planning voor wat betreft de voorbereidingen.

Uw reactie