Algemeen

De SKOV en ouders over het plaatsingsbeleid en de basisscholenruil in Volendam

Jaarlijkse transferwoede weer begonnen

Het is weer maart. In Volendam betekent dit steevast dat de SKOV bekendmaakt welk kind na de zomer op welke basisschool wordt geplaatst en vervolgens – naast tevredenheid – de ontzetting bij sommige ouders én de transferwoede omtrent de ruil van kinderen en die scholen weer losbarst. Eenieder die zich in de leeftijdsgroep met jonge kinderen bevindt, kan op Facebook niet buiten de berichten om. Een voorbeeld: ‘Mijn kind is ingedeeld op de Jozefschool. Wie is ingedeeld op ’t Kofschip of de Blokwhere en wil ruilen?’ Pauline Silven wil ouders in deze situatie de helpende hand bieden. Ze startte de openbare Facebook-groep ‘Scholen ruilen in Volendam’ met het doel om ouders op een eerlijke en respectvolle manier toch uit te laten komen op de basisschool naar hun wens.
Door Kevin Mooijer

Dat tegenwoordig de basisscholen ’t Kofschip en de Blokwhere het meest in trek zijn, mag geen verrassing heten. Alle omliggende starterswoningen op de Broeckgouw zijn door middel van een loting of op leeftijd bemachtigd door de bewoners. Het gros van de kinderen in Volendam die binnenkort voor het eerst naar de basisschool zullen gaan, wonen dus in de buurt van de eerdergenoemde scholen. Hierdoor ontstaat het probleem dat veel ouders de Broeckgouw-scholen als voorkeur opgeven en dat bijvoorbeeld de Spinmolen (te) weinig inschrijvingen ontvangt. De Spinmolen heeft immers haar gouden tijd al gehad na de bouw van de Blokgouw.
We kunnen dus concluderen dat het probleem terug de traceren is naar het feit dat Volendammers in Volendam willen blijven wonen, en dat om die reden al jaren nieuwe woonwijken bestemd voor starters uit de grond gestampt worden. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de generatie met jonge kinderen bij elkaar woont en dat de omliggende scholen maar plaats heeft voor een beperkt aantal leerlingen. ,,Het gaat niet alleen om het gemak van een school dicht bij huis, maar ouders zitten ook in over de vriendschappen die hun kinderen vormen”, start Pauline haar toelichting. ,,Vaak is het zo dat kinderen bevriend raken met andere buurtkinderen. Als ze dan bij elkaar in de klas komen, zie je vaak dat ze een vriendengroep vormen die hun leven lang standhoudt. Als jij dan degene bent die pech heeft omdat jouw kind naar een andere school moet, terwijl de andere buurtkinderen allemaal bij elkaar in de klas zitten, dan ben je bang dat je kind buiten de boot valt en moeilijk aan vriendjes of vriendinnetjes komt. Natuurlijk is het ook mogelijk dat vriendschappen op een school verder weg worden gevormd, maar als ouder ben je niet altijd in de gelegenheid om steeds je kinderen naar de andere kant van het dorp te brengen en later weer op te halen.”

