Algemeen

Wijkraad Oude Kom beklaagt zich over gebrekkige communicatie gemeente

‘Ik krijg er letterlijk hoofdpijn van’

,,Wij moeten leven in een pretpark”, zegt Theo Burger namens Wijkraad Oude Kom over de toestand in zijn woonomgeving. Al drie jaar zet hij zich met een groep buurtbewoners in om de leefsituatie in het oude centrum te verbeteren. Ze stelden al een groot aantal zaken aan de kaak bij de gemeente. Sommige van deze voorstellen werden aangenomen. Met het overgrote deel van de aangedragen punten wordt volgens de Wijkraad echter weinig gedaan. Men stelt dat met name de manier van communiceren door de gemeente daarbij te wensen overlaat.
Door Laurens Tol

,,Ik krijg er letterlijk hoofdpijn van. Er gaat zoveel tijd zitten in het aandragen van verbeteringen. Maar we krijgen geen antwoord van de gemeente”, vertelt Theo, die verantwoordelijk is voor de pr-zaken van de Wijkraad.
Een standpunt van de landelijke regering is dat burgers beter moeten participeren in de maatschappij. ,,De gemeente Edam-Volendam gaat daarin mee en geeft hoog op over participatie. Onze Wijkraad wil actief meedoen en draagt voortdurend ideeën aan waar mensen in de buurt mee komen. We dienen bijvoorbeeld vragen in, maar horen daar vervolgens niks meer van. Daarom gaan we nu in gesprek met de burgemeester. We willen graag horen welke kant de gemeente op wil. Anders kunnen ze misschien beter stoppen met het participatie-idee. Dan stoppen wij er ook mee.”

‘Op bepaalde
verzoeken
krijgen we al
twee jaar geen
antwoord’

Volgens Wijkraad Oude Kom gaat de vertraagde of ontbrekende communicatie in tegen gemaakte afspraken. ,,Wij hebben met de gemeente afgesproken dat we binnen twee weken antwoord zouden krijgen. Daar houdt men zich niet aan. Sterker nog, op bepaalde verzoeken krijgen we al twee jaar geen antwoord. Ze hebben hun eigen afspraken. Als we dan al bij zaken worden betrokken, dan is dat op een beperkte manier. Bijvoorbeeld bij de kermisverplaatsing naar de Julianaweg. Daarvoor nodigden ze ons slechts voor één vergadering uit. Daarna lees je in de Nivo dat ‘de Wijkraad heeft geparticipeerd’. Dat is raar, want wij zijn er helemaal niet bij betrokken.”
Als de gemeente dan al ideeën aanneemt van de Wijkraad, dan worden ze geclaimd door de politici, zo stelt men. Zoals bijvoorbeeld de maximale parkeertijd in de Zeestraat. Die was eerst anderhalf uur, nu een halfuur. Al zijn de bijbehorende borden nog niet eens geplaatst, dit idee komt bij ons vandaan. Daarna lees je over het besluit van de gemeente waarbij ze dan niks zeggen over de oorsprong van het plan. Het is natuurlijk wel goed dat de politiek zo’n besluit neemt. Wethouder Runderkamp verweet ons laatst dat wij politiek bedrijven. Dat is pertinent niet zo. Wij delen alleen artikelen over de plannen die we hebben.”
Tot deze ideeën behoort de aanpassing van verkeersborden in de wijk. De Wijkraad geeft aan dat veel borden niet op de juiste plek staan. Andere plannen zijn: het creëren van meer fietsenstallingen, het verfraaien van het gebied bij ’t Brijkie en het herplanten van bomen. Verder wil de Wijkraad Oude Kom graag inzage krijgen in de besluitvorming bij een aantal belangrijke kwesties. Een van die zaken is de geplande dijkversterking bij het Noordeinde. De Wijkraad wil graag weten wanneer de werkzaamheden hiervoor van start gaan. Andere punten waarover men duidelijkheid wil krijgen, is de planning van herbestratingen in de wijk in de komende 20 jaar. Verder wil men graag participeren met het project Julianaweg.
Het belangrijkste speerpunt van Wijkraad Oude Kom, is het leefbaar houden van de buurt. Volgens Theo loopt het aantal activiteiten dat plaatsvindt in zijn woonomgeving enigszins uit de hand. ,,Alles dat wordt georganiseerd in Volendam, wordt georganiseerd in de Oude Kom. Vandaar mijn uitspraak dat we leven in een pretpark. Toeristen lopen bijna je huis in. In de winter is het meestal rustiger. Naar aanleiding daarvan willen ze nu in deze periode activiteiten gaan organiseren. Bij het Marinapark komt een Winterparadijs met schaatsbaan en op het Europaplein een Kerstmarkt. Wij vinden dat er heel goed overlegd moet worden met de bewoners. Er zitten grenzen aan wat je allemaal kunt organiseren in één wijk. We zijn dan ook blij dat de betrokken stichting op 10 maart op onze openbare vergadering komt om de plannen toe te lichten.”

‘Er zitten grenzen
aan wat je allemaal
kunt organiseren
in één wijk’

Volgens Theo krijgt de Wijkraad steeds meer draagvlak in de buurt. ,,Wij komen op voor de belangen van 3600 bewoners. Net als horecazaken en andere bedrijven verenigen wij ons om sterker te staan en beter te kunnen communiceren met bijvoorbeeld de gemeente. Het bestuur van de Wijkraad komt vijf keer per jaar samen. We hebben daarnaast ook een WhatsApp-groep waarin we actuele zaken bespreken. Op 10 maart organiseren we een openbare vergadering in de PX. Die avond wordt eveneens een nieuwe voorzitter gekozen.”
Wijkraad Oude Kom heeft sinds haar bestaan al het nodige weten te bereiken, stelt Theo. ,,Wij hielpen bijvoorbeeld mee om het parkeerbeleid in het Spoorbuurt-gebied te verbeteren. Ons laatste succes is dat de tunnel onder het viaduct binnenkort beter wordt verlicht. Er is daar ook een mooie voorstelling in het kader van het feest van de bevrijding bevestigd, naar een idee van de wijkraad. Verder brachten wij de donkere plekken in de wijk in kaart. Dat heeft ervoor gezorgd dat men overal betere verlichting gaat aanbrengen.”
Wijkraad Oude Kom hoopt van harte dat de communicatie met de gemeente in de toekomst soepeler zal verlopen. ,,Op dit moment komt van het participatie-idee te weinig terecht. We krijgen vaak maar geen antwoord en voelen ons daardoor niet serieus genomen. Natuurlijk hoeven wij niet altijd onze zin te krijgen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Maar laat in ieder geval wat weten. Hopelijk zal het lokale bestuur in het vervolg beter met de Wijkraad communiceren. Dan voelen wij ons gesterkt om door te gaan met ons werk. Om ons te kunnen blijven inzetten voor het welzijn van onze wijk.”
De gemeente is om een reactie gevraagd, maar heeft nadien de vragen van de wijkraad beantwoord.

|Doorsturen

Jaap

2020-02-17 17:50:33

Inderdaad als de gemeente iets van de burger wil zijn ze er als de kippen bij Maar als het andersom is geeft de gemeente niet thuis Dan krijg je inderdaad geen antwoord

ZeurJaap

2020-02-19 05:56:45

Tip aan ZeurJaap: ga eens een tijdje in Afrika wonen of zo.

Kijken of het daar beter is en zo ja, dan niet meer terugkomen.

Uw reactie