Algemeen

Kermispolsbandjes besproken door de Horeca

In de Jozef kwamen dinsdagmiddag de leden van de Koninklijke Horeca Nederland afd. Edam-Volendam bijeen. Tijdens dit samenzijn werd het polsbandjesbeleid tijdens de kermissen van Edam en Volendam besproken.

 

Tijdens de kermissen zullen aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar polsbandjes verstrekt worden om te voorkomen dat er in cafés en restaurants gedurende de kermissen en daarna aan jongeren tot 18 jaar alcohol geschonken wordt. De maatregel gaat per direct in: Géén polsbandje, géén alcohol!

Hoe een en ander geregeld gaat worden werd tijdens deze bijeenkomst door de horecamensen besproken en uitleg hierover gegeven. Ook de laatste puntjes op de ‘i’ over de invulling van de komende kermissen stond op de agenda.

|Doorsturen

Uw reactie