Algemeen

Hek op Noordeinde geplaatst als start dijkversterking

Afgelopen vrijdag is in de bocht van de Zeedijk ter hoogte van Kras Recycling een hekwerk geplaatst naast het wandelpad in het verlengde van het Noordeinde. Ter plaatse van de loswal die hier komt te liggen wordt een zandlichaam opgespoten door een kraan met sproeier.

 

Deze loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied van zand. In het werkgebied komt een aanlegplaats waar tijdens de dijkversterking schepen worden gelost en geladen. Om hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden de meeste materialen via het water aan- en afgevoerd. Bijvoorbeeld zand, klei, grond en stenen.

Vanaf de loswal vervoert de Alliantie Markermeerdijken de materialen verder binnen het werkgebied via een buitendijkse transportbaan. Het opspuiten van de loswal gaat komende week van start.

|Doorsturen

Uw reactie