Algemeen

Leerlingen groepen 5 bezoeken melkveehouderij

In het kader van het Culturele Lesprogramma van de SKOV op de Volendamse basisscholen is door Marleen Kras van de Culturele Commissie i.s.m. de Vereniging Water, Land & Dijken en Peter en Bettine Willig uit Katwoude een boerderijles opgezet.

Peter Willig kwam in de klassen vertellen over de veehouderij en Douwe Tadema van Water, Land & Dijken hield een les over de weidevogels en erfvogels.
Als onderdeel van de natuurlessen om kennis te maken met het landschap, natuur en cultuur in de eigen achtertuin: het platteland, wordt een bezoek gebracht aan de boerderij van de Fam. Willig aan de Hoogedijk te Katwoude. Daar wordt uitleg over koeien gegeven.

|Doorsturen

Uw reactie