Fenomeen leidt al tot
Facebook-groep ‘scholen
ruilen in Volendam’ en enquête

Toch is de Volendamse van mening dat de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) haar best doet om zoveel mogelijk ouders tevreden te stellen. ,,Als ouders mag je schriftelijk - twee jaar voordat je kind naar de basisschool gaat - aangeven welke school je voorkeur heeft. De SKOV doet dan wat ze kunnen om je kind daar in te delen. Daarnaast bieden ze buitenschoolse opvang. Dit houdt in dat kinderen in de pauze en na school onder begeleiding kunnen blijven tot de ouders in de gelegenheid zijn hen weer op te halen.”
Dit zijn mooie initiatieven, maar voor sommige ouders verzacht het slechts de pijn. In de openbare Facebook groep ‘scholen ruilen in Volendam’, die Pauline Silven beheert, is een enquête van Mark Koning te vinden. Hij vraagt zich af of het eerlijk verdelen van de klassen over de beschikbare scholen wel in het belang van de kinderen is. ,,Kan er bijvoorbeeld geen klas bij een school waar de vraag veel groter is?”, vraagt Mark zich af. Met behulp van de enquête wil de Volendammer in kaart brengen hoe groot het probleem nu daadwerkelijk is. ,,Twee weken na het publiceren van de vragenlijst is al duidelijk dat ouders van 44 kinderen ontevreden zijn over de schoolplaatsing”, geeft Mark aan. ,,Overige gegevens wil ik nog niet vrijgeven omdat op dit moment uitkomsten van de enquête alleen nog maar leiden tot speculatie en dus niet tot een oplossing.”
In dezelfde openbare Facebook groep heeft Pauline Silven al heel wat ouders blij gemaakt met een passende oplossing. ,,Ik heb per school een item aangemaakt op de pagina waarop de ouders dan kunnen reageren. De groep blijkt effectief want er zijn al meerdere kinderen van school geruild dankzij de pagina.” De moeder van drie beheert inmiddels twaalf openbare Facebook groepen waaronder ‘Huisdieren Oppas 0299’, ‘Nieuws uit Volendam’ en dus ‘Scholen ruilen in Volendam’. Zelf hebben Pauline en haar man drie keer geluk gehad wat betreft de scholenindeling van hun kinderen. ,,Alle drie onze kinderen zitten op de eerst aangegeven schoolkeuze. Ik beheer de Facebook-groepen omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Wat wel een vereiste is om lid te worden van de groe,p is dat je respectvol met elkaar omgaat en geen haatdragende teksten plaatst. Die haal ik er namelijk gelijk vanaf.”

Reactie SKOV

Wilma Tjalsma (SKOV): ‘We willen een info-avond organiseren voor ouders, om uitleg te geven’
De SKOV is zich er uiterst bewust van dat het plaatsingsbeleid momenteel weer een veel voorkomend onderwerp is. Wilma Tjalsma, Bovenschools Manager bij de SKOV, geeft hierom een uitgebreide reactie op de vraagstukken.
,,Iedere vijf jaar wordt het plaatsingsbeleid geëvalueerd. De laatste keer, in 2016, bleek dat 52% van de geënquêteerden een plaatsing met buurtgenootjes het belangrijkste vindt. 40% vond belangrijker dat kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde school werden geplaatst. In 2021 wordt dit opnieuw onderzocht, maar misschien dat we het voor die tijd al aankaarten in verband met de Broeckgouw- generatie.”
Belangrijke beslissingen
Vanwege diezelfde groep wordt verwacht dat er dit jaar meer bezwaren zullen worden ingediend dan gebruikelijk. ,,We zijn van plan een informatieavond te organiseren om ouders uitleg te geven over de wijze van verdelen en de dilemma’s die spelen.”
De SKOV erkent dat het probleem deze jaren betrekkelijk groter is dan doorgaans. ,,We staan met het plaatsingsbeleid voor belangrijke beslissingen. Stel, we creëren een extra groep op de Blokwhere, dan houdt dat in dat een andere school te weinig leerlingen heeft en bedreigen we deze school in zijn voortbestaan. De SKOV weegt alle belangen mee in deze kwestie; van de ouders en van de scholen zelf.”
Het uitgangspunt van de SKOV blijft uiteraard om zoveel mogelijk ouders tevreden te stellen. ,,Waar het in andere gemeentes met plaatsingsbeleid vrijwel altijd het belangrijkst wordt gevonden om kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde school te krijgen, vindt men het in Volendam belangrijker om bij buurtgenootjes geplaatst te worden. Hierdoor zijn bepaalde voorrangsregels ontstaan die onder meer de nabijheid van de school ten opzichte van het woonadres meewegen in de plaatsing. Wij zullen ons uiterste best blijven doen, met de mogelijkheden die we hebben, om zoveel mogelijk kinderen op de school naar hun keuze te plaatsen.”

Blokwhere nu al bijzonder gewild. Foto: HSB Bouw

|Doorsturen

Uw reactie