Algemeen

Beleidsmedewerker Monumenten over Stolphoevekerkje:

‘Het is een rijksmonument en dat mag je absoluut niet slopen’

Annelies Hoekstra volgt de berichtgeving over het Stolphoevekerkje met meer dan gemiddelde belangstelling. Bij de gemeente Edam-Volendam is zij verantwoordelijk voor het behoud van erfgoed. Het lot van het gebedshuis dat in andere handen dreigt te vallen, gaat haar daarom aan het hart. Of de lokale overheid het kerkje zal overnemen, zal het college op termijn beslissen. Eén ding staat volgens Annelies al wel vast: het Volendamse rijksmonument zal niet worden gesloopt. In de Nivo vertelt zij over wat de mogelijkheden zijn met het kerkje en over de monumentenzorg van de gemeente in het algemeen.
Door Laurens Tol


,,Het Stolphoevekerkje is natuurlijk een heel bijzonder Rijksmonument”, vertelt Annelies. ,,Het is gebouwd in 1658 en was vroeger een kerk, een school en een woonhuis in één. Heel bepalend voor Volendam is het geweest. Het lag, in een onbebouwde omgeving, aan de dijkvoet aan het Zuideinde en deed vroeger nog dienst als baken voor de schepen. Nu gebeurt er iets mee dat in het hele land gebeurt, namelijk dat kerken leeglopen. Dan zit men vaak met de handen in het haar en zegt: ‘En wat nu dan?’ Want het zijn vaak unieke gebouwen, met een stevige en goede constructie. Bijna altijd vervullen ze een belangrijke rol in een gemeenschap. Vandaar dat mensen de kerken ook vrijwel nooit kwijt willen. Het Rijk vraagt aan gemeenten om een ‘Kerkenvisie’ op te stellen. Daarin verwoordt een gemeente haar visie over hoe om te gaan met het religieuze erfgoed in de komende jaren. Het Stolphoevekerkje is daar een voorbeeld van. Dat heeft onze aandacht, maar het is straks aan het college om te beslissen of zij het wil overnemen.”

‘Het is straks aan
het college om te
beslissen of zij
het wil overnemen’

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties